Ședință de Îndată a Consiliului Local în 09.01.2020, ora 16


Sedinta-CL-2020-Tecuci
În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 09.01.2020, ora 16:00 are loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019. Descarca documentul de AICI

 

PRIMAR, Ing.Cătălin Constantin Hurdubae                         
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica


Total Page Visits: 1709 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.