Ședință extraordinară a Consiliului Local în 30.12.2019, ora 10


Consiliul-local-Tecuci-extraordinara-2019

    În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.3 lit. b și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 30.12.2019, ora  1000 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:          

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2020. Descarca documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci pentru unele activități din Serviciul de salubrizare, începând cu data de 01.01.2020. Descarca documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării. Descarca documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate construirii de garaje, terenuri aparținând Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020. Descarca documentul de AICI
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică. Descarca documentul de AICI
  9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. Descarca documentul de AICI

 

PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci  Jr. Valerica FOTACHE

 


Total Page Visits: 1487 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.