Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în 10.05.2018 ora 16

Convocarea Consiliului local Tecuci 07 06 2018

  Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 10.05.2018 orele 1630, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 189/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor…

Ședinţă extraordinară a Consiliului local Tecuci, în data de 15.01.2018, ora 16

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

         Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  15.01.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare,…

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 09.06.2017, orele 16

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  09.06.2017, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr.148 din 28.11.2016 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spațiile cu destinație de locuințe, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă…

Şedinţă extraordinară a Consiliului local Tecuci în data de 15.05.2017

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

 Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 15.05.2017, orele 16.00 , în sala de şedințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160 din 07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”Zone Verzi Tec” S.R.L. Documentul poate fi descărcat…