Autorizatii de construire

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire

Lista acte necesare

 1. Certificatul de urbanism ;
 2. Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel ;
 3. Documentaţia tehnică – D.T ;
 4. Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ;
 5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului ;
 6. Dovada privind achitarea taxelor legale ;
 7. Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire .

DESCARCĂ CEREREA TIP

 

Observaţii

Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizarii se vor avea în vederea urmatoarele:
 • în situatia, în care, o data cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.)
 • piese scrise si desenate
 • avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare);
 • se prezinta studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obtinute pentru acestea (doua exemplare)

 

Autorizatii de construire