Ședință Ordinară a Consiliului Local în data de 29.11.2019, ora 16.00


Consiliul-local-Tecuci-noiembrie-2019

    În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 29.11.2019, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
 

 

 • Dispozitia nr 1419 din data de 27.11.2019 : Se modifică ora de convocare a Consiliului Local Tecuci în Ședinta ordinară din data de 29.11.2019, în sala de ședinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, de la ora 14,00 la ora 16,00. Descarca documentul de AICI
 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019. Descarca documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci. Descarca documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 130/27.10.2016 privind Organizarea structurii de intervenție în situații de urgență cu echipe din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci și echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local Tecuci, cu modificările și completările ulterioare. Descarca documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării. Descarca documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 9,5 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele ANL1 situate în Tecuci, str. Cpt. Gheorghe Decuseară nr. 14. Descarca documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Aleea Furceni, nr. 8. Descarca documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un teren cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită ”Clubului Sportiv Școlar” Tecuci a unui imobil situat în Tecuci, Str. Aleea Ștrandului – Parc ”Regina Elisabeta”. Descarca documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor supleanți în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. Descarca documentul de AICI
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2019 -februarie 2020). Descarca documentul de AICI
 2. Informări, interpelări, petiții.

       * Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.401/07.11.2019 privind verificarea modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr.99/14.01.2015 emisă pentru Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci și Raportul de follow-up înregistrat sub nr.10024/16.10.2019.

       *  Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.67220 din 21.11.2019 privind Raportul Primarului privind gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Tecuci, pe anul 2018.

       * Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.67068 din 21.11.2019.

      *  Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.104 din 21.11.2019.

    

PRIMAR, Cătălin Constantin HURDUBAE 
AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Valerica FOTACHE


Total Page Visits: 936 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.