Sedinţă extraordinară a Consiliului Local, în data de 15.12.2017, orele 16

Sedinta extraordinara a Consiliului local Tecuci

În temeiul art. 39 alin. 2, 3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 15.12.2017,  orele 16 00, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T.  Municipiului Tecuci, pe anul 2017. Descarcati documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Ursulică Constantin şi limitele mandatului de negociere a contractului colectiv de muncă la nivelul Companiei de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. Descarca documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Grosu Constantin  şi limitele mandatului de negociere a contractului colectiv de muncă la nivelul Societăţii Rampa Rateş S.R.L. Descarca documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Anton Nicolae şi limitele mandatului de negociere a contractului colectiv de muncă la nivelul Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Descarca documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar  2018-2019. Descarca documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr.64-66. Descarca documentul de AICI
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr.64-66. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului, situată în Municipiul Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.77. Descarca documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situată în Tecuci, str. Cocorăşti nr.2b. Descarca documentul de AICI

 

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci ,  Jr.Fotache Valerica