Prima pagină

Înregistrarea şedintei de Consiliu local din data de 29.iun.2017
ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
Sedinta Consiliului local Tecuci iunie 2017

Completarea ordinii de zi a şedintei ordinare, din data de 28.07.2017

DISPOZITIA Nr.871 Din 25.07.2017 Privind : completarea ordinii de zi a şedintei ordinare, din data de 28.07.2017, orele 16°°. Primarul Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi; validat prin sentinta civila 1427/24.06.2016, pronuntata de Judecatoria Tecuci in dosar nr.2690/324/2016. Având în vedere prevederile art. 39, alin.1, 3, 5 şi 6 din Legea 215/2001, privind administraţia publica locală, republicată…

0 comments
Sedinta-Consiliul-Local-Tecuci

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 28.07.2017

    Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  28.07.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de…

0 comments
Sedinta Consiliului local Tecuci iunie 2017

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 24.07.2017

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  24.07.2017, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare caiet de sarcini, în vederea elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: ”Modernizare…

0 comments
Sedinta-Consiliul-Local-Tecuci

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 17.07.2017, orele 17.00

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  17.07.2017, orele 17.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:   Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.5,nr.7,nr.9 din H.C.L. nr.95/15.05.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L.Tecuci pentru unele…

0 comments
Sedinta-Consiliul-Local-Tecuci

Convocare şedinţă de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci la data de 11.07.2017, orele 16

În temeiul art. 39, alin. 4, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 11.07.2017, orele 16.00 , are loc şedinţa de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de şedinţe a U.A.T. Municipiului Tecuci, din str.1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următorul proiect…

0 comments