Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 06.02.2017, orele 16.00

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 06.02.2017, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului  societăților la care U.A.T.Municipiul Tecuci este asociat. Descarcă documentul de AICI 
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării Studiului de fezabilitate pentru construcția noului Spital Municipal Tecuci.  Descarcă documentul de AICI 
  1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanțat din fonduri europene privind ”Reabilitarea Clădirii Primăriei Municipiului Tecuci”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligentea energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.  Descarcă documentul de AICI 
  1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanțat din fonduri europene privind ”Reabilitarea Clădirii Colegiului Național de Agricultură și Economie Tecuci”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3.1.Sprijinirea eficienței energetice,a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.  Descarcă documentul de AICI 
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân pentru anul 2017 din Municipiul Tecuci  Descarcă documentul de AICI 

                                                                               

P R I M A R,

Catalin Constantin Hurdubae