Ședință Ordinară a Consiliului Local în data de 30.01.2020, ora 16


Sedinta-ordinara-CL-2020-ianuarie
       În temeiul art. art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de  30.01.2020, orele  16.00, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de şedinţe a U.A.T. Municipiului Tecuci, din str.1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:    

  1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voinea Ionuț. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr.1 ”Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului” a Consiliului Local Tecuci. Descarca documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele prevăzute de art.28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.258/29.12.2014. Descarca documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării. Descarca documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2020. Descarca documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 152 din 11.07.2017 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul ”Șansa T –Măsuri integrate în educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”. Descarca documentul de AICI
  7. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 72 din 29.03.2018 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul ”Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile. Descarca documentul de AICI
  8. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 30.01.2020, orele 1600 , în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică. Descarca documentul de AICI

 

PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar General, U.A.T. Municipiul Tecuci jr. Valerica FOTACHE   


Total Page Visits: 1285 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.