Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în 10.05.2018 ora 16

Convocarea Consiliului local Tecuci 07 06 2018

  Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 10.05.2018 orele 1630, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 189/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor…

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 15.11.2017, ora 16

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

  Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 15.11.2017, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi: 1.   Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a clădirii situată în Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.73, în care a funcţionat Grădiniţa cu Program…

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 17.07.2017, orele 17.00

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  17.07.2017, orele 17.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:   Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.5,nr.7,nr.9 din H.C.L. nr.95/15.05.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L.Tecuci pentru unele…