Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în 10.05.2018 ora 16.30


Sedintă de indată in data de 10 05 2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 10.05.2018 orele 16.30, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 189/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Descarca documentul de AICI

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Sediul Primăriei Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarca documentul de AICI

Completarea ordinii de zi a şedinţei de îndată, din data de 10.05.2018, orele 1630, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul  proiect  al  ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 192/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Cantina de Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Descarca documentul de AICI

 

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae

 AVIZAT, SECRETAR,  Jr. Fotache Valerica


Total Page Visits: 1683 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.