Situația proiectelor cu finanțare europeană și guvernamentală la nivelul U.A.T. Tecuci


Fonduri-europene-si-guvernamentale-UAT-Tecuci

Biroul Fonduri Europene din cadrul Primăriei municipiului Tecuci are depuse mai multe cereri de finanțare  din fonduri europene sau guvernamentale pentru proiecte de interes social, cultural, administrativ

Situația la această dată este următoarea:

Proiecte în derulare

–  Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire în cartierul Nicolae Bălcescu – Tecuci.

Proiectul are ca obiectiv general implementarea de măsuri integrate, multisectoriale, în cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Tecuci, județul Galați, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții. Proiectul este  în derulare din august  2017.

–  Implementare sIstem ISO – sprijinirea autorității publice să introducă managementul calității.

Contractul de finanțare este semnat și proiectul este în implementare.

Proiecte cu finanțare aprobată 

–  Școala Prietena Ta –– parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci, în vederea prevenirii abandonului școlar și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile. Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Proiectul este  în faza de contractare.

–  Reabilitare Gradinița nr.17Contract semnat cu M.D.R.A.P.F.E. pentru finanțare prin PNDL II.

–  Modernizare străzi în Municipiul TecuciContract semnat cu M.D.R.A.P.F.E. pentru finanțare prin PNDL II. 

Proiecte în diverse stadii de evaluare 

Proiectele:

–  Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediu Primarie Tecuci,

–  Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina de Ajutor Social,

au fost analizate la fața locului de către reprezentanții A.D.R., în data de 20.02.2018, și urmează solicitarea de clarificări și documente pentru faza de contractare.

Proiectul

-Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, stada Elena Doamna, nr.1 localitatea Tecuci, județul Galați a fost admis după verificarea administrativă și de eligibilitate și a trecut în faza următoare de evaluare tehnică și financiară

Proiectul

–  Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice—Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci, judetul Galați este în faza de verificare administrativă și de eligibilitate, sub rezerva lămuririi unor neclarități legate de proprietatea asupra terenului de sub clădire.

Proiectul

–  Anticorupție, Integritate, Promovarea Eticii, cod proiect 118013 – A fost depusă cererea de finantare cu nr. înregistrare în MYSMIS 120097/10.10.2017. Proiectul este în etapa de evaluare.

Proiectele:

–  Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice Scoala Gimnaziala nr. 10 Dimitrie Sturdza,

–  Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sala Popular,

–  Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Liceul Tehnologic Elena Caragiani

au fost admise după verificarea administrativă și de eligibilitate și au trecut în faza următoare de evaluare tehnico – economică.

Proiectul

– Înființare Muzeul Cărții

se fac demersuri pentru obținerea avizului conform din partea Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației clădirii și terenului aferent fostei Grădinițe nr. 14,  din Parcul Cuza,  în Muzeul Cărții. 

Proiecte ce urmează a fi depuse în anul 2018

Pentru proiectele:

–  Reabilitare Colegiul National Calistrat Hogaș

–  Reabilitare Sala de expoziții Gh. Petrașcu,

s-au întocmit Notele conceptuale și Temele de proiectare în vederea demarării procesului de depunere a cererilor de finanțare.

Pentru proiectele:

–  Modernizarea Parcului Carol I, Tecuci, Judeţul Galaţi

–  Modernizarea Parcului Oltea Doamna, Tecuci, Judeţul Galaţi

–  Reabilitare Cinematograful Arta, Tecuci, Judeţul Galaţi

–  Reabilitare Clădire–Biblioteca Municipală „Ştefan Petică”,Tecuci, Județul Galați

–  Reabilitare Clădire – Camera de Comerţ, Tecuci, Judeţul Galaţi

–  Reabilitare Clădire – Casa Căsătoriilor, Tecuci, Judeţul Galaţi

există acordul de principiu al Consiliului local al municipiului Tecuci și urmează a fi întocmite documentațiile necesare depunerii cererilor de finanțare.

Biroul Fonduri  Europene
Primăria municipiului Tecuci


Total Page Visits: 286 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.