Ședintă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 28.05.2020, ora 12


Sedinta-ordinara-consiliul-local-mai-2020-Tecuci

  În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 28.05.2020, ora 12 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sediul Primăriei Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

  1.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
  2.   Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unor spații aparținând domeniului public al UAT- Municipiul Tecuci, aflate în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Tecuci, a căror activitate este suspendată în baza Legii nr. 55/2020 și Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren de 18 mp din domeniul privat al Municipiului Tecuci, situat în aleea Vasile Alecsandri, lot. 21. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iunie 2020-august 2020). Descarcă documentul de AICI
  6. Informări, interpelări, petiții.
  • Adresa nr. 35117/11.05.2020, înregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci, a domnului consilier local Oancă Samir.

 
                 PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
     AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 766 - Today Page Visits: 6

Comentariile sunt închise.