Ședință extraordinară de îndată a consiliului local în 15.04.2020, ora 12


Sedinta-de-indata-CL-2020-aprilie

  În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 15.04.2020, ora 1200 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:  

  1. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat –  Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă proiectul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și a Contractului de concesiune aferent Serviciului de Administrare a Piețelor și Oborului Municipiului Tecuci. Descarcă proiectul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Tecuci, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. Descarcă proiectul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ”Modernizare străzi etapa 2 – Lot 1” Municipiul Tecuci, Județul Galați.” Descarcă proiectul de AICI

      

Datorită condițiilor impuse de situația de urgență, ședința se va desfașura online în regim de vidoconferință. Participanții vor primi datele de acces în sistem cu câteva minute înainte de începerea ședinței .

 

PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 857 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.