Şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în data de 28.nov.2016, orele 16 – Documente

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la societatea PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la societatea CIMITIRUL ETERNITATEA S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managerului instituţiei publice de cultură Biblioteca Municipală Ştefan Petică Tecuci – pentru activitatea desfăşurată în perioada 01 .04.2014 – 01.10.2016.  Descarcă documentul de AICI

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administratori de imobile organizat în dată de 05.10.2016 şi eliberarea  atestatelor.  Descarcă documentul de AICI
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de comodat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia cabinete medicale, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.  Descarcă documentul de AICI

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionarii prin licitaţie publică a terenului aflat în proprietatea Municipiului Tecuci din Str. Mălureni, nr.39.  Descarcă documentul de AICI
8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia „Proiectului Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apa Uzată în Judeţul Galaţi în perioada 2014-2020” a terenului pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia.  Descarcă documentul de AICI
9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apa Uzată în Judeţul Galaţi în perioada 2014-2020″ a terenului pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia statii de pompare – repompare.  Descarcă documentul de AICI

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor finale şi predarea bunurilor cu valorile finale către APĂ CANAL S.A la încheierea proiectului „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apa uzată în Judeţul Galaţi”.  Descarcă documentul de AICI
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de Delegare a Gestiunii de Administrare Spaţii Verzi nr.1996/31.01.2012.  Descarcă documentul de AICI

12. INFORMĂRI, INTERPELĂRI; PETIŢII.
• Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local sub Nr. 234/16.11.2016, privind Raportul de follow-up nr. 2323/14.12.2015 a Curţii De Conturi la Societatea Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
• Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local sub Nr. 238/16.11.2016 privind Raportul de follow-up nr. 2967/26.10.2016 a Curţii de Conturi la Societatea Zone Verzi Tec S.R.L.Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
• Informare privind situaţia economică, financiară şi juridică a Societăţii Cimitirul Eternitatea S.R.L.Tecuci la data de 30.09.2016.  Descarcă documentul de AICI

• Informare privind privind stadiul clădirilor şi a construcţiilor, situate la următoarele adrese:
– Str. Galaţi nr. 1-3 (fostul restaurant Moldova) ;
– Str. 1 Decembrie 1918, nr. 64 (clădirea „Elena şi Tache Anastasiu”)
– Str. 1 Decembrie 1918, nr. 41 (fostul Hotel Turist)  Descarcă documentul de AICI
• Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local sub Nr. 239/16.11.2016 a Societăţii Rampa Rateş S.R.L Tecuci privind măsurile dispuse de APM Galaţi referitor la depăşirea suprafeţei autorizate de depozitare a deşeurilor la punctul de lucru RAMPA RATEŞ S.R.L. Tecuci.  Descarcă documentul de AICI

PRIMAR,
Cătălin Constantin Hurdubae

Dispozitia  pentru convocarea sedintei ordinare din 28.nov.2016 poate fi descarcata de AICI

Prosesul verbal al sedintei din 17.nov.2016 poate fi descarcat de AICI