Anticoruptie, integritate, promovarea eticii – AIPE – material informativ


Ce este corupția?

Abuzul de putere săvârșit în exercitarea funcției publice indiferent de statut, structură sau pozitie ierarhică , în scopul obținerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, persoană fizică sau juridică.

Care sunt faptele de corupție?

Luarea de mită: Fapta funcționarului care, direct sau indirect, pretinde ori primește  bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor alte  foloase  sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la  îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

Darea de mită: Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile și scopurile arătate mai sus.

Primirea de foloase necuvenite: Primirea de către un funcționar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia.

Traficul de influență: Primirea sau pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu.

Cum sesizați o faptă de corupție?

În situația în care v-au fost vătămate drepturile în urma săvârșirii unor infracțiuni de corupție sau dacă aveți cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție, aveți următoarele opțiuni de sesizare a DNA:

-prin transmiterea unei notificari scrise, prin poștă sau fax la structura centrală sau la serviciile teritoriale.

-verbal, prin primirea în audiență, de către procurorul desemnat în acest scop, zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00-15.00, sau, la cerere, de conducerea DNA, atât la structura centrală cât și la sediul structurilor teritoriale.

 Ce faci dacă ți se oferă mită?

  1. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să REFUZI categoric și ferm orice ofertă care se referă la primirea unor sume de bani ori cadouri în schimbul îndeplinirii atribuțiilor tale de serviciu!

2.Încearcă să identifici persoana care ți-a făcut o ofertă și să reții cât mai multe detalii ori asigură-te că o poți identifica ulterior!

3.Încearcă să ai martori, de exemplu colegi care lucrează în apropierea ta!

4.Reține sau notează-ți detaliile dialogului pe care l-ai purtat cu persoana respectivă!

5.Semnalează imediat această tentativă șefului și autorităților competente prezentând și un raport scris privind cele întâmplate!

6.Acordă atenția cuvenită lucrării care se referă la persoana care a încercat să îți ofere cadoul ori sume de bani, pentru a nu exista ulterior eventuale reclamații neîntemeiate la adresa ta!

7.Dacă anticipezi că o anumită persoană va insista să îți ofere MITĂ, nu ezita să urmezi procedura legală și să formulezi un denunț!

Cum poți preveni corupția?

Însușește-ti foarte bine prevederile legislației care reglementează activitatea pe care o desfășori!

Abordează ferm orice relație cu cetățeanul, corect și manifestând respect pentru a nu da impresia că ai fi dispus să accepți ceva în schimbul integrității!

Acordă atenția cuvenită tuturor solicitărilor și nu lăsa impresia că nu ești suficient de motivat ori ești foarte ocupat și solicitările nu vor fi rezolvate în termen!

Încearcă să anticipezi situațiile în care o persoană ar putea fi tentată să-ți ofere sau să-ți promită bani ori cadouri în schimbul nerespectării îndatoririlor de serviciu!

Refuză orice ofertă și explică persoanei respective care sunt consecințele legale la care se expune!

Nu accepta nici un compromis/excepție în activitatea ta. Corupția apare și se manifestă pornind de la ”mici favoruri”!

Nu accepta serviciile gratuite din partea unor persoane care într-o perioadă viitoare ar putea fi interesate să-ți solicite la rândul lor diverse ”privilegii”!

Unde te poți adresa? 

DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE

Adresă: Șos. Olteniței, nr.390 A, sector 4, Bucuresti

Telefon: 021/332.26.54; Fax: 021/332.36.64

Email: relpub.dga@mai.gov.ro    dga.interne@yahoo.com

         


      0800.806.806     

 

  LINIA TELEFONICĂ GRATUITĂ UNDE PUTEȚI SESIZA FAPTELE DE CORUPȚIE  


Linia telefonică gratuită de tip Tel-Verde , pusă la dispoziție de Direcția Generală Anticorupție, oferă tuturor cetățenilor posibilitatea de a reclama faptele de corupție săvârșite sau de a obține informații legale de modul de aplicare a legislației privitoare la lupta împotriva corupției.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI – BMSU

Adresa: 1 Decembrie 1918, nr. 66, Tecuci, jud Galați

Telefon 0372 364111; Fax 0236 816054

Email: registratura@municipiultecuci.ro


  0800.800.111  

 

   LINIA TELEFONICĂ GRATUITĂ UNDE PUTEȚI SESIZA FAPTELE DE CORUPȚIE   


Şi cutia amplasatã în holul Primãriei Municipiului Tecuci pentru depunerea de petiții, sesizãri, reclamații, în vederea adoptãrii unei atitudini civice anticorupție.

    In cadrul proiectului „ANTICORUPȚIE, INTEGRITATE, PROMOVAREA ETICII-AIPE„, in vederea sprijinirii măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate s-a implementat un set de mecanisme si proceduri privind etica și integritatea adoptate în cadrul UAT Municipiul Tecuci. care sã conduca la rezultatele aşteptate, prin:

  – măsuri referitoare la prevenirea corupției și crearea mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în conformitate cu procedurile legislative și cu specificul organizației;

– elaborarea  Planului de integritate al entitãtii;

– elaborarea a doua Ghiduri de bune practica cu tematici in domeniul: Consiliere eticã, avertizor de integritate si privind conflictul de interese, incompatibilitatile;

– implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilã si cetatenii, derularea unei campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupție prin organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publicã, dezvoltarea unor parteneriate intre administrația publicã si alti actori locali prin intermediul unui numar de 6 mese rotunde, care s-au desfasurat in perioada aprilie –iulie 2019 si  la care au fost invitați reprezentanți ai mediului de afaceri local, reprezentanti ai societãtii civile, funcționari publici, in vederea promovarii de actiunile anti-coruptie;

– dezvoltarea cunostințelor si abilitaților personalului institutiei in ceea ce priveste prevenirea coruptiei –  grupul ținta participant la formare fiind format din 35 de persoane.


Total Page Visits: 503 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.