Instituţii subordonate

1.  Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci

Conducerea:

Manager: dr. Zara Claudiu Emanuel
Director Medical dr. Mircea Cristina Daniela

Obiectul activității :

Asigurarea de servicii medicale respectând criteriile stabilite, participând la asigurarea stării de sănătate a populației.

Contact :

Adresa: Str. Costache Conache, Nr. 35
Tel: centrală 023.681.2441; secretariat 0236.811.608
e-mail: spitalul_anton_cincu@municipiultecuci.ro
web:     www.spitaltecuci.ro

==================================================================

 1.  Poliția Locală Tecuci

Conducerea:

Director Executiv:  Moraru Marin

Obiectul activității :

Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertaților fundamentale ale persoanei, a proprietații private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor in domeniile:

 • ordinea și liniștea publică precum și paza bunurilor;
 • circulația pe drumirile publice;
 • disciplina în construcții și afisajul stradal;
 • protecția mediului;
 • activitatea comercială;
 • evidenta persoanelor

Contact :

Adresa: Str. Elena Doamna  Nr. 14
Tel:  0236.814.795  sau  0236.813.333
e-mail: politia_locala@municipiultecuci.ro
web:     politia-locala.primariatecuci.ro

=================================================================

 1.   Direcția de Asistentață Socială Tecuci

Conducerea:

Manager: Manole Mariana

Obiectul activității :

Asigură elaborarea strategiei de asistentă sociala pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale și a programelor de acțiune antisărăcie.

Coordonează activitățile de asistență socială și protecție a copilului.

Colaborează cu serviciile și instituțiile publice care au  responsabilități în domeniul asistenței sociale precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități in domeniu. Asigură mijloacele umane, materiale și financiare necesare pentru  implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisaracie a prevenirii și combaterii  marginalizarii sociale și a soluționării urgențelor sociale individuale și colective.

Contact :

Adresa: Str. Elena Doamna  Nr. 2
Tel.:  0236.820.052  sau  0236.820.052
e-mail: asistenta_sociala@municipiultecuci.ro
web:     asistenta-sociala.primariatecuci.ro

=================================================

4.  Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor (SPCLEP) Tecuci  

Conducerea:

Director executiv : Anghelina Viorel-Marius

Obiectul activității :

Asigură întocmirea păstrarea și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților electronice de identitate și a carților de alegător, carți de identitate provizorii.

Contact :

Adresa : Str. Elena Doamna,  Nr. 1
Tel : 0236.817.444  fax  0236.817.444
e-mail : evidenta_populatiei@municipiultecuci.ro
tecucistarecivila@yahoo.ro
web :     evidenta-persoanei.primariatecuci.ro

============================================================

 1. Biblioteca  Municipala “Ștefan Petica” Tecuci

Conducerea:

Manager:  Grigoraș Daniela

Obiectul activității :

Constituirea, dezvoltarea și valorificarea de colecții cu profil enciclopedic și punerea acestora la dispoziția comunității locale, județene, naționale, asigurând egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării și educației permanente a utilizatorilor fără deosebire de statut social, economic, varstă, sex, apartenenta politică, religie sau naționalitate.

Contact :

Adresa: Str. Republicii ,nr. 11
Tel : 0336.10.941
e-mail: biblioteca_stefan_petica@municipiultecuci.ro
web:      bstp.ro

=================================================

6.  Casa de Cultura

Conducerea:

Manager: Diana Cioclu

Obiectul activității :

Oferte culturale ce vizeaza publicul tecucean (și  nu numai), reprezentate de lansări de carte, seminarii, simpozioane, work-shop-uri, training-uri, dezbateri, spectacole susținute de copii și tineret.

Contact :

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62
Tel.: 0236.820.449 sau 0236.820.449
e-mail: casa_cultura@municipiultecuci.ro
web:       www.culturatecuci.ro/

==============================================

7. Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci

Conducerea:

Manager :  Burlacu Viorel

Obiectul activității :

Realizare de programe prin manifestări tradiționale (expoziții temporare, lansări de carte, concerte, conferințe, spectacole de teatru, expoziții cu obiecte de patrimoniu provenite din donații)

 • cercetare științifica
 • program editorial (publicarea rezultatelor cercetarilor în broșuri cărți, anuare, cataloage de colecție și alte materiale publicitare)

Contact :

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 36
Tel : 0236.811.672
e-mail : muzeultecuci@yahoo.com
web:      www.muzeultecuci.ro/

Institutii subordonate Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci