Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 15.11.2017, ora 16

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

  Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 15.11.2017, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:

1.   Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a clădirii situată în Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.73, în care a funcţionat Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.14 Tecuci şi includerea proiectului „Înfiinţarea Muzeului Cărţii în vederea dezvoltării economice, a turismului cultural şi creşterii competivităţii Municipiului Tecuci” în Programul Operaţional Regional (2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Vizualizati materialul AICI

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică pentru promovarea unei acțiuni in reziliere si a unei cereri de ordonanţă preşedinţială privind suspendarea executării Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public Tecuci nr.85340/22.12.2008. Vizualizati materialul AICI

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci  ,   Jr.Fotache Valerica