Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 27.12.2017 ora 10

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  27.12.2017 orele 10 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci. Vizualizati proiectul AICI
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor în Municipiul Tecuci în zone de impozitare. Vizualizati proiectul AICI
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018. Vizualizati proiectul  AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare. Vizualizati proiectul  AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2018. Vizualizati proiectul  AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în cursul anului 2018, în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Vizualizati proiectul  AICI
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1, nr.2 din H.C.L.nr.244/31.10.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport şi depozitare deşeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitare învelitoare Bloc A.N.L. Etapa I 4 tronsoane”. Vizualizati proiectul  AICI
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 12. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2018. Vizualizati proiectul  AICI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a terenului  aflat în proprietatea privată a Municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962.Vizualizati proiectul   AICI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a unui teren, în suprafaţă de 1 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Ioan Ţau. Vizualizati proiectul  AICI
 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei Columbofile ,,Porumbei Maraton” Galaţi a unui imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 16. Proiect de hotărâre  privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Aparatul Permanent de lucru al Consiliului Local şi serviciilor publice din subordinea Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcţiile contractuale din cadrul instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 18. Informări, interpelări, petiții.
 •  Raportele  de activitate  ale  Societăţilor: Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L., Pieţe Prest Tec S.R.L., Rampa Rateş S.R.L.,Ecoprest Tec S.R.L., Ecogroup Tec S.R.L.
 •  Informări privind activitatea desfăşurată de lichidatorul CONT EXPERT  IPURL  la Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L., precum şi stadiul procedurii de lichidare la Societăţile Ecoprest Tec S.R.L, Ecogroup Tec S.R.L, Zooland Tec S.R.L.
 • Informare înaintată de domnul administrator al Societăţii Zooland Tec S.R.L privind stadiul procedurii de lichidare, copii ale extraselor de bancă şi registrul de casă privind plăţile şi încasările efectuate în perioada:  01.07 – 04.12.2017.  Vizualizati documentul pentru primele 3 informari AICI
 •  Informarea înregistrată la Consiliul Local sub nr.250/18.12.2017 a Lichidatorului CONT  EXPERT IPURL Tecuci referitor la Societăţile: Ecoprest Tec S.R.L, Ecogroup Tec S.R.L, Zooland Tec S.R.L.  Vizualizati documentul AICI
 • Informarea înregistrată la Consiliul Local sub nr.248/13.12.2017 privind activitatea desfăşurată de Lichidatorul  CONT  EXPERT IPURL Tecuci pentru Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L.Tecuci. Vizualizati documentul AICI

P R I M A R,  Catalin Constantin Hurdubae

AVIZAT,  Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci ,  Jr. Fotache Valerica