Consiliului local Tecuci convocat în şedinţă ordinară, în 29.11.2017, ora 16

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

   Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  29.11.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi…