Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinara, în data de 27.10.2016 orele 16 00, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:


Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinara, în data de 27.10.2016 orele 16 00, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri , si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci , pe anul 2016
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci..Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a utilajelor de interventie pentru sezonul rece 2016 – 2017
3.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a utilajelor de interventie pentru sezonul rece 2016-2017.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei-cadru pentru servicii de deszapezire si inchiriere utilaje , pentru situatii de urgenta pentru sezonul rece.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci.
6. Proiect de hotarare privind Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci.
7.Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita, a unui imobil (teren) apartinand domeniului public al Municipiului Tecuci catre S.C. FDEEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galati, in vederea amplasarii unor firide si linie electrica subterana.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-economici aferenti proiectului de investitii :”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Galati in perioada 2014-20120”.
9.Proiect de hotarare privind aprobarea Masterplanului actualizat si a listei prioritare de investitii 2014-2020.
10.Proiect de hotarare privind aprobare declarare zona de umplere pentru aducere la cota cu deseuri rezultate din constructii si demolari.
11.Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea U.A.T.Tecuci.
12.Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru atestarea administratorilor de imobile.
13.Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui imobil din depozit in locuinta de necesitate.
14.Proiect de hotarare privind aprobarea racordarii la sistemul de distributie gaze naturale a imobilului din Aleea Complexului nr.1,bl.W1,ap.25 si incheierea contractului de cofinantare a acesteia.
15.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil in suprafata de 59,14 mp,situat in Tecuci,str.Gheorghe Petrascu,nr.60,bl.A1,parter.
16.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Tecuci catre domnul Miron Gheorghe.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Tecuci catre domnul Danaila Tanase.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Tecuci catre domnul Chivu Nicolae.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Tecuci catre domnul Apavaloaie Constantin.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Tecuci catre domnul Andrei Ion.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Tecuci catre domnul Profire Amalia.
22.Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii prin demolare a imobilului proprietatea U.A.T.Municipiul Tecuci din strada  Stefan cel Mare nr.172-174-   ETAJ.
23.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului arabil aflat in proprietatea U.A.T.Municipiul Tecuci in anul 2017.
24. Proiect de hotarare privind  organizarea structurii de interventie in situatii de urgenta cu echipe din cadrul Primariei municipiului Tecuci si echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului local Tecuci.
25. INFORMARI, INTERPELARI, PETITII.
•     Informare privind analiza activitatii pe trim.III 2016 si Planul de activitate pe trim.IV.2016 a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci.
•     Informare privind situatia economica,financiara si juridica a Societatii Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci.
•     Informare privind situatia referitoare la depasirea suprafetei autorizate de depozitare a deseurilor la punctul de lucru Rampa Rates S.R.L Tecuci.
•     Informare privind ”Dispozitia obligatorie nr.GLR IEF – 611/30.09.2016 emisa in urma inspectiei economico-financiara desfasurata la Societatea Piete Prest Tec S.R.L.Tecuci de catre ANAF – Galati.
•     Informare privind gradul de colectare impozite si taxe locale.

Total Page Visits: 550 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.