Ședință Ordinară a Consiliului Local în data de 26.09.2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-septembrie-2019

   În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art.134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 26.09.2019,  ora 16.00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:          

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 si a Anexei 3 la H.C.L. nr. 55/13.05.2019 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2019. Descarca documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/25.04.2015. Descarca documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului, pentru susținerea obiectivului ,,Centru Social Pastoral pentru Tineret.” Descarca documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
  6. Informări, interpelări, petiții.

PRIMAR, Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. Valerica FOTACHE 


Total Page Visits: 320 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.