Consiliului Local a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 31.mart.2017 orele 10

 Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinara, în data de    31.03.2017 orele 10 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare,post-mortem,domnului Alexandru Mironescu,om de știință,eseist,filosof, profesor ( 2017 este declarat de Patriarhia Română drept anul comemorativ al apărătorilor Ortodoxiei în perioada comunistă). Documentul poate fi descarcat de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T.Municipiul Tecuci,pe anul 2017. Documentul poate fi descarcat de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Zone Verzi Tec S.R.L.Tecuci. Documentul poate fi descarcat de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Zooland Tec S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Ecogroup Tec S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rateș S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci,aferent anului 2017.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Oprea Maria Manuela.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanțat din fonduri europene prin  Programul Operațional 2014-2020,Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanătate și sociale ,privind ”Reabilitare, modernizare și dotare clădire, în vederea înființării unui centru social multifuncțional integrat pentru persoane vârstnice, Municipiul Tecuci, Județul Galați.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului prestare serviciu monitorizare practicat de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.Lnr.159/16.12.2016 privind tarifele ce vor fi practicate de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu situat în Tecuci,str.Maior Genoiu nr.3b și închirierea lui pentru sedii partide.  Documentul poate fi descarcat de AICI
  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a apartamentului situat în strada Aleea Plopilor nr.1,bl.L,ap.73.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 15. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci,str.1 Decembrie 1918 nr 33 și transmiterea sa în administrarea Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafete de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situată în Tecuci,str.Mihail Manoilescu nr.17.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 17. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier localal domnului Hulea Mitică.  Documentul poate fi descarcat de AICI
 • INFORMĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII.

–  Raportul de activitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2016.

– Informare privind Raportul de follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.3/02.03.2015 și Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.3 din 02.03.2015 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI

– Informare privind Raportul de follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.2/14.03.2016 și Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.2 din 14.03.2016 la Societatea Zooland Tec S.R.L.Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI

– Referatul Biroului Monitorizare Situații de Urgență înregistrat sub nr.11496/PJ/22.03.2017 privind comunicarea adresei nr.70/2231163 din 14.03.2017 emisă de Biroul Județean de Poliție Galați,postul de Poliție  Tecuci.  Documentul poate fi descarcat de AICI

 • Procesul verbal al sedintei extraordinare din 10.mart.2017 poate fi descarcat de AICI

P R I M A R,  Catalin Constantin Hurdubae