Şedinţă extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la data de 17.11.2016, orele 16 :00 – Documente

În temeiul art. 39, alin. 2, 3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 17.11.2016, orele 16 :00 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de şedinţe a U.A.T. a Municipiului Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Dumbravă Ani Rodica. Descarcă documentul de AICI
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Croitoru Cezar. Descarcă documentul de AICI
3. Proiect de hotărâre privind completarea comisiilor de specialitate nr.3 „Activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială” şi a comisiei nr.5 ”Administraţie publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”. Descarcă documentul de AICI

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2016. Descarcă documentul de AICI
5. Project de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri, şi modificarea  Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Ecogroup Tec S.R.L.Tecuci. Descarcă documentul de AICI

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Zooland Tec S.R.L.Tecuci. Descarcă documentul de AICI
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Rampa Rateş S.R.L.Tecuci. Descarcă documentul de AICI
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective în vederea organizării concursului de management la Casa de Cultură Tecuci şi Muzeul „Teodor Cincu” Tecuci şi a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor. Descarcă documentul de AICI

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii la Societatea Ecogroup Tec S.R.L.Tecuci. Descarcă documentul de AICI
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii la Societatea Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci. Descarcă documentul de AICI
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCL nr. 34/27. 07.2016 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent semestrului II al anului 2016, astfel cum a fost modificat prin H.C.L.nr.98/30.09.2016. Descarcă documentul de AICI

Modificare Anexa 3 la  la Proiectul de hotarare nr.9 – Aprobarea caietului de obiective in vederea organizarii concursului de management la Casa de Cultura si Muzeu. Descarcă documentul de AICI

Procesul verbal al sedintei din data de    poate fi descarcat de AICI