Şedinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 26.ian.2017 orele 16

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 26.01.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2017. Descarcă documentul de AICI

  2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice centralizat pe Ordonatorul Principal de Credite pe anul 2017. Descarcă documentul de AICI

  3. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Statul de funcții al Casei de Cultură Tecuci. Descarcă documentul de AICI

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou Proiect de management pentru încheierea unui nou contract de management la Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și stabilirea Comisiei de concurs,comisiei de soluționare a contestațiilor și secretariatului comisiei și a calendarului evaluării noului Proiect de management. Descarcă documentul de AICI

  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor supleanți ai reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. Descarcă documentul de AICI

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:”Reabilitare clădire Școala DIMITRIE STURZA monument istoric,Tecuci, Județul Galați.” – Descarcă documentul de AICI

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. pe anul 2017, în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

  8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de înhiriere pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în Municipiul Tecuci, str.Focșa, nr.77.  Descarcă documentul de AICI

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Durchi Gheorghe. Descarcă documentul de AICI

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Diaconu Gheorghe.  Descarcă documentul de AICI

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Siminiuc Dumitru și Siminiuc Maricica. Descarcă documentul de AICI

  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Dragu Sandu. Descarcă documentul de AICI

INFORMĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII.

  • – Informare privind analiza activității pe trimestrul IV 2016,planul de activitate pe trimestrul I 2017 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  • – Informare privind raportul asupra activității asistenților personali pe trimestrul  II  al anului 2016 la Serviciul Public Local de Asistență Socială Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  • – Informare privind  solicitarea  unor  comercianți din Piața Centrală privind reducerea chiriei pentru lunile februarie și martie 2017. Descarcă documentul de AICI
  • – Informare privind aplicarea ”Regulamentului de aplicare a taxei speciale de habitat cu destinația de salubrizare pentru persoane juridice”,a Societății Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  • – Decizia nr.47/06.01.2017 a Camerei de Conturi Galați emisă ca urmare a acțiunii de verificare efectuată la S.C Piețe Zone Verzi S.A.Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Proces verbal sedinţă extraordinară din data de 09.01.2017 – Descarcă documentul de AICI

Dispoziţie şedinţă ordinară din data de 26.01.2017 orele 16 – Descarcă documentul de AICI

  

P R I M A R,  Cătălin Constantin Hurdubae