Sedinţă extraordinară a Consiliului local Tecuci în data de 22.03.2018, ora 16

Ședinţa ordinară a Consiliului Local Tecuci 29.03.2018

 

         Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  22.03.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. 130/27.10.2016 privind Organizarea structurii de intervenţie în situaţii de urgenţă cu echipe din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci şi echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local Tecuci.  Descarca documentul de AICI 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2018. Descarca documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci.  Descarca documentul de AICI

 

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT,  Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci ,   Jr. Fotache Valerica