Ședinţă extraordinară a Consiliului local Tecuci în 16.04.2018, ora 16

Sedinta extraordinara a Consiliului local Tecuci in 16 04 2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  16.04.2018, orele 1600, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare strada Ion Ţau, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci şi Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.” Descarca documentul de AICI
  3.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea „ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI SPAŢIILOR VERZI S.R.L.” Tecuci. Descarca documentul de AICI

 

Completarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare, din data de 16.04.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „cetăţean de onoare” al Municipiului Tecuci, domnului Emil Coşeru – Profesor universitar doctor al Universităţii de Arte „Gheorghe Enescu” Iaşi, Societar al Teatrului Naţional Iaşi. Descarca documentul de AICI

 

P R I M A R , Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci  , Jr. Fotache Valerica