ANUNȚ ATRIBUIRE PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ


Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează atribuirea   parcărilor de resedință. Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu
  • Lucian Gradea 0725802009
  • Iulian Curcă 0725802122

Obiectul  procedurii de  atribuire a parcărilor de reședință:

1.Atribuirea  unui număr de 40 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, CPT 11  Cpt. Gh. Decuseară    – vor participa locatarii blocurilor  A4B – sc1; C6- sc.1 si 2;  D9 – sc2 ; E2A sc1 și 2;

2.Atribuirea  unui număr de 59 locuri de parcare , situate în loc. Tecuci CPT 12 str. Cpt. Gheorghe Decuseară. Nr.12, vor participa locatarii blocurilor E1A; E1B; D9; E2A; C6 – sc2 și 3; E3; E2B; H1; H2; H3, F1; F2; F3 ;

3.Atribuirea unui număr de 12 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci CPT 11-1 str. Cpt . Gheorghe Decuseară  vor participa locatarii blocurilor A4B Sc 4,5 și 6; C6 sc.3;

4.Atribuirea unui număr de 12 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci  CPT 13 str. Cpt. Gheorghe Decuseară   vor participa locatarii blocurilor  H3 – sc.2 și 3; T6;

5. Atribuirea unui număr de 28 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci 1D 131, str. 1 Decembrie 1918, vor participa locatarii  blocurilor A4B sc.6; E3 sc.2; T4B sc. 4; T3;

6.Atribuirea unui nr. de 26 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci 1D 133, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii  blocurilor T4A; T4B; T2 sc.1;

7. Atribuirea unui nr. de 29 locuri de parcare , situate în loc. Tecuci 1D 135, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T1A; T1B sc.1; T2 sc.2;

8.Atribuirea unui nr. de 7 locuri de parcare , situate în loc. Tecuci 1D 135A-1, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T5 – sc.1;

9.Atribuirea unui nr. de 39 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci  1D 135A, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor T5 sc.2,3,4 și 5;

10.Atribuirea unui nr. de 15 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci  1D 135B, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor  T5 – sc.5, T7;

Dosarele  pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până la data de 11.02.2022 ora 12.00.

În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  17.02.2022 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna februarie 2022 nu pot solicita mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 08.02.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

  • sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 11.02.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 17.02.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 17.01.2022.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci.

 


Total Page Visits: 1946 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.