Ședință extraordinara a Consiliului Local în 04.10.2019, ora 14


Consiliul-local-Tecuci-extraordinara-2019
În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit.a, alin. 2, alin. 3 lit. b și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 04.10.2019, ora 14 00 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:            

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu” Tecuci. Descarca documentul de AICI 

 

 PRIMAR, Cătălin Constantin HURDUBAE
 AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, jr.Valerica FOTACHE


Total Page Visits: 294 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.