Prima pagină

Înregistrarea şedintei Consiliului local din data de 30.ian.2018
ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2018 ora 16

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2018 orele 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Reabilitare clădire şcoala Dimitrie Sturdza – monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 –…

0 comments
Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

Ședinţă extraordinară a Consiliului local Tecuci, în data de 15.01.2018, ora 16

         Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  15.01.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare,…

0 comments
Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 27.12.2017 ora 10

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  27.12.2017 orele 10 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci. Vizualizati proiectul AICI Proiect de hotărâre privind…

0 comments
Sedinta Consiliului local Tecuci iunie 2017

Convocarea Consiliului local Tecuci în ședință de îndată, în 19.12.2017, ora 16

 Convocarea  Consiliului  local Tecuci în ședință de îndată , în data de 19.12.2017,   orele   16.00,  în  sala  de  ședințe a  U.A.T.  Municipiul  Tecuci, cu urmatoarele proiecte ale ordinii de zi: 1. Proiect  de hotarare  privind  aprobarea platii , din bugetul  local al U.A.T. Municipiul Tecuci , a cotizatiei de  membru al Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara  ECOSERV…

0 comments
Sedinta Consiliului local Tecuci iunie 2017

Sedinţă extraordinară a Consiliului Local, în data de 15.12.2017, orele 16

În temeiul art. 39 alin. 2, 3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 15.12.2017,  orele 16 00, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele…

0 comments

Consiliul local Tecuci – Pagina oficială, sedinţe, componenţă, declaraţii de avere şi interese, minute şi procese verbale ale şedintelor.

 

Consiliul Local Tecuci - 2017