Lansarea proiectului „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA”


DIMITRIE-STURDZA-monument-istoric-Tecuci

   Lansarea proiectului „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi”

 
   U.A.T. Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi”, cod MySMIS 122380, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii – 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1b – Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, ȋn special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

  Contractul de finanțare nr. 4964 din 02.12.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

   Valoarea totală a proiectului este de 11.115.823,97 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 10.620.999,47 lei.

 
   Obiectivul general al proiectului ȋl reprezintă investiţiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare. Obiectivul general al proiectului “Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi” vizează asigurarea accesului, calităţii şi a atractivităţii educaţiei în şcolile din municipiul Tecuci, în scopul creşterii ratei de participare la învăţământul obligatoriu, la reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, la o rată mai mare de absolvire a învăţământului obligatoriu şi la creşterea ratei de tranziţie spre niveluri superioare de educaţie.

  Proiectul are ca obiectiv specific creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Şcoala Dimitrie Sturdza oferă elevilor săi o educaţie recunoscută pe plan local şi naţional, concretizată ȋn rezultatele foarte bune obţinute în procesul instructiv educativ la olimpiade şi concursuri şcolare si extraşcolare.

  Este o instituţie cu tradiţie ȋn învăţământul tecucean care a cunoscut o evoluţie constant ascendentă şi s-a evidenţiat printr-un nivel avansat al procesului educaţional. Competenţele profesionale de excepţie ale colectivului didactic cumulate cu dorinţa de instruire a elevilor stau la baza transformării şcolii într-un etalon al înaltei performanţe.

  Obiective specifice: – modernizarea şi reabilitarea clădirii monument istoric; achiziţionare active necorporale şi dotări pentru modernizarea sălilor de clasă. Implementarea proiectului va contribui la realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate pentru cei 616 elevi înscrişi precum şi creşterii gradului de participare în învăţământul obligatoriu. Intervenţiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate pentru toţi copiii contribuind astfel la atingerea obiectivul specific al Priorităţii de investiţie 10.1.B.

  Durata de implementare a proiectului este de 63 luni: respectiv de la data de 01.07.2016 până la data de 31.10.2021.

 
  Informații suplimentare despre proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Descarcă documentul de AICI

Persoană de contact: Trifan Dan, manager proiect


Total Page Visits: 1175 - Today Page Visits: 4

Comentariile sunt închise.