Ședintă ordinară a Consiliului Local în data de 25.04.2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-aprilie-2019

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 25.04.2019 orele 16 30, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I, al anului 2019. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind actualizare P.U.Z aprobat cu H.C.L. nr. 254/2014 – P.U.Z. fosta U.M. 01589 – strada Gheorghe Petrașcu, Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil făcută de Patrichi Roxana-Irina și inventarierea acestuia în domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea protocoalelor de predare-primire a locuințelor încheiate între Municipiul Tecuci și Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu”. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr.96/15.05.2017 privind darea în administrare a Serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță Serviciului de Salubrizare. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Tecuci a unui autoturism DACIA DOKER 1,5 75 cp. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun mobil – Dacia Logan, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea a 300 de metri pătrați de teren, în folosință gratuită, tinerilor care doresc să-și construiască locuințe, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003. Descarcă documentul de AICI 

    12.Informări, interpelări, petiții.

 – Adresele nr.1364/2018/25.03.2019 și nr. 2969/2018/25.03.2019 a Camerei de Conturi Galați, înregistrate la sediul U.A.T. Tecuci sub nr.19964 și 19965/ 28.03.2019, precum și Raportul de follow-up nr. 12350/28.02.2019 și nr. 12348/28.02.2019 (transmise Consiliului Local în data de 29.03.2019).

  – Adresa nr. 65/09.04.2019 – prevederile art. 9.5 din contractul de prestări servicii nr.49371/14.05.2018 pentru implementarea proiectului Școala Prietena Ta, consultant manager ZAMFIR FLORIN IOAN P.F.A.

 – Adresa nr. 21009 din 02.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci privind analiza evaluării activităților desfășurate pe trimestrele I și II – 2019.

 

 Se completează punctul 12 Informări, Interpelări, Petiţii de pe Dispoziţia nr.336/19.04.2019 a şedinţei ordinare, din data de 25.04.2019, orele 16.30, în sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul:

 •  Raportul de activitate al Primarului Municipiului Tecuci, pentru anul 2018.

PRIMAR, Cătălin Constantin Hurdubae
AVIZAT, Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica


Total Page Visits: 512 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.