Clarificări cu privire la Taxa specială de salubrizare


Clarificari-Taxa-speciala-de-salubrizare-Tecuci-2019

Acțiunea Organizației PNL Galați, de anulare a HCL 257/21.12.2018, a fost respinsă ca inadmisibilă.

 
   Taxa specială de salubrizare a fost instituită în baza Legii 101/2006 care, la art.30, prevede:

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000lei – 15.000lei nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare…

 
   Organizația PNL Galați, deși lipsită de calitate procesuală activă, a formulat o acțiune în contencios administrativ prin care solicita instanței suspendarea și anulare a HCL 257/21.12.2018 de aprobare a Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare.

Inițial instanța a hotărât suspendarea aplicării acestei hotărâri de Consiliul local, decizie împotriva căreia UAT Tecuci a declarat recurs.

În data de 13.06.2019 Curtea de apel Galați a admis recursul formulat de UAT municipiul Tecuci:

Casează sentința recurată și în rejudecare respinge acțiunea ca nefondată. Definitivă…

 
   Prin admiterea recursului a fost anulată decizia suspendării aplicării HCL/ 257.21.12.2018.

   Pentru cel de al doilea capăt al cererii, de anulare a HCL257/.21.12.2018, la judecarea pe fond instanța a decis respingerea cererii de chemare în judecată formulată de Organizația PNL Galați, ca inadmisibilă.
Motivele: Reclamantul nu a demonstrat calitatea procesuală activă și nu a respectat procedura prealabilă care cerea ca solicitarea de anulare să fie adresată instituției ( Consiliul local Tecuci ) care a emis actul a cărui anulare se solicită.

   De altfel, chiar dacă s-ar fi respectat procedura prealabilă, prevederile legii 101/2006, enunțate mai sus, sunt clare și trebuie respectate.

   Consiliul local al municipiului Tecuci are obligația respectării legii și competența legală de a institui această taxă.

   În concluzie, Organizația PNL Galați a demonstrat că nu stăpânește nici legea dar nici exercițiul respectării ei. Acțiunile juridice inițiate pentru suspendarea și anularea HCL 257/21.12.2018 care instituie taxa specială de salubrizare, nu s-au întemeiat pe baze legale ci au avut strict, motive de imagine care nu servesc, în nici un fel, interesele comunității locale.

Serviciul Comunicare – Registratură
Primăria municipiului Tecuci


Total Page Visits: 555 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.