DECLARAŢIE DE ADERARE LA VALORILE FUNDAMENTALE ,PRINCIPIILE, OBIECTIVELE SI MECANISMUL DE MONITORIZARE AL STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2016-2020


  Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a setului de indicatori ,  riscurilor asociate obiectivelor si măsurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei , precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016;

         U.A.T. Tecuci, Judeţul Galaţi, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturitor şi Iibertăţilor fundamentale ale cetăţenilor , a prevederilor Constituţiei , precum şi punerea în aplicare a legiIor , a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliuliu Local/ Consiliului Judeţean şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii administrativ teritoriale,

Asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020,

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020 precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,

Sprijinind principiile si obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-si îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unităţii administrativ teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:

• Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;
• Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020;
• Îşi exprimă , în mod ferm , angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;
• Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes in acord cu respectarea principiului transparentei procesului decizional si accesului neingradit la informatiile de interes public ;
• Isi asuma indeplinirea masurilor specifice ce tin de competenta exclusiva a institutiei pe care o reprezinta ;
• Sustine si promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în institutiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor sectoriale  si dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;
• Autoevaluează periodic, semestrial şi informează secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a planului anticoruptie pe institutie;
• Autoevaluează periodic, semestrial şi informează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene asupra graduIui de implementare a masuriIor preventive obligatorii (enumerate în anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/201 6 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declaraţie a fost adoptată de către
Primar, CataIin Constantin HURDUBAE
in data de 19.09.2017

 

  • Descarca documentul de AICI

Total Page Visits: 352 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.