Comisiile de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TECUCI

comisiile de specialitate vot-in-consiliul-local-Tecuci

Art.  1 – Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Tecuci, județul Galați, în următoarele domenii șiîn următoarea componență:

  Comisia nr. 1  

 

Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului :

Radu George Bogdan P.N.L.
Susanu Bruno-Bogdan P.N.L.
Bîrzu Sorin P.N.L.
Cîmpanu Tudor P.S.D.
Miron Dumitrescu Dumitru-Dorin U.I.P.T.

   Comisia nr. 2   

 

Organizarea și dezvoltarea urbanisticã, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

Leonte Ionel P.N.L.
Dumbravă Ani-Rodica P.N.L.
Sandu Alecu P.N.L.
Miron Cosmin-Nicolae U.I.P.T.
Nacu Violeta P.S.D.

   Comisia nr. 3   

 

Activități știintifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială

Grama Florin-Iulian U.I.P.T.
Paraschiv Mirela-Magda U.I.P.T.
Pădure-Arghire Lucian P.S.D.
Pascal Remus U.I.P.T.
Drăgan Oliwer- Claudiu P.S.D.

   Comisia nr. 4   

 

Servicii publice, comerț

Bîrzu Sorin P.N.L.
Dumbravă Ani-Rodica P.N.L.
Ursulică Constantin P.S.D.

   Comisia nr. 5   

 

Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

Pelin Eugen-Doru P.N.L.
Radu Vladimir P.N.L.
Leonte Ionel P.N.L.
Susanu Bruno-Bogdan P.N.L.

Informații actualizate în 08.dec.2020