Ședinţă ordinară a Consiliului local , în data de 29.08.2018, orele 16


Sedinta-ordinara-consiliul-local-Tecuci-aug-2018

 Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 29.08.2018 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor cu Serviciul Public de Salubrizare al Municipiului Tecuci pe trimestrul III și IV al anului 2018, de la bugetul local, din alte venituri bugetare. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la H.C.L. nr.58/22.03.2018 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2018.  Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 7/ 15.01.2018 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci.  Descarcă documentul  de  AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile(terenuri), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Municipiul Tecuci, str. Ferdinand I. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana în funcția de director executiv al Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului unic U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Vîrlănuță Constantin în funcția de director administrativ al Societății Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a asociaților la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L.  Descarcă documentul de AICI
 11. Informări, interpelări, petiții.
 12.             * Informare privind Raportul asupra activității asistenților personali pe semestru I al anului 2018.Dispozitia sedintei ordinare poate fi descarcata de AICI

           P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae 


Total Page Visits: 359 - Today Page Visits: 5

Comentariile sunt închise.