Prima pagină

ARTICOLE SI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
AFERENTE SERVICIULUI TAXE ŞI IMPOZITE

Executarea silită a creanţelor datorate bugetului local Tecuci

U.A.T Municipiul Tecuci este obligat să efectueze procedura de executare silită a creanţelor datorate bugetului local, in conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedur ă Fiscală, cu modificările si completările ulterioare. In cazul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalitatile de executare silită prevăzute in Codul de procedură Fiscală. Contribuabilii cu…

0 comments
Persoane juridice au obligaţia să încheie contract pentru salubrizare

Persoane juridice au obligaţia să încheie contract pentru salubrizare

În conformitate cu prevederie HCL nr.169/29.12.2016 – Anexa 6, toţi utilizatorii persoane juridice au obligaţia să încheie contract pentru prestarea activităţilor serviciului de salubrizare, până la data de 31.01.2017 cu Compania de Utilităţi Publice (CUP) Tecuci cu sediul în localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.146 B. Director economic, Nicoleta Ţăpoi Şef serviciu, Iulian Marin

0 comments

Taxe si impozite Tecuci – Pagina oficială, acte şi formulare necesare plăţii impozitelor şi taxelor locale, legislaţie, termene de plată, somaţii

 

Taxe-impozite-tecuci-banner-interior