Hotărâri ale C.L. 2018

   Hotărâri din luna ianuarie 2018   

 

15.01.2018 – Hotararea nr. 1 :  privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 2 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2018. Vizualizati documentul  AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 3 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Local de Evidenţa  Persoanelor Tecuci pentru 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 4 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci pentru 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 5 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Tecuci. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 6 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe Ordonatorul Principal de Credite pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 7 :  privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 8 :  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum şi desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituţiei publice  de cultură – Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 9 :  privind aprobarea listei de priorităţi pentru locuinţele A.N.L. pe anul 2018, în Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 10 :  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al   Companiei de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.  Vizualizati documentul AICI 

30.01.2018 – Hotararea nr. 11 :  privind aprobarea poiectului  “Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA – monument istoric, Tecuci, jud. Galati, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1 . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 12 :  privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci  referitor la depunerea de către  Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind ,,Reabilitarea cladirii  Colegiului National Calistrat Hogas “,  prin  Programul Operational  Regional  2014 – 2020 Axa prioritara 3.1 Sprijinirea eficientei energetice , a gestionării inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile  publice , inclusiv în clădirile publice şi in sectorul locuintelor – Operatiunea  B. Cladiri publice. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 13 :  privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,,Modernizarea Parcului Carol I, Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 14 :  privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,,Modernizarea Parcului Oltea Doamna , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 15 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cinematograful Arta , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 16 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Biblioteca Municipala Stefan Petica, monument istoric  , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 17 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Camera de comert , monument istoric  , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 18 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Casa Casatoriilor – Municipiul Tecuci , judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3.1-,,Sprjinirea eficientei energetice , a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice , inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor  – Operatiunea B. Cladiri publice – SUERD ( Strategia UE pentru Regiunea Dunarii )”  .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 19 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Galeriile de Arta ” Gheorghe Petrascu”  – Municipiul Tecuci , judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3.1-,,Sprjinirea eficientei energetice , a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice , inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor  – Operatiunea B. Cladiri publice – SUERD ( Strategia UE pentru Regiunea Dunarii )”  .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 20 : privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ” REABILITARE STRADA LIBERTATII, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI” . Vizualizati  documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 21 : privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 22 : privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 23 : privind: aprobarea retelei scolare a unitatilor  de învăţămant preuniversitar de stat si particular din Minicipiul Tecuci, pentru anul scolar 2018- 2019 .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 24 : privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii .  Vizualizati documentul  AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 25 : privind:modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat , locuinte sociale , convenabile ,  de necesitate, de serviciu precum si a celor construite prin ANL , aprobată prin HCL nr. 1 8/27.07.201 6, cu modificările si completările ulterioare. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 26 : privind: amplasarea unei aeronave apartinand ARPIA Tecuci pe domeniul public din strada Gh. Petrascu nr.64-66 . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 27 :  privind: atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Municipiul Tecuci a imobilelor situate in Tecuci str. Victorie nr.28 si 1 Decembrie 1918 nr.26c . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 28 : privind aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale ,Constantin Paunescu, Tecuci în vederea trasportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la şcoală, puna la sfarsitul anului  2018.  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 29 : privind: modificarea tarifelor ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilităti Publice Tecuci SRL pentru unele activităti din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 30 : privind : aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Municipale ,,Stefan Petica Tecuci. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 31 : privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia de evaluare a performantelor profesionale şi a comisiei de solutionare a contestatiilor  a personalului din Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci la nivelul anului 2016 , 2017.  Vizualizati documentul AICI

 


Hotarari ale Consiliului Local Tecuci 2018

Hotarari ale Consiliului Local Tecuci 2018