Comisiile de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TECUCI

comisiile de specialitate vot-in-consiliul-local-Tecuci

Art.  1 – Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Tecuci, județul Galați, în următoarele domenii șiîn următoarea componență:

  Comisia nr. 1  

 

Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului :

Naum Adrian P.N.L.
Dinu Constantin P.N.L.
Cîmpanu Tudor  P.S.D
Gavril Claudiu-Sorin U.I.P.T.
Pascal Remus U.I.P.T.

   Comisia nr. 2   

 

Organizarea și dezvoltarea urbanisticã, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

Susanu Bruno-Bogdan P.N.L.
Leonte lonel  P.N.L.
Martin Cristinel-Mihai P.S.D
Istrate Dan  P.S.D
Miron Cosmin-Nicolae U.I.P.T.

   Comisia nr. 3   

 

Activități știintifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială

Radu Vladimir P.N.L.
Paraschiv Mirela-Magda U.I.P.T.
Pădure-Arghire Lucian P.S.D

   Comisia nr. 4   

 

Servicii publice, comerț

Bîrzu Sorin P.N.L.
Lupașcu Mircea P.N.L.
Ursulică Constantin P.S.D

   Comisia nr. 5   

 

Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

Drgan Oliwer- Claudiu P.S.D.
Pelin Eugen-Doru P.N.L.
Grama Florin-Iulian U.I.P.T.

Informații actualizate în 08.dec.2020