ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ


Mun. TECUCI, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la  03.03.2022, ora 10.00  în vederea  închirierii unor bunuri –  aparținând  Mun. Tecuci,  conf. art. art. 333,335 din OUG 57/2019 precum si HCL  124/29.09.2021 privitoare la bunuri.

Persoane  contact

  • Lucian Gradea     0725802009
  • Baraș Cezar           0725802100

Obiectul închirierii:

Teren arabil

T25,p95-2,70ha;T44,p146-0,15ha;T44,p146/1-0,35ha;T47-1,43ha;T50,p185/1/1-1,25ha;T50,p185/2/1 1,05ha;T52/1,p191/1/-1,12ha;T52/2,p193/15–1,00ha;T52/2,p192/2/13/2-2,06ha;T54p201-1,00ha;  T54/2p201/1-1,77ha;T 54/3p200/22-2,70ha;T56/2,p185/1/0,99ha;T70,p257/11-1,00ha; T87p420/1/38-0,55ha;T98/,p463/1/43-0.50ha;T132,p673/1/34-1,15ha;T160/1-0,67ha;T160/2-0.83ha; T160/3-0,21 ha; aparținând domeniului privat.

  • Preț pornire  800 lei /ha/ an
  • Taxă participare  100 lei.
  • Taxă caiet sarcini  50 lei

Nu participa la licitație ofertanții care:

  • au debite și/sau litigii față de  Tecuci și sau bugetul statului;
  • au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
  • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(  daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).
  • Sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Data limită pentru clarificări   23.02.2022

documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60,  după achitarea taxei de 50  lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 03.03.2022, orele 900.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Tecuci,   data de 03.03.2022, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar

Contestaţiile pot  fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a  Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunţului de licitaţie  08.02.2022.

La licitație vor participa doar ofertanții  care au prezentat documentele conform  CAIET

SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE.

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul  Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă documentul de AICI


Total Page Visits: 4469 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.