Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2018 ora 16

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

Consiliul Local Tecuci sedinte din anul 2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2018 orele 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Reabilitare clădire şcoala Dimitrie Sturdza – monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1. Vizualizati proiectul AICI
 2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitarea Clădirii Colegiului Naţional Calistrat Hogaş Tecuci”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea B. Clădiri publice. Vizualizati proiectul AICI
 3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Modernizarea Parcului Carol I, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării  oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din  regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Vizualizati proiectul  AICI
 4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Modernizarea Parcului Oltea Doamna, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Vizualizati proiectul  AICI
 5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Cinematograful Arta, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Vizualizati proiectul  AICI
 6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Biblioteca Municipală Ştefan Petică, monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Vizualizati proiectul AICI
 7. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Camera de Comerţ, monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Vizualizati proiectul AICI
 8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Casa Căsătoriilor – Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3.1 „Sprijinirea  eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea B. Clădiri publice – SUERD (Strategia U.E pentru Regiunea Dunării). Vizualizati proiectul AICI
 9. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Galeriile de Artă „Gheorghe Petraşcu” – Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3.1  „Sprijinirea  eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea B. Clădiri publice – SUERD (Strategia U.E pentru Regiunea Dunării). Vizualizati proiectul AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitare strada Libertăţii, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”. Vizualizati proiectul AICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci . Vizualizati proiectul AICI
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci. Vizualizati proiectul AICI
 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar: 2018- 2019. Vizualizati proiectul AICI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii. Vizualizati proiectul AICI
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum şi a celor construite prin A.N.L, aprobată prin H.C.L. nr.18/27.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare. Vizualizati proiectul AICI
 16. Proiect de hotărâre privind amplasarea unei aeronave aparţinând ARPIA Tecuci pe domeniul public din strada Gheorghe Petraşcu nr.64-66 . Vizualizati proiectul AICI
 17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci a imobilelor situate în Tecuci, str. Victoriei nr.28 şi str. 1 Decembrie 1918 nr.26 C . Vizualizati proiectul AICI
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci, în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la şcoală, până la sfârşitul anului 2018.  Vizualizati proiectul AICI
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci .Vizualizati proiectul AICI
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” Tecuci .Vizualizati proiectul AICI
 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de evaluare a performanţelor profesionale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor a personalului din cadrul Aparatului  Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci la nivelul anului 2016, 2017. Vizualizati proiectul AICI

Informări, interpelări, petiții. 

– Informare privind raportul asupra activităţii asistenţilor personali pe semestrul II al anului 2017. Vizualizati documentul AICI

-Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local sub nr.258 din 22.12.2017  privind procesul-verbal de negociere nr: 3628 din 20.12.2017 a Societăţii Pieţe  Prest Tec S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

– Informare privind situaţia studiilor de fezabilitate elaborate între anii 2016- 2017 a Serviciului de Investiţii. Vizualizati documentul AICI

-Informarea înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 7551/17.01.2017 a Lichidatorului CONT  EXPERT IPURL Tecuci referitor la Societăţile: Ecogroup Tec S.R.L, Ecoprest Tec S.R.L şi Zooland Tec S.R.L. Vizualizati documentul AICI

– Informarea înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.329/03.01.2018 privind analiza activităţilor desfăşurate pe anul 2017 de S.P.C.L.E.P. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 30.01.2018, orele 1600,  în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele informări :

1. Informare privind adresa nr. 6943 din 16.01.2018 privind Decizia nr.37 din 10.01.2018 a  Camerei de Conturi Galaţi.

2. Informare privind adresa nr. 6944 din 16.01.2018 privind Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.81 din 14 octombrie 2014.

3. Raport de follow-up a Camerei de Conturi Galati înregistrat sub nr. 4932 din 15.12.2017 privind Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci.

4. Raport de follow-up a Camerei de Conturi Galaţi înregistrat sub nr. 4929 din 15.12.2017 privind Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci.

5. Informare privind valoarea studiilor de fezabilitate elaborate in perioada 2016-2017.

(2) Materialele prevazute la alin.1 au fost comunicate Consiliului Local in data de 19.01.2018.

 

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT, Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci  , Jr. Fotache Valerica