Închidere proiect – ”Anticoruptie, Integritate, Promovarea Eticii – AIPE”


Masuri-referitoare-la-prevenirea-coruptiei-Tecuci-2019
     Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci a implementat proiectul   ”ANTICORUPŢIE, INTEGRITATE, PROMOVAREA ETICII – AIPE” Cod MySMIS 118013, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1-CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea- Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autoritătilor şi instituţiilor publice.

     Obiectivul  general al proiectul il reprezinta  creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul UAT Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, regiunea mai puţin dezvoltată Sud-Est, în paralel cu consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor pentru personalul din administraţia publică locală privind prevenirea corupţiei şi creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei în rândul acestora şi al cetăţenilor, în concordanţă cu măsurile stabilite în Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020.

    Rezultatele majore obținute în urma implementării proiectului sunt:

  • Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat de proiect 1 – Un set de mecanisme şi proceduri privind etica şi integritatea adoptate în cadrul UAT Municipiul Tecuci;
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat de proiect 2 – Un set de măsuri de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate şi implementate;
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat proiect 3 – O campanie de conştientizare a publicului cu privire la corupţie, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în raport cu instituţia prin intermediul unor materiale informative;
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat proiect 4 – Parteneriate consolidate cu societatea civila cu scopul de a monitoriza şi evalua implementarea măsurilor anticorupţie;
  • Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei – Rezultat proiect 5 – 35 de persoane din cadrul UAT Municipiul Tecuci care au fost instruite şi certificate în domeniul prevenirii corupţiei, transparenţei, eticii şi integrităţii.

Perioada de implementarea a proiectului este de 14 luni, respectiv 24.08.2018-24.10.2019.

 Valoarea totală a proiectului este de 285.234,04 lei din care: 242.448,93 lei din Fondul Social European-valoare nerambursabilă, 37.080,43 lei din  bugetul naţional –valoare nerambursabilă, 5.704,68 lei din fondurile bugetului local al Municipiului Tecuci.

 

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 !


Total Page Visits: 496 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.