Prima pagină

Înregistrarea şedintei Consiliului local din data de 15.ian.2018
ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
Sedinta Consiliului local Tecuci din 27.dec.2017

Ședinţă extraordinară a Consiliului local Tecuci, în data de 15.01.2018, ora 16

         Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  15.01.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare,…

0 comments
Sedinta Consiliului local Tecuci din 27.dec.2017

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 27.12.2017 ora 10

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  27.12.2017 orele 10 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci. Vizualizati proiectul AICI Proiect de hotărâre privind…

0 comments
Sedinta Consiliului local Tecuci iunie 2017

Convocarea Consiliului local Tecuci în ședință de îndată, în 19.12.2017, ora 16

 Convocarea  Consiliului  local Tecuci în ședință de îndată , în data de 19.12.2017,   orele   16.00,  în  sala  de  ședințe a  U.A.T.  Municipiul  Tecuci, cu urmatoarele proiecte ale ordinii de zi: 1. Proiect  de hotarare  privind  aprobarea platii , din bugetul  local al U.A.T. Municipiul Tecuci , a cotizatiei de  membru al Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara  ECOSERV…

0 comments
Sedinta Consiliului local Tecuci iunie 2017

Sedinţă extraordinară a Consiliului Local, în data de 15.12.2017, orele 16

În temeiul art. 39 alin. 2, 3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 15.12.2017,  orele 16 00, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele…

0 comments
Sedinta Consiliului local Tecuci din 27.dec.2017

Consiliului local Tecuci convocat în şedinţă ordinară, în 29.11.2017, ora 16

   Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  29.11.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi…

0 comments

Consiliul local Tecuci – Pagina oficială, sedinţe, componenţă, declaraţii de avere şi interese, minute şi procese verbale ale şedintelor.

 

Consiliul Local Tecuci - 2017