Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tecuci

În urma validării mandatelor de consilieri locali au fost aprobate și  Comisiile de specialitate ale Municipiului Tecuci. Din Comisia nr. 1, „Studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Tecuci” fac parte consilierii: – Martin Cristinel Mihail – PSD – Cîmpanu Tudor – PSD – Pintilie Dănuț – PSD – Diaconu…