Ședinţă extraordinară a Consiliului local Tecuci, în data de 15.01.2018, ora 16

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

Sedinta-Consiliului-local-Tecuci-iunie-2017

         Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  15.01.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018. Vizualizati proiectul AICI

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2018. Vizualizati proiectul AICI

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Local de Evidenţa  Persoanelor Tecuci pentru 2018. Vizualizati proiectul AICI

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci pentru 2018. Vizualizati proiectul AICI

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Tecuci. Vizualizati proiectul AICI

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe Ordonatorul Principal de Credite pe anul 2018. Vizualizati proiectul AICI

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati proiectul AICI

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum şi desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituţiei publice  de cultură – Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Vizualizati proiectul AICI

P R I M A R , Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT ,  Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci , Jr. Fotache Valerica