Creşterea eficienţei energetice a clădirilor din Tecuci – Sala Popular


Cresterea eficientei energetice proiect 2019 Tecuci

Lansarea proiectului: “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE MUNICIPIUL TECUCI – CLĂDIRE SALA POPULAR, STR.REPUBLICII, NR.9, LOCALITATEA TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI”

 
    Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi”, cod SMIS 118531, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice”.

    În data de 31 decembrie 2018 a fost semnat Contractul de finanţare  Nr. 3659 aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est şi Beneficiar – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci.

    Bugetul proiectului este de 1.180.800,65 lei, din care contribuţia nerambursabilă este de 1.082.244,37 lei, valoarea totală eligibilă este de 1.104.330,99 iar perioada de implementare a proiectului, conform contractului de finanţare, este de 27 luni , respectiv  ȋntre  data de 01.09.2017 şi data de 30.11.2019.

   Proiectul are ca obiectiv general creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Sălii Popular, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

   Proiectul are ca obiectiv specific realizarea de investiții pentru creşterea eficienţei energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile, la nivelul clădirii Sala Popular, situată la adresa din Strada Republicii, nr. 9, Municipiul Tecuci, județul Galați contribuindu-se astfel la un consum redus de energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest caz se va reabilita clădirea Sala Popular Tecuci pentru scăderea consumurilor energetice şi totodată  clădirea va suferi consolidările şi reparaţiile care se impun.

Unitate administrativ teritorială

Municipiul Tecuci


Total Page Visits: 453 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.