Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2017 orele 16 00

Sedinta extraordinara a Consiliului local Tecuci

 Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2017. Descarca documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATEȘ S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 105/25.05.2017 privind acordarea burselor de performanță și a burselor medicale pentru elevii din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016 -2017. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire, în vederea înființării unui centru social multifuncțional integrat pentru persoane vârstnice, Municipiul Tecuci, județul Galați”. Descarca documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a U.A.T. Municipiul Tecuci, membru fondator al Grupului de Acțiune Locală ”Anton Cincu Tecuci”, pentru funcționarea asociației în conformitate cu Actul Constitutiv și Statutul Asociației, în conformitate cu Hotărârea Judecătorească din 16.11.2016. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare Strategie de dezvoltare durabilă a Municipiului Tecuci, jud. Galați, 2017-2027.  Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Reabilitare Grădinița nr. 12, Tecuci, jud. Galați”.  Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobare asigurare finanțare de la bugetul local pentru categoriile de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul ”Reabilitare grădiniță cu program prelungit nr. 17, Tecuci, județul Galați”.  Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Reabilitare Grădiniță cu program prelungit nr. 17, Tecuci, jud. Galați”.  Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”MODERNIZARE BULEVARDUL VICTORIEI”.  Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de Asistență Socială Tecuci, a imobilului din Tecuci, strada Ion Petrovici nr. 5(fost 1 Decembrie 1918, nr. 73), zona Parc Central, C6.  Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 Contractul de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiului Tecuci și Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.  Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în municipiului Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 131. Descarca documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații pentru sedii partide. Descarca documentul de AICI
 15. Informări, interpelări, petiții.

        P R I M A R, Catalin Constantin Hurdubae         

     AVIZAT,  Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci  , Jr. Fotache Valerica