Anunțuri 2018


ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2018

 

DECEMBRIE  2018

 

  • 28.12.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 99797 . Vizualizati documentul AICI
  • 28.12.2018 – CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI – anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în Judeţul Galaţi . Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului  Galaţi poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu . Raportul poate fi consultat la sediul  A.P.M. Galaţi , str.Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul CONSILIULUI  JUDE ŢEAN GALAŢI din Municipiul Galaţi, Strada Eroilor, nr.7, Judeţul Galaţi, de luni până joi, între orele 08- 16 şi vineri între orele 08.30- 13.30.
   Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://arpmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – documentaţii procedura EIA şi EA – Rapoarte EIA şi studii EA. Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la  sediul Consiliului Judeţean Galaţi, în Sala de  Şedinţe a Consiliului Judeţean Galaţi, din str. Eroilor nr. 7B, municipiul  Galaţi, în data de 11.02.2019, începând cu orele 15.30. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul susmentionat la sediul A.P.M. Galaţi, până la data de 11.02.2019.
  • 27.12.2018 –  Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.177,  fax. 0236.816.054, reprezentat legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar,  în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data  31.01.2019, ora 10.00  în vederea  închirierii, concesionarii și vânzării unor bunuri situate în municipiul Tecuci. . Vizualizati anuntul AICI
  • 21.12.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale contribuabili persoane juridice. Vizualizati anuntul AICI
  • 20.12.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr.98954 . Vizualizati documentul  AICI
  • 20.12.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr.98952 . Vizualizati documentul AICI
  • 18.12.2018 – Ministerului Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, privind:
   – Cumpărarea de titluri de stat (ediţie aniversară) în cadrul Programului TEZAUR —
   ediţie Centenar,
   – Informare pentru  persoanele fizice care pot cumpăra titluri de stat CENTENAR cu
   dobândă de 4,5% şi scadenţă la doi ani. Vizualizati documentul AICI
  • 17.12.2018 – În aplicarea prevederilor art.59 din Legea nr.46/2008, privitoare la Codul Silvic, cu modificările şi completarile ulterioare, Direcţia Silvica Galaţi oferă spre vânzare populaţiei masă lemnoasa necesara încălzirii locuinţelor, în sezonul rece, conform adresei cu nr. 13924 / 07.122018, înregistrata la Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi sub nr. 9926 / 11.12.2018, pe care o transmiten anexat în copie. Vizualizati documentul AICI
  • 17.12.2018 – Anunț  atribuire contract Servicii de Catering în cadrul proiectului ,,Școala Prietena Ta”. Descarca documentul de AICI
  • 17.12.2018 –  UAT MUNICIPIUL TECUCI prin TRIFAN DAN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare strada Ion Petrovici – strada Cuza Vodă, intravilan DJ 251”  propus a fi amplasat în Tecuci, str. Ion Petrovici-Cuza Vodă, intravilan DJ 251 , județul Galați. Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului APM Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, strada 1Decembrie 1918,nr.66,  județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele   08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Vizualizati anuntul integral  AICI
  • 14.12.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 97691. Vizualizati anuntul AICI
  • 13.12.2018 –  Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 97056. Vizualizati anuntul  AICI
  • 12.12.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 97018. Vizualizati anuntul AICI
  • 12.12.2018 –  Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 96981. Vizualizati anuntul AICI
  • 11.12.2018 – Anunt Public – S.C. CONTEC FOODS S.R.L., titular al proiectului „Construire Rezervor Reactie Apa 150 mc „, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galaţi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat în Mun. Tecuci, str. 1 Dcembrie 1918 nr. 134, judeţul Galaţi. Vizualizati anuntul AICI
  • 11.12.2018 –  Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 96334. Vizualizati anuntul AICI
  • 07.12.2018 – In conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta aprobat prin HCL 274/27.12.2017, se afiseaza „Situatia locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitatiilor organizate in anul 2018„. Vizualizati documentul AICI
  • 05.12.2018 – Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 95300. Vizualizati anuntul AICI
  • 05.12.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin TRIFAN DAN anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spaţii alimentaţie publică Obor Municipal Tecuci„, propus a fi amplasat în Tecuci, str. Cuza Vodă , nr. 104A, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoriţăţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, judeţul Galaţi, în zilele de luni – joi, între orele 08 : 30- 16:00 si vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi. Vizualizati anuntul AICI
  • 05.12.2018 – Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 94771. Vizualizati anuntul AICI
  • 04.12.2018 – Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 94696. Vizualizati anuntul AICI
  • 04.12.2018 – Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 94698. Vizualizati anuntul AICI
  • 03.12.2018 – Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 94250.  Vizualizati anuntul  AICI

  NOIEMBRIE  2018

   

  • 29.11.2018 – Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 93941. Vizualizati anuntul AICI
  • 29.11.2018 – Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 93745. Vizualizati anuntul AICI
  • 28.11.2018 – Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr 92671. Vizualizati anuntul AICI
  • 27.11.2018 – Buletin de Avertizare -> (in atentia producatorilor agricoli si a fermierilor)
   Conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii
   PADUCHELE DIN SAN JOSE + TETRANICHIDE care pot cauza pierderi importante la culturile POMI SEMINTOSI (mar, par, gutui) + SAMBUROSI (prun, cires, cais, pisersic). Vezi detalii in documentul atasat AICI 
  • 26.11.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Trifan Dan, titular al proiectului – „Modernizare stație de sortare și tratare mecanică a deșeurilor municipale în Municipiul Tecuci„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare stație de sortare și tratare mecanică a deșeurilor municipale în Municipiul Tecuci „, propus a fi amplasat în: str. 1 Decembrie 1918, nr. 146C, municipiul Tecuci, județul Galați. Vizualizaţi documentul AICI
  • 26.11.2018 – Curatela formulata de petent BRANZILA FLORIN cu domiciliul in Tecuci, cu privire la intitnatul BRÎNZILĂ ANTETA cu domiciliul in Tecuci. Ichidere dosar. Vezi documentul oficial AICI
  • 26.11.2018 – Curatela formulata de petent MITROI ANDREI CONSTANTIN cu domiciliul in Tecuci, cu privire la intimatul MIHAI AUREL cu domiciliul in Tecuci. Ichidere dosar. Vezi documentul oficial AICI
  • 26.11.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr 92798. Vizualizati anuntul AICI
  • 23.11.2018 –  Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177,  fax. 0236.816054, reprezentat legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar,  în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data  20.12.2018, ora 10.00  în vederea  închirierii, concesionarii și vânzării unor imobile(terenuri – construcții) situate în municipiul Tecuci. Vizualizati anuntul AICI
  • 23.11.2018 –  S.C. ANDRA COMEXIM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Schimbare de destinatie din hala intretinere auto in sala de evenimente ” , propus a fi amplasat in judetul Galati, municipiul Tecuci , cod postal 805300, str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, numar cadastral 101950-C1. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regimentll Sîret, nr.2 si la sediul SC ANDRA COMEXIM SRL. Vizualizati anuntul AICI
  • 23.11.2018 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro, intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
   1. Obiect principal: Servicii de catering pentru urmatoarele activitati/programe: „Educatie timpurie”, „Step by step”, „Scoala dupa Scoala” si „Cercul de capacitate” -Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering,  servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016. Vizualizati anuntul AICI
  • 23.11.2018 – S.C. ALCRIDEEA S.R.L. , titular al proiectului ” Construire sediu firma de curierat si depozit colete „, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactuiui asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire sediu firma de curierat si depozit colete, propus a fi amplasat in jud. Galati , mun. Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 1C . Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de  26.11.2018 . Vizualizati anuntul AICI
  • 23.11.2018 – Judecatoria Tecuci – Incheiere sedinta publica Dosar 5356/324/2018. Vizualizati documentul AICI
  • 22.11.2018 –  S.C. CONTEC FOODS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Rezervor reactie Apa 150 mc, propus a fi amplasat în mun.Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 134, judeţul Gaiaţi.lnformaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Gala ţi si la sediul S.C. CONTEC FOODS S.R.L. din Mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 134, jude ţul Galaţ i , în zilele de luni —joi , între orele 08.30 – 16.00 si vineri intre orele 8:30-13:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi. Vizualizati anuntul AICI
  • 22.11.2018 –  Institutia Prefectului Galati – Campanie de informare publica privind achizitionarea, de catre populatie, a lemnului de foc. Directia Silvica Galati ofera spre vanzare  cantitati de masa lemnoasa conform tabelelui atasat- oferta  actualizata . Vizualizati documentul   AICI
  • 21.11.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr 92151. Vizualizati anuntul AICI
  • 19.11.2018 – Primăria municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, cod: 805300, titular al documentației  Actualizare PUZ – sistematizare zona UM 01589 , anunță publicul interesat asupra depunerii  primei versiuni a planului la APM Galaţi, in vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați , str. Regiment 11 Siret nr.2 si la sediul titularului, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30- 13.30 . Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, in termen de 15 zile calendaristice de la data apariției anunțului. 
  • 15.11.2018 – Anunt colectiv nr 90867 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 15.11.2018 – Primăria municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, cod: 805300, titular al documentației  Actualizare PUZ – sistematizare zona UM 01589 , anunță publicul interesat asupra depunerii  primei versiuni a planului la APM Galaţi, in vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați , str. Regiment 11 Siret nr.2 si la sediul titularului, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30- 13.30 . Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, in termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.
  • 13.11.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr.90247. Vizualizati anuntul AICI
  • 13.11.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr.90243. Vizualizati anuntul AICI
  • 13.11.2018 –  „13 NOIEMBRIE ZIUA INFORMARII PREVENTIVE IN SITUATII DE URGNTA. GHINIONUL POATE FI PREVENIT ! FITI PREVAZATORI !”  Inspectoratul General pentu Situaţii de Urgenţă (GSU) sa raliat iniţiativei derulată la nivel european , astfel încât, în ficare zi de marti 13, organizează în toate judeţele ţării „Ziua informării Preventive”. Mai multe detalii aflati AICI
  • 12.11.2018 – Incepand cu data de 01 DECEMBRIE 2018 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei isi prelungeste programul de lucru cu publicul astfel :   
  • Birou Evidenta Persoanei: 
  • – primiri documente : luni  – 8.00 – 18.30 ; marti-joi 8.00 – 16.00 ; vineri 8.00- 11.00.
  • – eliberari documente -luni – 8.00 – 18.30;  marti-joi 8.00 – 16.30; vineri 8.00 – 14.00
  • Stare civila:
  • – primiri documente – luni-8.00-18.30 ;marti-joi 8.00 -16.00 ; vineri 8.00 – 11.00.
  • – eliberari documente – luni – 8.00 – 18.30 ;marti – joi 8.00 – 16.30; vineri 8.00 – 14.00
  • 12.11.2018 –  Institutia Prefectului Galati – Campanie de informare publica privind achizitionarea, de catre populatie, a lemnului de foc. Directia Silvica Galati ofera spre vanzare  cantitati de masa lemnoasa conform tabelelui atasat. Vizualizati documentul AICI 
  • 07.11.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 88811. Vizualizati anuntul AICI
  • 07.11.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 88813. Vizualizati anuntul AICI
  • 02.11.2018 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro
   intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
   1. Obiect principal: Servicii de catering pentru urmatoarele activitati/programe: „Educatie timpurie”, „Step by step”, „Scoala dupa Scoala” si „Cercul de capacitate” -Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering,  servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016. Vizualizati anuntul AICI
  • 02.11.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr.87978. Vizualizati anuntul  AICI
  • 01.11.2018 –    ETAPA II – PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA ELABORĂRII PROPUNERlLOR PENTRU :  „PUZ – Reactualizare Plan Urbanistic Zonal – zona fostei UM 01589 ” 
   Iniţiatori :  Primăria municipiului Tecuci
   PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ CONSULTE DOCUMENTELE PRIVIND PROPUNERILE DE PUZ – ” Reactualizare Plan Urbanistic Zonal – zona fostei UM 01589 ŞI SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII Şl PROPUNERI asupra acestor documente disponibile la sediul Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, Compartimentul Urbanism, et II, cam.20, în perioada 01.11.2018-26.11.2018, în intervalul orar în care sunt relaţii cu publicul.
   PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA PREZENTAREA ŞI DEZBATEREA  PROPUNERILOR PLANULUI ASTFEL :
   DEZBATERE PUBLICĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI TECUCI, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, NR: 66 , IN DATA DE 12.12.2018 , ORA 10.00
   Comentariile, observaţiile şi propunerile referitoare la intenţia de elaborare a planului pot fi transmise , începând cu data afişării, către Primăria municipiului Tecuci, cu sediul în strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galaţi, cod 805300 prin :
   • scrisori depuse la registratură autorităţii locale (în perioada indicată )
   • adresa de e-mail: registratura@municipiultecuci.ro
   • scrisori prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Tecuci ( cu data de trimitere în perioada indicată ).
   Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului începând cu data de 27.11.2018 prin:
   • afişare la sediul Primăriei municipiului Tecuci
   • publicare pe pagina de internet a autorităţii publice www.primariatecuci.ro
   Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului din partea autorităţii publice locale din cadrul Municipiului Tecuci arh Vasilică Crăciun – tel 0725802040,
   ing. Mihai Balaban – tel 0725802040, ing. Lucian Gradea – tel 0725802009, jr. Vasile Manolache – tel.0372 364 111 int.20, ec. Cătălina Codău – tel 0725802072, care pot fi consultate la sediul Primariei  Tecuci , de luni pana vineri, la telefon sau email registratura@municipiultecuci.ro . Descarcati anuntul de AICI 
  • 01.11.2018 – SC ENGIE ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL, titular al proiectului ,,Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Tecucel, .loc. Tecuci, jud. Galati, cu conducte si instalatii de racordare” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului . Vizualizati anuntul integral AICI
  • 01.11.2018– SC ENGIE ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL, titular al proiectului
   ,,Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Militari, str. Ecaterina Teodoroiu, str Dimitrie Harlescu, loc. Tecuci, jud. Galati, cu conducte si instalatii de racordare anunta” publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului . Vizualizati anuntul integral AICI

  OCTOMBRIE 2018

   

  • 31.10.2018– Anunt colectiv nr 87427 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 25.10.2018 – Prin prezenta vă informăm că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin scrisoarea nr. 242867/19.10.2018 ne-a comunicat faptul că din cauza condiţiilor meteorologice înregistrate în lunile august-septembrie şi în prima parte a lunii octombrie, caracterizate printr-un regim pluviometric sub limita medie normală, în majoritatea zonelor ţării, culturile semănate pentru strat vegetal (ca zonă de interes ecologic) nu au răsărit sau înregistrează probleme cu răsărirea iar culturile de toamnă nu pot fi însămânţate în condiţii optime. Precizăm că, în conformitate cu legislaţia în vigoare …   Vizualizaţi anunţul AICI
  • 25.10.2018 – Anunt colectiv nr 86026  comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 25.10.2018 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 15.11.2018, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Pentru mai multe informatii vizualizati anuntul AICI
  • 24.10.2018- Anunt colectiv nr 85717 comunicare prin publicitate.Vizualizati anuntul AICI
  • 22.10.2018 – Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177,  fax. 0236.816054, reprezentat legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar,  în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data  14.11.2018, ora 10.00  în vederea  închirierii, concesionarii și vânzării unor imobile (terenuri – construcții) situate în municipiul Tecuci. Vizualizati anuntul integral AICI
  • 22.10.2018 – Anunt – public privind decizia etapei de incadrarea a acordului de mediu -SC ENGIE ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL titular al proiectelor:
  1.  Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe strada Militari , str.Ecaterina Teodoroiu, str. Dimitrie Harlescu cu conducte si instalatii de racordare. 
  2.  Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe strada Tecucel , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati , in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Vizualizati anuntul AICI
  • 22.10.2018 – SC WILFISCH SRL ,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA” propus a fi amplasat in TECUCI, T17.P56/6.  Vizualizati anuntul AICI
  • 19.10.2018 – Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 02542 Focşani organizează licitaţie  publică cu strigare, în vederea închirierii unui teren în suprafa ţă de 27,0285 ha din imobilul cazarmă 5148, situat în extravilanul localităţii Tecuci, judeţul Galaţi, pentru păşunat. Licitaţia are loc în ziva de 30.10.2018 ora 12.00 la sediul U.M 02542 Focşani din Bulevardul Bucureşti nr. 1 -3, localitatea Focşani, judeţul Vrancea. Pentru mai multe informatii vizualizati anuntul AICI
  • 19.10.2018 – Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 02542 Focşani organizează licitaţie publică cu strigare, în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 7,155 ha din imobilul cazarmă 3287, situat în extravilanul localităţii Tecuci, jucleţul Galaţi, pentru păşunat.  Licitaţia are loc în ziva de 30.10.2018 ora 12.00 la sediul U.M 02542 Focşani din Bulevardul Bucure şti nr. 1 -3, localitatea Focşani, judeţul Vrancea. Pentru mai multe informatii vizualizati anuntul  AICI
  • 19.10.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr.84773 . Vizualizati documentul AICI
  • 18.10.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr.84344 . Vizualizati documentul AICI
  • 17.10.2018 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 08.11.2018, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizati anuntul integral  AICI
  • 16.10.2018– Anunt colectiv nr 83716 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 16.10.2018 – ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT -UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/20 16 privind achizi ţiile publice urmatoarele servicii:
    Obiect principal: Achizitie servicii de consiliere prescolari si servicii de catering, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/20 1 6 si HG nr. 395/20 1 6, Cod CPV 853 1 23 1 0-5 (servicii de orientare). CPV suplimentar 55520000-1 (servicii de catering), 37524100-8 (jocuri educative) .  Vizualizati anuntul integral  AICI
  • 15.10.2018- ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1  Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:
   – Obiect principal: Servicii de catering pentru urmatoarele activitati/programe: Educatie timpurie, Step by step, Scoala dupa Scoala si Cercul de capacitate – Cod CPV 55520000- 1 Servicii de catering servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/20 1 6 si HG nr. 395/2016 .  Vizualizati integral documentul AICI
  • 12.10.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Trifan Dan, titular al proiectului „Construire compartiment primiri urgenţe Spital Anton Cincu „ , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galaţi , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire compartiment primiri urgenţe Spital Anton Cincu” , propus a fi amplasat în : str. Costachi Conachi , nr.35 ,municipiul Tecuci , judeţul Galaţi.  Vizualizati anuntul AICI
  • 10.10.2018 – Hotararea nr 178 privind aprobarea repartizarii unor locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci. Vizualizati documentul AICI
  • 10.10.2018 – Hotararea nr 177 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii. Vizualizati documentul AICI
  • 10.10.2018 – Hotararea nr 176 privind aprobarea unor schimburi de locuinte. Vizualizati documentul AICI
  • 09.10.2018 – ANUNȚ nr.81934 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 01.11.2018, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizati anuntul integral AICI
  • 09.10.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr.82166. Vizualizati anuntul AICI
  • 08.10.2018 – Buletin de avertizare – Autoritatea Nationala Fitosanitara – daunatori cultura de RAPITA. Vizualizati buletinul AICI
  • 05.10.2018 – Anunt colectiv nr 81393 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 04.10.2018 – Anunt colectiv nr 81172 comunicare prin publicitate. Vizualizati documentul AICI
  • 03.10.2018 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 25.10.2018, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizaţi întegral anunţul AICI

   

  SEPTEMBRIE 2018

   

  • 25.09.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin TRIFAN DAN,  titular al proiectului  ˵Refacere  strat uzură trotuare strada Elena Doamna- tronson  1 Decembrie 1918 – Tudor Pamfile ˮ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați,în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în  : ˵ str.Elena Doamna ,municipiul Tecuci , județul Galați .Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, precum și la următoarea adresă de internet  http˸//apmgl.anpm.ro / Reglementări / Acordul de mediu / Proiect decizie etapa de încadrare.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, 29.09.2018.        
  • 25.09.2018- ANUNŢ – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.3641 1 1, fax 0236.81 6054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISA la data de 18.10.2018,ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reedinţă. Vizualizati integral anuntul AICI
  • 24.09.2018- ANUNŢ- Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada l Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372. 364 1 1 1, fax 0236. 8 1 6054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA la data de 11.10.2018, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reşedinţă. Pentru mai multe informatii vizualizati anuntul AICI
  • 24.09.2018- Anunt colectiv nr 78209 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 20.09.2018- Anunt colectiv nr 77736 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 19.09.2018- Buletin de avertizare in atentia producatorilor agricoli si a fermierilor ( Tuta absoluta,tripsi,afide,acarieni,alti daunatori). Vizualizati documentul AICI
  • 17.09.2018 – Anunt colectiv nr 76946 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 17.09.2018 – Anunt colectiv nr 76730 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 13.09.2018 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372.364.177, fax 0236.816.054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro , intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 aim. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii… Vizualizaţi anunţul integral AICI
  • 13.09.2018- Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 04.10.2018, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.Vizualizati anuntul integral AICI
  • 12.09.2018 – Anunt colectiv nr 75461 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 10.09.2018 – Anunt colectiv nr 74957 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 07.09.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin Trifan Dan,titular al proiectului  „Modernizare strada Tecucel”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul susmenționat , propus a fi amplasat în strada Tecucel, municipiul Tecuci , județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, precum și la următoarea adresă de internet  http˸//apmgl.anpm.ro la :  Reglementări /Acordul de mediu /Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data 12.09.2018. Vizualizati anuntul AICI
  • 05.09.2018 – Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177,  fax. 0236.816054, reprezentat legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar,  în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data  27.09.2018, ora 10.00  în vederea  închirierii, concesionarii și vânzarii unor imobile (terenuri – construcții) situate în municipiul Tecuci. Persoana de contact din cadrul serviciului A.D.P.P.
   • Lucian Gradea – tel. 0725802009
   • Baraș Cezar – tel. 0725802100

    Pentru mai multe informatii vizualizaţi anunţul  AICI

  • 04.09.2018 – Anunt colectiv nr 74049 comunicare prin publicitate. Vizualizaţi anunţul  AICI

  AUGUST 2018

   

   • 31.08.2018 – ANUNT DE PARTICIPARE SINIPLIFICAT – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
    1. Obiect principal: Achizitie servicii de orientare Si consiliere in cariera — Cod CPV 85312310-5
    – Servicii de orientare incluse in Anexa 2, in conformitate Cu Legea nr. 98/2016 Si HG nr. 395/2016. Vizualizaţi anunţul AICI
   • 30.08.2018 – Anunt colectiv nr 70000 comunicare prin publicitate. Vizualizaţi anunţul AICI
   • 29.08.2018 – Anunt colectiv nr 72694 comunicare prin publicitate. Vizualizaţi anunţul AICI
   • 28.08.2018 – UAT Municipiul Tecuci, achizitioneaza urmatoarele servicii: Achizitie servicii de consiliere anteprescolari – Cod CPV 37524100-8 Jocuri educative, 55520000-1, Servicii de catering 85312310-5, Servicii de orientare 85312330-1, Servicii de planificare familiala, servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016… Vizualizaţi anunţul integral AICI
   • 27.08.2018 – UAT Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 14.09.2018, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor rezidențiale.  Vizualizaţi anunţul AICI
   • 24.08.2018 – U.A.T.  Municipiul  TECUCItitular al proiectului  „Modernizare strada  Unirii, str. Traian”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei  de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Tecuci, județul Galați. Detalii AICI
   • 22.08.2018 – Anunt colectiv nr 71394 comunicare prin publicitate. Vizualizaţi anunţul AICI
   • 13.08.2018- ANUNT PUBLIC – S.C. KAROMTEC S.R.L. TECUCI , titular al proiectului CONSTRUIRE MAGAZIN ALIMENTAR (CARNE SI PREPARATE DIN CARNE) CU BIROURI SI IMPREJMUIRE – anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE MAGAZIN ALIMENTAR (CARNE SI PREPARATE DIN CARNE) CU BIROURI SI IMPREJMUIRE  propus a fi amplasat in TECUCI , str. STEFAN PETICA, nr. 1, GALATI. Vizualizati anuntul  AICI
   • 10.08.2018- Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr.69754. Vizualizati anuntul  AICI
   • 10.08.2018-UAT MUNICIPIUL TECUCI prin TRIFAN DAN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare zonă interblocuri – str. 1 Decembrie 1918, blocuri AG (înlocuire strat de uzură carosabil și trotuare),”  propus a fi amplasat în Tecuci, str. 1Decembrie 1918,nr.zona blocuri AG  , județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului APM Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele   08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr.2 Galați . Vizualizati anuntul AICI
   • 10.08.2018- UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin Sobaru Victor,  titular al proiectului  ˵Canalizare menajeră și pluvială strada Decebal, Rodnei și Dragoș Vodă  ˮ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Canalizare menajeră și pluvială strada Decebal, Rodnei și Dragoș Vodă, propus a fi  amplasat în ˸ str.Decebal, Rodnei și Dragoș Vodă  ,municipiul Tecuci , județul Galați . Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, precum și la următoarea adresă de internet  http˸//apmgl.anpm.ro la :  Reglementări →Acordul de mediu →Proiect decizie etapa de încadrare.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț,  15.08.2018. Vizualizati anuntul AICI
   • 09.08.2018- UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
    nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:
    1. Obiect principal: Servicii de remediere comportamentala si aptitudinala, socializare, pentru copii si tineri – Cod CPv 85121270-6 – Servicii de psihologie sau psihiatrie servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016. Vizualizati anuntul AICI
   • 09.08.2018- UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 02368 1 6054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/20 1 6 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:
    1. Obiect principal: Servicii de organizare tabere copii si servicii de transport aferente – Cod CPv 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, CPv 60140000-1 – Transport de pasageri ocazional servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016 . Vizualizati anuntul AICI
   • 09.08.2018- ANUNT – Municipiui TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177, fax. 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data 30.08.2018, ora 10.00 în vederea închirierii, concesionarii si vânzarea unor imobile (terenuri – construcţii) situate în municipiul Tecuci. Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fizice care : – au debite faţă de Municipiul Tecuci; – sunt în litigii cu Municipiul Tecuci; au fost adjudecatori ai unei licitatii  anterioare si nu au  incheiat contract cu Primăria Municipiuiui Tecuci, nu fac dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini , taxei de participare si a garantiei de participare . Data limita pentru solicitarea clarificărilor este de 27.08.2018. Locul şi data limita pentru primirea ofertelor: sediul Primăriei municipiului Tecuci, registratura primăriei, până la data de 30.08.2018, orele 9.00. Locul şi data afisarii licitaţiei publice deschise: sediul Primăriei Tecuci, sala de şedinţe, în data de 30.08.2018, orele 10.00. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar. Contestaţiile apărute vor fi soluţionate de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din Primăria municipiului Tecuci.  Informaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri între orele 10.00 – 12 00 , serviciul ADPP din sediul Primăriei Tecuci. Vizualizati anuntul integral AICI
   •  07.08.2018- Buletin de avertizare producatori agricoli , daunatori la cultura dudului. Vizualizati documentul AICI
   • 02.08.2018 – ANUNȚ PUBLIC – UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin TRIFAN DAN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Refacere strat de uzură trotuare strada Elena Doamna – Tronson: 1 Decembrie 1918 – Tudor Pamfile “, propus a fi amplasat în Tecuci, str. Elena Doamna , județul Galați. Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului APM Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele   08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați.
   • 01.08.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin TRIFAN DAN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire compartiment primiri urgențe Spital “Anton Cincu”, propus a fi amplasat în Tecuci, str. Costachi Conachi,nr.35 , județul Galați.Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului APM Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele   08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30.Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați. 
   • 01.08.2017 – UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin TRIFAN DAN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare strada Unirii și Traian, propus a fi amplasat în Tecuci, str. Unirii și Traian , județul Galați. Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului APM Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele   08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați.

  IULIE 2018

   

  • 31.07.2018- Buletin de avertizare – in atentia producatorilor agricoli si a fermierilor pentru culturile Ardei,Tomate , Vita de vie. Vizualizati documentul AICI
  • 30.07.2018- Apia Galati – materiale PPA- Pesta Porcina Africana , pentru informare vizualizati materialele AICI
  • 30.07.2018- Comitetul judetean pentru Situatii de Urgenta Galati – Hotararea nr 24 si hotararea nr 26 – masuri focare pesta porcina. Vizualizati materialele AICI
  • 27.07.2018- Anunt colectiv nr 66206 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 27.07.2018- Anunt colectiv nr 66129 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 26.07.2018- Anunt colectiv nr. 65866 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 25.07.2018 – ANUNȚ PUBLIC – UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin TRIFAN DAN anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Modernizare strada Tecucel, propus a fi amplasat în Tecuci, str. Tecucel  , județul Galați. Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului APM Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele   08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați. 
  • 25.07.2018- Anunt colectiv nr65700 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 25.07.2018- Anunt colectiv nr 65605 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 24.07.2018- Anunt CUP Tecuci – Va instiintam ca intre orele 1 1 :00 -16:00 activitatea de la sediul central al Companiei de Utilitati Publice Tecuci SRL va fi intrerupta datorita unor avarii la reteaua electrica. Cu stima si consideratie, Administrator, VOINEA IONUT . Vizualizati anuntul AICI
  • 20.07.2018- Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 64770. Vizualizati anuntul AICI
  • 19.07.2018-Informare cu privire la riscul pătrunderii virusului pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei – Avănd in vedere  confirmarea  prezentei virusului Pestei Porcie Africane, in judetul Braila, pe raza localitatii Frecatei  la 80 km de judetul Galati in data de 10.07.2018 conform adresei DSVSA Braila nr.8301 din 10.07.2018, la porci domestici din doua gospodarii ale populatiei, vă aducem la cunoştinta masurile necesare pentru a limita raspandirea bolii.Pentru mai multe informatii accesati anuntul de AICI
  • 18.07.2018- Anunt colectiv nr 64162 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizati anuntul AICI
  • 18.07.2018 – Anunt mediu – Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA-SDEE Galati prin SC VIM ENGINEERING SRL titular al proiectului Deviere LEA 20kV Tecuci-Petrol, in vederea realizarii coexistentei LEA 20kV cu imobilul apartinand SC ALMACEN DANATRACHE SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Deviere LEA 20kV Tecuci-Petrol, in vederea realizarii coexistentei LEA 20kV cu imobilul apartinand SC ALMACEN DANATRACHE SRL propus a fi amplasat in mun.Tecuci, T85, parcela P/319/72, jud.Galati. Vizualizati anuntul AICI
  • 17.07.2018- Anunt colectiv nr 63911 emitere acte administrativ fiscale. Vizualizati anuntul AICI
  • 12.07.2018- Buletine de avertizare a producatorilor agricoli si a fermierilor ( cultura vitei de vie). Vizualizati documentul AICI
  • 10.07.2018- Atentionare. Directia Pentru Agricultura Galati, peroana de contact Bodiu Mirela, telefon 0236413641, 0747026916 , distribuie un mesaj de atentie pentru cazul in care cetatenii au vazut animale moarte din specia porc mistret sau sacal. 
  • 10.07.2018- Buletine de avertizare a producatorilor agricoli si a fermierilor ( culturile prun,cires,visin). Vizualizati documentul AICI
  • 10.07.2018- Anunt colectiv nr 62083 emitere acte administrativ fiscale. Vizualizati anuntul AICI
  • 09.07.2018- LISTA AUTORIZATIILOR TAXI PERSOANE JURIDICE VALABILE LA DATA DE 05.07.2018. Vizualizati documentul AICI
  • 09.07.2018- LISTA AUTORIZATIILOR TAXI P.F.A. SI I.I. VALABILE LA DATA DE 05.07.2018. Vizualizati documentul AICI
  • 09.07.2018- Anunt colectiv nr 61562 emitere acte administrativ fiscale. Vizualizati anuntul AICI
  • 09.07.2018- Buletine de avertizare a producatorilor agricoli si a fermierilor. Vizualizati documentul AICI
  • 09.07.2018-Anunt colectiv nr.61563 emitere acte administrativ fiscale (notificari) contribuabili persoane fizice. Vizualizati anuntul AICI
  • 09.07.2018- ANUNT PUBLIC – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054; reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISA la data de 26.07.2018, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor rezidenţiale. Obiectul licitatiei îl reprezintă atribuirea parcărilor auto de resedinţă.Vizualizati anuntul AICI
  • 06.07.2018 – DECLARATIA DE ANGAJAMENT CAF – Cadrul comun de autoevaluare a UAT Municipiul TECUCI. Vizualizati anuntul AICI
  • 06.07.2018 – Anunt colectiv nr. 61430 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 05.07.2018 – Anunt colectiv nr. 60636 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 04.07.2018 – Anunt colectiv nr. 60507 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 04.07.2018 – Anunt colectiv nr. 60362 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 03.07.2018 – Anunt colectiv nr. 60260 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 03.07.2018 – Buletin de avertizare ( în atenţia producătorilor agricoli şi a fermierilor)Vezi documentul AICI
  • 02.07.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Sobaru Victor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Canalizare menajeră şi pluvială strada Decebal, Rodnei și Dragoș Vodă” propus a fi amplasat în Tecuci, str. Decebal, Rodnei şi Dragoş Vodă, judeţul Galaţi. Vezi documentul AICI

  IUNIE 2018

   

  • 29.06.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CATĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE, titular al proiectului „Modernizare Strada Ştefan cel Mare„, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul susmenţionat, propus a fi amplasat în str. Ştefan cel Mare, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi . Vezi documentul AICI
  • 29.06.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CATĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE, titular al proiectului „Modernizare Bulevardul Victoriei„, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul : „Modernizare Bulevardul Victoriei”, propus a fi amplasat în str. Bulevardul Victoriei, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi . Vezi documentul AICI
  • 29.06.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Trifan Dan, titular al proiectului „Reabilitare Fundătura Ecaterina Teodoroiu„, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul susmenţionat, propus a fi amplasat în str. Fundătura Ecaterina Teodoroiu, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Vezi documentul AICI
  • 29.06.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Trifan Dan, titular al proiectului „Trotuare pietonale strada Bobâlna„, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul susmenţionat, propus a fi amplasat în str. Bobâlna, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi . Vezi documentul AICI
  • 29.06.2018 – Anunt colectiv nr 59389 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 29.06.2018 – Anunt colectiv nr 59391 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 26.06.2018 – Buletin de avertizare (în atenţia producătorilor agricoli şi a fermierilor). Vezi detalii AICI
  • 26.06.2018 – Anunt colectiv nr 58449 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 26.06.2018 – Anunt colectiv nr 58445 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • UAT Municipiul Tecuci prin Catalin Constantin HURDUBAE,  titular al proiectului  „Reabilitare alei parc „Alexandru Ioan Cuza” – etapa II –covor asfaltic „, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul susmenționat propus a fi  amplasat în  str. 1 Decembrie 1918, nr.73,municipiul Tecuci , județul Galați . Vezi documentul AICI
  • 21.06.2018 – Anunt colectiv nr 57560 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 21.06.2018 – Anunt colectiv nr 57468 comunicare prin publicitate . Vizualizati anuntul AICI
  • 20.06.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 57413. Vizualizati anuntul AICI
  • 18.06.2018 – Anunt colectiv nr 56576 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 18.06.2018 – Anunt colectiv nr 56770 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 18.06.2018 – Referitor la Reactualizare Plan Urbanistic Zonal – zona fostei UM. Municipiul Tecuci anunţă publicul interesat asupra intenţiei de Reactualizare Plan Urbanistic Zonal – zona fostei UM. ARGUMENTARE:
   Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Tecuci, în afara zonei de
   protecţie a monumentelor istorice si de arhitectură, în fosta zonă a unităţii militare.
   Terenul studiat a făcut obiectul unei documentaţii de urbanism cu 5 ani în urmă…. Vizualizati anuntul AICI
  • 14.06.2018 – Anunt colectiv nr 55918 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 14.06.2018 – U.A.T.  TECUCI   anunță  cetățenii municipiului că în conformitate cu Ordinul Comun(ord. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, 68/1992  al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrația Locală, 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine, 1786/TB/1991al Ministerului Transporturilor) și cu Legea Apiculturii nr. 383/2013, că se vor efectua tratamente de combatere a insectelor zburătoare care creează disconfort populațieiTratamentul va fi efectuat aerian  în intravilanul localității.Data și durata aplicării tratamentului: 21.06-26.06.2018, pe o durată de aproximativ 6 ore,  începând cu ora 5 .Tratamentul se efectuează în prima zi a perioadei iar dacă nu permit condițiile atmosferice, va fi amânat pentru prima zi în care se poate efectua.Denumirea produsului folosit și doza de aplicare : AQUA  K OTHRINE  Ew20 din categoria biocide, avizat de Ministerul Sănătății Publice, în doză de 50 ml/ha.Modul de acțiune al pesticidului : produsul nu este toxic penhtru populație și albine, însă crescătorii de albine sunt sfătuiți să ia măsuri pentru evitarea eventualelor accidente.Conține DELTAMETHRIN (2g-2%) și acționează prin contact și ingestie.Pe perioada de aplicare a tratamentului în dimineața respectivă recomandăm evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, vârstnicilor, precum și a persoanelor cu afecțiuni respiratorii. Pentru informații suplimentare puteți suna la nr. de telefon 0800800111.      
  • 13.06.2018 – Anunt colectiv nr 55504 comunicare prin publicitate. Vizualizati documentul AICI
  • 12.06.2018 – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Autoritatea Nationala Fitosanitara – Oficiul Fitosanitar Galati – Potrivit adresei MADR – Cabinet Secretar de Stat nr. 11232/23.05.2018, va comunicam faptul ca pentru produsele de protectie a plantelor:
   NUPRID AL 600 FS , MODESTO 480 FS – s-a eliberat o autorizatie temporara de 90 zile pentru fiecare din produsele mentionate, care expira la data de 15.08.2018, pentru combaterea daunatorilor de sol Phyllotreta spp. si Phiylloides spp. la cultura de rapita insamantata in toamua anului 2018. Comercializarea si utilizarea acestor produse pe teritoriul Romaniei se va face cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor. Vizualizati anuntul AICI 
  • 12.06.2018 – Anunt colectiv nr 55220 comunicare prin publicitate. Vizualizati documentul AICI
  • 12.06.2018 – Anunt colectiv nr 55218 comunicare prin publicitate. Vizualizati documentul AICI
  • 11.06.2018 – Anunt colectiv nr 55036 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati documentul AICI
  • 06.06.2018 – Municipiui TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada 1  Decembrie 1918, nr.66, tel. 0372.364.177, fax. 0236.816.054, în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data 03.07.2018, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor rezidenţiale. Obiectul licitaţiei îl reprezintă atribuirea parcărilor auto de resedinţă. Vizualizati anuntul AICI
  • 06.06.2018 – Anunt colectiv nr 54104 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati documentul AICI
  • 06.06.2018 – Anunt colectiv nr 54154 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati documentul AICI
  • 06.06.2018 – Anunt colectiv nr 54325 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati documentul AICI
  • 06.06.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CATĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE, titular al proiectului  „Reabilitare strada Libertății , municipiul Tecuci”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul susmenționat , propus a fi  amplasat în str. Libertății, municipiul Tecuci , județul Galați .
  • 05.06.2018- Anunt colectiv nr 53724 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 05.06.2018 – Anunt colectiv nr 53726 comunicare prin publicitate . Vizualizati anuntul AICI
  • 04.06.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr 53378 emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili . Vizualizati anuntul AICI
  • 04.06.2018 – IN ATENTIA FERMIERILOR !- Întrucât condiţiile de mediu sunt prielnice apariţiei dăunătorilor la culturile agricole şi în alte judeţe au fost înregistrate atacuri semnificative ale lăcustei de livadă , este necesară verificarea culturilor permanent şi în caz de depistare a acestui dăunător să comunicaţi situaţia urgent la OFICIUL SANITAR GALAŢI – tel. 0236.495.244.

   

  MAI 2018

   

  • 30.05.2018 – Anunţ colectiv nr: 52340 pentru comunicarea prin publicitate. Vizualizaţi anunţul AICI
  • 25.05.2018 – Anunt public referitor la „Actualizarea Planulul Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Tecuci, Judet Galati”.
   Municipiul Tecuci anunta publicul interesat asupra intentiei de actualizare a „Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Tecuci, Judet, Galat,i”.
   Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primese zilnic, in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, la sediul Primariei Municipiului Tecuci, in termen de 25 de zile de la afisarea prezentei informari.
   Publicul interesat va putea consulta observatiile, sugestiile si propunerile, precum si raspunsurile din partea initiatorului, la sediul Primariei Municipiului Tecuci, judetul Galati. Vizualizaţi anunţul AICI
  • 24.05.2018 – Anunţ colectiv nr: 51834 pentru comunicarea prin publicitate. Vizualizaţi anunţul AICI
  • 24.05.2018 – Licitatie publica deschisă la data 05.07.2018, ora 1000 în vederea închirierii unor terenuri arabile, a unor imobile situate în municipiul Tecuci, concesionarea şi vânzarea unor imobile (terenuri – construcţii). Vizualizaţi anunţul integral AICI
  • 24.05.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CATĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE, titular al proiectului  Sistematizare pe verticală blocuri A.N.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați fără evaluarea impactului  asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul : Sistematizare pe verticală blocuri A.N.L. , propus a fi  amplasat în  str. Cpt.Gh.Decuseară ,municipiul Tecuci , județul Galați. Vizualizati anuntul AICI
  • 23.05.2018- Anunt colectiv nr 51698 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 22.05.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CĂTĂLIN CONSTANTIN- HURDUBAE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare Fundătura Ecaterina Teodoroiu ̋  propus a fi amplasat în Tecuci, str. Fundătura Ecaterina Teodoroiu , județul Galați. Vizualizati anuntul AICI
  • 22.05.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CĂTĂLIN CONSTANTIN- HURDUBAE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare strada Ștefan cel Mare  propus a fi amplasat în Tecuci, str. Ștefan cel Mare  , județul Galați. Vizualizati anuntul AICI
  • 22.05.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CĂTĂLIN CONSTANTIN – HURDUBAE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Trotuare pietonale strada Bobâlna ̋  propus a fi amplasat în Tecuci, str. Bobâlna  , județul Galați. Vizualizati anuntul AICI
  • 17.05.2018- Anunt colectiv nr 50252 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 16.05.2018- Anunt colectiv nr 50175 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 16.05.2018- Anunt colectiv nr 50039 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 15.05.2018- Anunt colectiv nr 49238 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 09.05.2018 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CĂTĂLIN CONSTANTIN – HURDUBAE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare strada Libertății , municipiul Tecuci”   propus a fi amplasat în Tecuci, str. Libertății  , județul Galați.
  • 09.05.201 – ANUNȚ PUBLIC – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CĂTĂLIN CONSTANTIN – HURDUBAE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare alei Parc Alexandru Ioan Cuza -etapa II-covor asfaltic ̋  propus a fi amplasat în Tecuci, str. 1 decembrie 1918 nr.73, județul Galați. 
  • 03.05.2018- Anunt colectiv nr 46754 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 03.05.2018- Anunt colectiv nr 46568 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 02.05.2018-Anunt colectiv nr 46247 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI

   

  APRILIE 2018

   

  • 24.04.2018 – Anunt colectiv nr 44644 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 18.04.2018 – Anunt colectiv nr 43310 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane fizice . Vizualizati anuntul AICI
  • 12.04.2018 – LISTA STRUCTURILOR ASOCIATIVE PROFESIONALE DIN AGRICULTURA LA NIVELUL MUN. TECUCI,JUD. GALATI . Vizualizati documentul AICI
  • 12.04.2018 – Anunt colectiv nr 42115 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 11.04.2018 – Anunt colectiv nr 41741 comunicare prin publicitate . Vizualizati anuntul AICI
  • 11.04.2018 – Anunt colectiv nr 36740 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 10.04.2018 – ANUNȚ PUBLIC – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CATĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE,  titular al proiectului  „Modernizare strada Ana Ipătescu”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi  amplasat în ˸ str. Ana Ipătescu,municipiul Tecuci, județul Galați  .Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, precum și la următoarea adresă de internet  http//apmgl.anpm.ro/Reglementări/Acordul de mediu/ Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț,10.04.2018. Vizualizati anuntul AICI
  • 10.04.2018 – ANUNȚ PUBLIC – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CATĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE,  titular al proiectului  „Modernizare strada Ion Țau „, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi  amplasat în str. Ion Țau ,municipiul Tecuci , județul Galați .Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, precum și la următoarea adresă de internet  http//apmgl.anpm.ro/Reglementări/Acordul de mediu/ Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț,10.04.2018. Vizualizati anuntul AICI
  • 05.04.2018 – UAT TECUCI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Sistematizare pe verticală blocuri A.N.L.- , propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, strada Cpt. Gh. Decuseară, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul Primăriei Tecuci din Tecuci, judeţul Galaţi, în zilele de luni – joi, între orele 08 : 30- 16:00 şi vineri înte-orele 08: 30 – 13 : 30.
   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi. Vizualizati anuntul AICI
  • 04.04.2018 – Anunt colectiv nr 41142 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 04.04.2018 – Anunt colectiv nr 41144 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 03.04.2018 –  Anunt colectiv nr 40631 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 02.04.2018- Anunt colectiv nr 40498 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 02.04.2018 –  Anunt colectiv nr 40486 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 02.04.2018 –  Anunt colectiv nr 40197 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 02.04.2018 –  Anunt colectiv nr 40195 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul  AICI

   

  MARTIE 2018

   

  • 29.03.2018 – Anunt publicitar – Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară
   02542 Focşani, intenţionează să închirieze imobilul cazarmă 5148  Tecuci, in suprafata de 27,0285 ha , situat in extravilanul localitatii Tecuci , Judetul Galaţi, pentru cosit si pasunat. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii militare din Focsani , Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, jud. Vrancea sau la  telefon 0237/213155 , interior 299 sau 0237/219406 . Vizualizati anuntul AICI
  • 29.03.2018 – Anunt publicitar – Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară
   02542 Focşani, intenţionează să închirieze imobilul cazarmă 3287  Tecuci, in suprafata de 7155 ha , situat in extravilanul localitatii Tecuci , Judetul Galaţi, pentru cosit si pasunat. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii militare din Focsani , Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, jud. Vrancea sau la  telefon 0237/213155 , interior 299 sau 0237/219406. Vizualizati anuntul AICI
  • 28.03.2018 – Anunt colectiv nr 38964 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati oferta AICI
  • 28.03.2018- Anunt colectiv nr 38750 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 27.03.2018 – Anunt colectiv nr 38273 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 23.03.2018 – Anunt colectiv nr 317137 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 23.03.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 317137. Vizualizati anuntul AICI
  • 22.03.2018 – Anunt colectiv nr 36831 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 22.03.2018 – Municipiul TECUCI, cu secliul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177, fax. 0236.816054, în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data 18.04.2018, ora 10.00 în vederea închirierii terenului  arabil , păsune, a unor imobile situate în municipiul Tecuci ,  concesionarea şi vânzarea unui autoturism si a unor imobile (terenuri – construcţii) . Vizualizati anuntul AICI 
  • 22.03.2018 – Anunt colectiv nr 36473 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 22.03.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 36474. Vizualizati anuntul AICI
  • 21.03.2018 – Anunt colectiv nr 35901 comunicare prin publicitate.Vizualizati anuntul AICI
  • 20.03.2018 – ANUNT -Avand in vedere prevederile Legii64/2018, pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, respectiv pentru stabilirea zilei de 06 aprilie( Vinerea Mare) ca zi nelucratoare, va aducem la cunostinta ca data pana la care se vor depune cererile pentru acordarea premiului de 1000/brut pentru cuplurile ce au implinit 50 de ani de casatorie, va fi 05 aprilie 2018. Va multumim!
  • 19.03.2018- Anunt colectiv nr 34836 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 16.03.2018 – ANUNT – IN ATENTIA FERMIERILOR : Începând cu data de 16.03.2018, producătorii  agricoli înregistraţi în Registrul Agricol al Municipiului Tecuci şi care comercializează produse din sectorul agricol conform prevederilor Legii 145/201 4 , cu modificările şi completările ulterioare, se pot prezenta la Biroul Agricol pentru solicitarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.
  • 16.03.2018 – Anunt colectiv nr 34308 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 14.03.218 – RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2017.  Vizualizati raportul AICI
  • 14.03.2018 – RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017 .  Vizualizati raportul AICI
  • 14.03.2018 – Anunt colectiv nr 33306 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 14.03.2018 – Anunt colectiv nr 33303 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI 
  • 14.03.2018 – Anunt colectiv nr 32977 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 12.03.2018 – Anunt colectiv nr 32121 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 01.03.2018 – Lista structurilor asociative profesionale din agricultura la nivelul Municipiului Tecuci , Judetul Galati . Vizualizati lista AICI

   

  FEBRUARIE 2018

   

  • 21.02.2018 – ANUNȚ PUBLIC – UAT MUNICIPIUL TECUCI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare strada Ana Ipătescu ̋  propus a fi amplasat în Tecuci, str. Ana Ipătescu  , județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului APM Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni–joi, între orele  08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30–13 :30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, din Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2.ˮ Vizualizati anuntul AICI
  • 20.02.2018 –  In atentia operatorilor economici interesati- Achizitie de ,,Servicii de catering cod cPc 55520000-1 – Servicii de catering pentru activitatile desfasurate in cadrul PROIECTULUI ,,SANSA T – MASURI INTEGRATE DE EDUCATIE, FORMARE PROFESIONALA , OCUPARE, ASISTENTA SOCIALA CONTINUA SI LOCUIRE, IN  CARTIERUL NICOLAE BALCESCU – TECUCI . (Anunt,Invitatie de participare , Caiet de sarcini , Formulare inaintare oferte ) . Vizualizati documentele AICI
  • 16.02.2018 – Anunt colectiv nr 22414 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 16.02.2018- Anunt colectiv nr 22851 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 15.02.2018 – Anunt colectiv nr 21880 pentru comunicare prin publicitate . Vizualizati anuntul AICI
  • 14.02.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr 21285 emitere acte administrativ fiscale pentru Stefaniu Enache din Tecuci. Vizualizati anuntul AICI 
  • 14.02.2018- HOTĂRÂRE nr. 840 din 22 noiembrie 2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 KV dublu circuit (dc.) Gutinaş – Smârdan. Vizualizati documentul integral AICI
  • 14.02.2018 – S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. – SDEE GALATI prin S.C. NASI S.R.L., pentru S.C. TANCRAD S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul INSTALATIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA PENTRU STATIA DE POMPARE JUD. GALATI, LOC. TECUCI, FDT. MIHAI EMINESCU, propus a fi amplasat in jud. Galati, mun. Tecuci, str. Fdt. Mihai Eminescu. Vizualizati anuntul integral AICI
  • 12.02.2018- ANUNT – in atentia operatorilor economici interesati – Achizitie directa de ,,Servicii de catering cod CPC 55520000-1 – Servicii de catering pentru activitatiie desfasurate in cadrul PROIECTULUI ,,SANSA T – MASURI INTEGRATE DE EDUCATIE, FORMARE PROFESIONALA, OCUPARE, ASISTENTA SOCIALA CONTINUA SI LOCUIRE, IN CARTIERUL NICOLAE BALCESCU – TECUCI . Vizualizati integral anuntul AICI
  • 07.02.2018 – Anunt mediu – Saulea Mihai-Bogdănel Întreprindere Individuală, cu sediul in Sat Movileni, Comuna Movileni, Nr. 946  Judetul Galaţi , anunţa publicul interesat asupra
   depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, in scopul desfasurarii activităţilor cod
   CAEN 0111  cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
   plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, cod CAEN 52 10 depozitări, pe
   amplasamentul din Municipiul Tecuci, Strada Plugului, Nr. 5, Judeţ Galaţi. Vizualizati anuntul AICI
  • 07.02.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate  nr. 18371 , pentru un numar de 101 persoane fizice. Vizualizati anuntul AICI
  • 01.02.2018- Hotararea nr.24 din 30.01.2018- privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii. Vizualizati documentul AICI
  • 01.02.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI

   

  IANUARIE 2018

   

  • 31.01.2018- Anunt colectiv nr 15078 pentru comunicare prin publicitate . Vizualizati anuntul AICI
  • 26.01.2018- ANUNT – IN ATENTIA FERMIERILOR – În data de 01.02.2018, orele 10.00, va avea loc intalnirea fermierilor ce doresc accesarea Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, conform H.G. nr. 943/20.12.2017 precum si a Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului carne de porc din rasa Bazna si rasa Mangalita, conform H.G. 9/2018, la SEDIUL CENTRU ZONAL AL DAJ GALAŢI, LÂNGA A.P.I.A. TECUCI, SITUAT IN STRADA GH. PETRASCU. Vizualizati anuntul AICI
  • 11.01.2018- U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Amenajamanet pastoral al pajistilor din U.A.T. Tecuci, amplasat în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Draftul etapei de încadrare se află postat pe site-ul A.P.M. Galaţi http//apmgl.anpm.ro la Reglementări —Avizul de mediu—Decizia etapă  încadrare.  Vizualizati anuntul AICI
  • 11.01.2018- UAT MUNICIPIUL TECUCI prin IFTIMIE SIMONA, titular al proiectului
   Modernizare străzi Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi – Etaja 1, anunţă publicul
   interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra
   mediului, de către A.P.M. Galaţi , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
   mediului, pentru proiectul sus menţionat, propus a fi amplasat în : str. Avram Iancu,
   Nicolaie Bălcescu,  Malului (tronson cuprins între str. Avram Iancu si str. Cocorăsti)
   Plt. Stoicescu, Lascarov Moldoveanu, Fdt. Plugului, Constantin Radovici, Dimitrie
   Hârlescu (tronsonul cuprins între str. Ec. Teodoroiu si 1 Decembrie 1918 ), Dragos
   Vodă ( tronson cuprins între str. Hârlescu si str. Decebal ), Rodnei, Zimbrului , Aurel
   Vlaicu, Constantin Brâncoveanu, Mărăsesti, Alexandru cel Bun, Sfinţii Voievozi, M.
   Eminescu, Vasile Lupu, Pieţei. Vizualizati anuntul AICI
  • 10.01.2018- Anunt colectiv nr 2697 comunicare prin publicitate.Vizualizati anuntul AICI
  • 10.01.2018- Anunt colectiv nr 2943 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 10.01.2018- Anunt colectiv nr 3107 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 09.01.2018- Program audiente consilieri judeteni in anul 2018. Alăturat, vă transmitem  programul audienţelor consilierilor judeţeni , grupaţi pe comisii de specialitate, pentru anul 2018. Audienţele se organizează în conformitate cu prevederile art. 50, alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutui aleşiior locali, cu modificările şi completările ulterioare şi vor avea loc în sala mare de sedinţe a Consiliului  Judeţean Galaţi, din clădirea situată în str. Eroilor, nr. 7B, municipiul Galaţi. Vizualizati anuntul AICI 
  • 08.01.2018- Anunt colectiv nr 1188 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
  • 05.01.2018 –  În conformitate cu prevederile HCL nr. 275/27.12.2017,pentru anul fiscal 2018 , toţi utilizatorii persoane fizice si  juridice au obligaţia să încheie contract pentru prestarea
   activităţilor serviciului de salubrizare, până la data de 28.02.2018 cu Compania de Utitităţi Publice (CUP) Tecuci cu sediul în LocaLitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.146 B. Vizualizati anuntul AICI
  • 05.01.2018- Anunt – IN ATENTIA APICULTORILOR – In conformitate cu Ordinul nr. 251/24.07.2017 al MADR, in termen de maxim 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, toti apicultorii au obligatia sa isi identifice stupii. Pentru aceasta apicultorii trebuie sa depuna la Oficiul Judetean de Zootehnie, (tel. 0236820371/0742190357), cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor, insotita de urmatoarele documente:
   – Copie a actului de identitate;
   – Copie a adeverintei care atesta proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in registrul agricol la data solicitarii acesteia. Vizualizati anuntul AICI

   

  Anunturi publice publicate de Primaria Municipiului Tecuci in 2018


Total Page Visits: 4262 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.