Hotarari ale C.L. 2019

Hotărâri din luna Ianuarie  2019

 

31.01.2019 – Hotararea nr 11: Privind: Aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci având ca obiect lucrări de reparaţii, igienizare si dotare în cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului municipal Anton Cincu Tecuci . Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 10: Privind: Modificarea Contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in mun.Tecuci, incheiate la data de 1 1.02.2010.  Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 9 : Privind: transmiterea în administrarea Judecatoriei Tecuci a unui imobil. Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 8: Privind:  aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati. Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 7 : Privind: modificarea si completarea anexei nr. 1 din HCL 252/21. 12.2018 si anexei nr. 2 din H.C.L. nr.167/27.09.2018. cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 6 : Privind: modificarea si completarea anexelor nr. l. 2. 4 si 8 din H.C.L. nr. 66 /29.03.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea
Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L. Tecuci . Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 5 : Privind: aprobarea revocării art. 2 si art. 3 din H.C.L.nr. 202 din 31.10.2018 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Tecuci în Adunarea Generală la Societatea CALORGAL S.A. Galati si în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru servicii de producere, transport, distribuţie si furnizare energie termică în sistem centralizat – Serviciul Reional de Termoficare Galaţi . Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 4 : Privind: Aprobarea contului de execu ţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2018. Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 3 : Privind: validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Niculae. Hotarare cu caracter individual , contine date cu caracter personal , se supune Legii nr 677/2001 si Regulamentului UE nr.679/2016.

31.01.2019 – Hotararea nr 2 : Privind: constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al dlui. Buliga Bodan. Hotarare cu caracter individual , contine date cu caracter personal , se supune Legii nr 677/2001 si Regulamentului UE nr.679/2016.

07.01.2019 – Hotararea nr 1 : Privind:  acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2018 . Vizualizati documentul  AICI