Anunturi 2020


 ANUNŢURI 2020

 

DECEMBRIE 2020

 
23.12.2020 – Anunț suspicionarea focar de pesta porcina africana la porci domestici intr-o
exploatatie non profesionala. Descarcă documentul de AICI
21.12.2020
– Anunț colectiv nr. 77741 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
03.12.2020 – Anunț colectiv nr. 74876 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI

NOIEMBRIE 2020

 
12.11.2020 – Anunț colectiv nr. 70762 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
12.11.2020  UAT Municipiul Tecuci, titular al proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Şcoala Generală Nr.10 „DIMITRIE STURDZA”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26,  localitatea Tecuci, județul Galați”  anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Şcoala Generală Nr.10 „DIMITRIE STURDZA”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26,  localitatea Tecuci, județul Galați”,  propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr. 26. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Galați la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Proiect decizie etapă de încadrare.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Galați pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro  sau  prin fax la nr. 0236.471.009. Vizualizați anunțul AICI
11.11.2020 –  Informare, privind echipamentele de aplicare a produselor de protecție a plantelor, manuale și de spate, cu privire la necesitatea schimbarii regulate a accesoriilor. Descarcă documentul de AICI
06.11.2020 – UAT Municipiul Tecuci, titular al proiectului „Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, județul Galați” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, județul Galați”, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, strada Elena Doamna, nr. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Galați la următoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236.471.009. Vizualizați anunțul AICI
06.11.2020 – UAT Municipiul Tecuci, titular at proiectului „ Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, strada Costache Racoviță, nr. 20 bis. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Galați la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236.471.009. Vizualizați anunțul AICI
06.11.2020 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Chițu Daniel Cristi, titular al proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118531, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, judetul Galați”, cod SMIS 118531, propus a fi amplasat în str. Republicii, nr. 9, municipiul Tecuci, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Galați la urmatoărea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea Reglementări – Acord de mediu – Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471 009. Vizualizați anunțul AICI 

OCTOMBRIE 2020

 
28.10.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la cultura de rapiță. Vizualizați buletinul AICI
23.10.2020 – Planul cu amplasamentul lucrării privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică și lista imobilelor proprietate privată afectate de proiectul ” Reducerea riscului la inundații a Municipiului Tecuci, Județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
15.10.2020 – UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin Șef Serviciu Investiții Trifan Dan,  titular al proiectului ,,Modernizare străzi Tecuci (17,915 km)”  , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați  fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Modernizare străzi Tecuci”, propus a fi  amplasat în: str. Sergent Serea, Vornicului, Vidin, Vrancei, Vigilenței, Dumbrava Roșie, 1 Mai, Duzilor, Grigore Alexandrescu, Crângului, Roșiori, Horia,Vlad Țepeș, Decebal, Constituției, Iancu Jianu, Bâlciului, Muncitorului, Parcului,  Vasile Pârvan, Independenței, Simion Bărnuțiu, Gral. Ion Gh. Istrate, Mihai Vodă, Gheorghe Șincai, Șt . O. Iosif, Anton Cincu, Grigore Tăbăcaru, Pamfil Șeicaru, Mihail Manoilescu, Cocorăști, municipiul Tecuci, județul Galați . Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la site-ul A.P.M Galați, la următoarea adresă de internet  http˸//apmgl.anpm.ro la secțiunea :
Reglementări →Acordul de mediu →Proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471 009. Descarcă documentul de AICI
12.10.2020 – Anunț privind ,,Campania de informare privind demararea instruirii inițiale a utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor”. Vizualizați anunțul AICI
12.10.2020 – Pentru derularea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastucturii de Apă și Apă Uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020, SC Rotary Constructii SRL este în cautare de forță de muncă locală. Vizualizați anunțul AICI
07.10.2020 – Anunț colectiv nr. 63441 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI

SEPTEMBRIE 2020

 
30.09.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile: varza de toamnă, castraveți. Vizualizați buletinele AICI
29.09.2020 –  Anunț mediu – Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea Militară 02542 din Focşani, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare drumuri și alei interioare cu balast, reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare, reţea de gaze din cazarma 488 Tecuci„, propus a f amplasat in municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 1, jud. Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi solicitate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M Galaţi , apmgl.anpm.ro secţiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentaţii procedura EIA şi EA – Memorii de prezentare 2020 şi la sediul Apa Canal S.A., mun. Galaţi, str. Constantin Brâncoveanu nr.2, judeţul Galaţi.
Observaţiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro. Descarca documentul de  AICI
29.09.2020 – UAT Municipiul Tecuci, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Şcoala Generală Nr.10 „DIMITRIE STURDZA”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26,  localitatea Tecuci, județul Galați” propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 , nr. 26.
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A. P. M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedura EIA și EA- Memorii de prezentare 2020 și la sediul UAT Municipiul Tecuci, mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro. Vizualizați anunțul AICI
24.09.2020 – Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.126/ 21.09. 2020 cu privire la inchirierea pentru o perioadă detenninată a unui spaţiu destinat activităţilor preşcolare pentru un număr de 34 copii, în termen de 5 zile urmeaza să aibă loc negocierea preţului si a condiţiilor de inchiriere. Termenul de solicitare si depunere oferte este de 5 zile de la publicarea anunţului.  Descarca anuntul de  AICI
24.09.2020 – „ANIF – Filiala Teritorială de imbunătăţiri Funciare Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare infrastructură principală din Amenajarea de irigaţii Terasa Nicoreşti Tecuci, judeţul Galaţi, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci şi in comunele Munteni, Nicoreşti, Cosmeşti, Drăgăneşti, Barcea, Umbrăreşti, Movileni, judeţul Galaţi. Informaţille privind proiectul propus, pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secţiunea Reglementări -Acordul de mediu – Documentaţii procedura EIA şi EA — Memorii de prezentare 2020 şi la sediul ANIF Filiala Teritorială de imbunătăţiri Funciare, str. Ştiinţei nr. 97, Galaţi. Observaţiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office @apmgl.anpm.ro”. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – Program comun de masuri pentru mentinerea viabilităţii drumurilor din municipiul Tecuci in perioada 01.11.2020 – 31.03.2021. Descarca documentul de AICI
21.09.2020 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Tudor Gabriela , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinţare construcţii (vestiar , tribune , magazine, WC),aferente bazei sportive „, propus a fi amplasat in strada 1 Decembrie 1918, nr. 26B ,municipiul Tecuci , judeţul Galaţi . Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru potecţia mediului A.P.M. Galaţi , apmgl.anmp.ro secţiunea reglementări-acordul de mediu documentaţii procedura EIA si EA memorii de prezentare 2020 şi la sediul U.A.T. municipiul Tecuci, judeţul Galaţi , str. 1 Decembrie 1918, nr.66. Observaţiile publicului se primesc pe adresa de email office@ apmgl. anpm.ro „.  Descarca documentul de AICI
16.09.2020 – UAT Municipiul Tecuci, anunță publicul interesat asupra depunerii  solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1,  localitatea Tecuci, județul Galați” propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, strada  Elena Doamna, nr. 1. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A. P. M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedura EIA si EA- Memorii de prezentare 2020 și la sediul UAT Municipiul Tecuci, mun. Tecuci, str. 1Decembrie 1918, nr.66, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro. Descarca documentul de AICI
15.09.2020 – Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu –  Construire imobil prestari servicii(birouri) si locuinta , judetul Galati municipiul Tecuci strada Republicii nr 23 .  Publicul este rugat să transmită observaţii și propuneri privind intenţia de elaborare a planului urbanistic de detaliu in perioada 16.09.2020 -01.10.2020 . Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc zilnic, in scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci.  Publicul interesat va putea consulta observaţiile, sugestiile și propunerile, precum şi răspunsurile din partea iniţiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci, http://primariatecuci.ro/urbanism/plan-urbanistic-dedetaliu/. Descarca documentul de AICI
15.09.2020 – UAT Municipiul Tecuci, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Creșterea efcienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați ” propus a fi amplasat in municipiul Tecuci, strada Costache Racoviță , nr. 20 bis.  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați , apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedura EM și EA- Memorii de prezentare 2020 și la sediul UAT Municipiul Tecuci, mun. Tecuci, str.  1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@ apmgl.anpm.ro . Descarca documentul de AICI
14.09.2020 – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Chiţu Daniel Cristi, titular al proiectului  ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci -Clădire Sala Popular, str. Republicii , nr. 9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi ,cod SMIS 118531, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi ,cod SMIS 118531,propus a fi amplasat în : str. Republicii, nr. 9 ,municipiul Tecuci , judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M . Galaţi, apmgl.anpm.ro secţiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentaţii procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2020 si la sediul UAT Municipiul Tecuci ,mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 , nr. 66 , judeţul Galaţi . Observaţiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl. anpm.ro. Descarca documentul de AICI
11.09.2020 – Anunț colectiv nr. 58735 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
11.09.2020 – Anunț Public – ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD Iași, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului și Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul  „Reducerea riscului la inundații a Municipiului Tecuci, județul Galați „propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul Municipiul Tecuci, str. Dimitrie Hârlescu și str. Bran, T17, P55, T18, P58 parțial, județul Galați. Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediulul Galați poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportul și Studiul sunt disponibile la următoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-documentatii procedura EIA si EA-rapoarte EIA si studii EA complet . Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul sus menționat la A.P.M  Galați, la adresa de email: office@apmgl.anpm.ro, pîna la data de 15.10.2020 (data dezbaterii publice).  Descarcă documentul de AICI
03.09.2020 – Precizări cu referire la aplicarea Hotărârii nr.716/27.082020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol”. Descarcă documentul de  AICI

AUGUST 2020

 
31.08.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile: ardei, tomate, castraveți. Vizualizați buletinele AICI
28.07.2020 – Anunț colectiv nr. 55897 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI 
27.08.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile: SOIA . Vizualizați buletinul AICI
25.08.2020 – Municipiul TECUCI, jud. Galații, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de ing. Cătălin Constantin Hurdubae, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la  18.09.2020, ora 10.00  în vederea vânzării unor bunuri –  aparținând  Mun. Tecuci,  conf. art.363, 334-336, 314 și art. 333,335 din OUG 57/2019 precum si HCL privitoare la bunuri.
Persoane  contact

 • Lucian Gradea     0725.802.009
 • Baraș Cezar    0725.802.100

Obiectul vânzării:

1. Imobil teren 10286 mp, str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66, CF 102429. 

Preț pornire  428.104 euro+TVA ,  Taxă caiet sarcini 50 lei ,  Taxă participare  1500 lei

Imobil construcție 1.247 mp + teren 6.479 mp  str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66 pav K10

Preț pornire 346.236 euro + TVA ,  Taxă caiet sarcini 50 lei ,  Taxă participare 1500 lei

 1. Imobil  teren 6.250 mp    str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66

Preț pornire 260125 euro + TVA , Taxă caiet sarcini 50 lei,  Taxă participare 1500 lei

 1. Imobil  teren 6.397 mp   str. Gheorghe  Petrașcu  nr. 64-66

Preț pornire 266243 euro + TVA , Taxă caiet sarcini 50 lei ,  Taxă participare 1500 lei

 1. Imobil teren 1.470 mp.   str. Tecuciul Nou nr.2

Preț pornire 158031 lei + TVA ,  Taxă caiet sarcini 50 lei , Taxă participare  1000 lei

Nu participa la licitație ofertanții care:

 • au debite față de bugetul de stat și/sau al    Tecuci, se află în stare de insolvabilitate, nu se încadrează in condițiile  impuse in documentația de atribuire.
 • au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(  daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

 Data limită pentru clarificări  10.09.2020. documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci ,  serviciul ADPP  tel. 0372.364.111 int. 60,  după achitarea taxei de 50  lei la casieria unității.
   Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 18.09.2020, orele 900.
   Locul şi data desfăşurării licitaţiei: Primăria Tecuci,   data de 18.09.2020, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar.
   Contestaţiile pot  fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a  Mun. Tecuci.
   Data transmiterii anunţului de licitaţie  25.08.2020.
    La licitație vor participa doar ofertanții  care au prezentat documentele conform  CAIET  SARCINI şi       DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE.
    Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.     Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul ADPP –  Primăria  Tecuci.
   Descarca documentul de AICI
25.08.2020-  ORDIN  pentru modificarea si completarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice , aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului afacerilor interne nr 97/63/2020. Descarca documentul de AICI
07.08.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile: măr, păr, gutui, prun Vizualizați buletinele AICI
05.08.2020 – COMUNICAT – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.66, județul Galați, reprezentată legal de ing. Cătălin Constantin Hurdubae, în calitate de Primar, aduce la cunostință cetățenilor urmatoarele: în conformitate cu Ordinul nr. 305 din 31.07.2020 și Ordinul nr. 307 din 03.08.2020 emise de Instituția Prefectul Județului Galați, pentru desfășurarea alegerilor autorităților publice locale care vor avea loc în data de 27.09.2020, sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 18 Galați a fost stabilit la Sala Sporturilor din municipiul Galați, str. Stadionului nr. 1, județul Galați și sediul Biroului Electoral de Circumscripție municipală nr. 2 Tecuci a fost stabilit la Casa de Cultură a municipiului Tecuci din str. 1 Decembrie1918 nr. 62, județul Galați . Descarcă documentul de AICI
05.08.2020 – Anunț colectiv nr. 51373 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
05.08.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile: tomate, castraveți, varza de toamnă. Vizualizați buletinele AICI
05.08.2020 – Anunț colectiv nr. 50218 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI

IULIE 2020

 
31.07.2020 – Anunț colectiv nr. 50378 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
30.07.2020 – Anunț colectiv nr. 50266 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
24.07.2020 – Anunț colectiv nr. 49094 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
24.07.2020 –  Municipiul TECUCI, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de ing. Cătălin Constantin Hurdubae, primar, organizează LICITATIE PUBLICĂ DESCHISĂ la  18.08.2020, ora 10.00  în vederea vânzării și închirierii unor bunuri –  aparținând  Municipiului Tecuci,  conf. art. 363, 334-336, 314 și art. 333, 335 din OUG 57/2019 precum și HCL privitoare la bunuri.
Persoane  contact:
  – Lucian Gradea     0725802009
  – Baraș Cezar    0725802100
  Obiectul vânzării:

 1. Imobil construcție 864 mp +  teren 3059 mp,   str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66,  pav A1.
                         Preț  pornire 230578 euro + TVA.
                      Taxă caiet  sarcini 50 lei
                         Taxă participare  1500 lei
 2.  Imobil construcție 745 mp și teren 971 mp, str. Gheorghe  Petrașcu, nr.64-66 pav K,   
                        Preț  pornire  775972  lei+TVA
                        Taxă Caiet sarcini 50 lei
                        Taxă participare  1500 lei
 3.  Autoturism DACIA LOGAN- 2016, CC 1461 c3.
                        Preț pornire 41905,00 lei TVA inclus
                        Taxă caiet sarcini 50 lei
                        Taxă participare  100 lei
 4.    Imobil construcție 1247 mp + teren 6479 mp  str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66 pav K10
                         Preț pornire 346236 euro + TVA
                         Taxă caiet sarcini 50 lei
                         Taxă participare 1500 lei
 5.    Imobil construcție 6250 mp  str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66 
                         Preț pornire 260125 euro + TVA
                         Taxă caiet sarcini 50 lei
                         Taxă participare 1500 lei
 6.    Imobil construcție 6397 mp  str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66
                         Preț pornire 266243 euro + TVA
                         Taxă caiet sarcini 50 lei
                         Taxă participare 1500 lei
 7.    Imobil teren 1470 mp  str. Tecuciul Nou nr. 2 
                         Preț pornire 158031 lei + TVA
                         Taxă caiet sarcini 50 lei
                         Taxă participare 1500 lei

Obiectul închirierii
                        Teren destinat amplasare chioșc în suprafață de 18,50 mp,  str. Gheorghe Petrașcu, bl. nr.42
                         Prețul de pornire licitație 13,53 lei/mp/lună
                         Taxă participare la licitație 100 lei
                         Taxă caiet sarcini  50 lei
 
Nu participă la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii  față de  Mun. Tecuci;
 • au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 •  nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se consideră achitate).  

Data limită pentru clarificări: 12.08.2020. Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci, serviciul ADPP  tel. 0372364111 int. 60,  după achitarea taxei de 50  lei la casieria unității.
Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 18.08.2020, orele 900.
Locul şi data desfăşurării licitaţiei: Primăria Tecuci,   data de 18.08.2020, orele 1000.
Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar.
Contestaţiile pot  fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a  Mun. Tecuci.
La licitație vor participa doar ofertanții  care au prezentat documentele conform  CAIETULUI DE SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE. 
Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.
Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul ADPP –  Primăria  Tecuci.
Vizualizați anunțul AICI
23.07.2020 – Anunț de participare simplificat – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galați, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achiziții@municipiultecuci.ro intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii: 

 1. Obiect principal: “Curs de competențe pentru educație și instruire“, activitate derulată în cadrul proiectului – Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci” Contract de finanțare nr: POCU/20/4/2/103078
 2. Sursa de finanțare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul „Sansa T”- Proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei.
 3. Valoarea estimată a contractului fără TVA : 114.375,00 Lei
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestată : conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusă de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare (completate conform Documentației de atribuire)
-Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
-Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 6 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va raspunde la clarificări 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba română
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: “Prețul cel mai scăzut”
 6. La oferta de bază: – NU se acceptă oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 8. Plata contractului: conform caietului de sarcini
 9. Data limită pentru transmiterea ofertei : 05.08.2020 ora 16:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galați
 10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 06.08.2020 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galați.

Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind “Curs competențe pentru educație și instruire“, activitate derulată în cadrul proiectului  – Șansa T se poate descarca de AICI.
Formularele pot fi descărcate de AICI
Răspuns la solicitare de clarificări nr. 1. Vizualizati AICI
Răspuns la solicitare de clarificări nr. 2. Vizualizati AICI
Răspuns la solicitare de clarificări nr. 3. Vizualizati AICI

Proces-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor. Vizualizați documentul AICI

23.07.2020 – Anunț colectiv nr. 49973 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
22.07.2020 –  Informare – privind urgentarea activității de înregistrarea a Înștiințărilor privind culturile agricole înființate în primăvara anului 2020 afectate de seceta pedologică. Descarcă documentul de AICI
16.07.2020 – Anunț colectiv nr. 47714 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
15.07.2020 – Anunț colectiv nr. 47523 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
15.07.2020 – Anunț colectiv nr. 47362 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
14.07.2020 – Anunt public – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Sef Serviciu Invetiții Trifan Dan, titular al proiectului „Reabilitare si extindere iluminat public parc Regina Elisabeta (proiectare si execuție)” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Reabiitare si extindere iluminat public parc „Regina Elisabeta”(proiectare si execuție) „, propus a fi amplasat în str. Bulevarul Victoriei, parc „Regina Elisabeta” ,municipiul Tecuci judeuțul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galați, mun. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2,jud. Galati, în zilele de luni -joi, între orele 09.00 – 15.00 și vineri între orele 09.00 – 13.00, precum si la următoarea adresă de internet http//apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglementari-> Acordul de mediu ->Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protecția mediului. Descarca documentul de AICI
14.07.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile: tomate, vinete, ardei, cireș-vișin. Vizualizați buletinele AICI
13.07.2020 – Anunț colectiv nr. 46924 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
13.07.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile: măr, păr, gutui, prun, tomate, vinete. Vizualizați buletinele AICI
09.07.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile vita de vie . Vizualizați buletinele  AICI
08.07.2020 – Anunț colectiv nr. 45960 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
02.07.2020 – Directia Sanitar Veterinara -atentionare suspiciune focar de pesta porcina africana localizata in partea de nord a Comunei  Valea Marului . Vizualizați documentul  AICI
01.07.2020 – Anunț colectiv nr. 44531 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
01.07.2020 – Anunț colectiv nr. 44329 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI

IUNIE 2020

 
30.06.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile de ardei si vinete . Vizualizați buletinele  AICI
29.06.2020 – Anunț colectiv nr. 43606 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
24.06.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile de floarea soarelui, pepeni și bostanoase, tomate de câmp, cartof, usturoi. Vizualizați buletinele AICI
23.06.2020 –  Informare – Prin prezenta, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați vă informează că în perioada 18-30.06.2020, pe teritoriul jud. Galați , se va efectua vaccinarea antirabică a vulpilor prin distribuția aeriană și manuală a momelilor vaccinate, pe fondurile de vânătoare apaținând A.J.V.P.S / ROMSILVA și F.V. ,,Valea Neagră” 6 Nămoloasa. Descarcă documentul de AICI
16.06.2020 –  Informare – Prin prezenta, Direcția pentru Agricultură Județeană Galați va comunica faptul că a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 500/12.06.2020, H.G. nr. 463/2020 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 248/2020 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului  tomate in spații protejate” pentru anui 2020.
Asadar ,articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul ,cuprins :
• „Valorificarea productiei prevazute la alin. (I) .lit. b) se face pana la data de 1 iulie inclusiv.”
• La articolu1 11, alineatul (7) se modifica si va  va avea urmatorul cuprins: ” (7)Pentru obtinerea sprijinului prevazut la art. 7alin(2), potentialii beneficiari inregistrati in Registrul unic pentru accesarea Programului  de sustinere a produsului tomate in spatii protejate si verificati  ,potrivit prevederilor alin. (I) au obligatia sa depuna la direcțiile pentra agricultură județene , respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste  valorificarea producției de tomate obținute din spațiile protejate , pană la data de 15 iulie 2020 inclusliv , precum și  copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de oficiul fitosanitar județean . Descarcă documentul de AICI 
15.06.2020 – Anunț colectiv nr. 40994 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
12.06.2020 – Anunț colectiv nr. 40435 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
10.06.2020 – Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru implementarea proiectului „Reducerea riscului la inundații a Municipiului Tecuci, județul Galați”. Vizualizați lista  AICI
10.06.2020 – Anunț colectiv nr. 40259 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
10.06.2020 -Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA, titular al proiectului „LEA 400 kV dublu circuit Gutinaș-Smârdan”, pentru care ANPM a emis Acordul de mediu nr. 8/27.11.2013 și Decizia etapei de încadrare nr. 23/15.10.2015, anunță   publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul se supune evaluării  impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluarii  impactului  asupra corpurilor de apa, de către Agenția Națională  pentru  Protecția  Mediului,  în cadrul  procedurii  de evaluare  a  impactului  asupra  mediului,  pentru  proiectul “LEA  400 kV dublu circuit Gutinaș – Smârdan, propus a fi amplasat în județele Bacău, Vrancea și Galați.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele  care o fundamentează  pot fi consultate  la sediul autorității  competente  pentru  protecția  mediului:  Agenția  Națională  pentru Protecția Mediului din str. Splaiul  Independenței, nr. 294, sector 6, București, în zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00  și vineri, între   orele 08:30-13:30, la adresa de internet www.anpm.ro. la secțiunea Reglementari/Acordul  de mediu/Drafturi  acte de reglementare. Publicul  interesat  poate înainta  comentarii/observații  la proiectul  deciziei  de încadrare în termen de 10 zile de la data  publicării  anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul  asupra  mediului  la  sediul  autorității  competente   pentru  protecția  mediului: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în termen de 10 zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet a autoritaății competente  pentru protecția mediului. Proiect  cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014 – 2020. Vizualizați anunțul AICI
02.06.2020 – UAT Municipiul Tecuci, titular al proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina de Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 118530, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina de Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, județul Galați” cod SMIS 118530, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, strada  Elena Doamna, nr. 2. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot consultate pe site-ul APM Galați la următoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de  încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați pe adresa de e-mail office@apm.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471 009. Vizualizati anuntul AICI

MAI 2020

 

29.05.2020 – UAT Municipiul Tecuci anunță  publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare și extindere iluminat public Parc Regina  Elisabeta (proiectare și execuție)”, propus a fi amplasat în Municipiul  Tecuci, str. Bulevardul Victoriei, nr. FN, județul Galați. Informațiile privind proiectul  propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția  mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați  și la sediul UAT Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, Municipiul Tecuci, în zilele de luni-joi între orele 08:30-16:00 și vineri între orele 08:30-13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediului A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galati. Vizualizați anunțul AICI
29.05.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la culturile de castraveti ,ardei, usturoi  . Vizualizați buletinul AICI
29.05.2020 – Anunț public – UAT Municipiul Tecuci, titular al proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina de Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, judetul  Galați”, cod SMIS 118530, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul  Tecuci –  Cantina de Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, județul  Galati” cod SMIS 118530, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, strada  Elena Doamna, nr. 2. Proiectul  deciziei de încadrare  și motivele care o fundamentează  pot fi consultate  pe site-ul APM Galati la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări  – Acordul de mediu – Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la  proiectul   deciziei   de încadrare  în termen  de 10 zile de la data publicării  anunțului  pe pagina de internet a APM Galati la adresa de e-mail office@apm.anpm.ro  sau prin fax la nr. 0236 471 009. Vizualizați anunțul  AICI
28.05.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la cultura de floarea-soarelui  . Vizualizați buletinul AICI
28.05.2020 – Anunț colectiv nr. 38033 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
21.05.2020 – Anunț colectiv nr. 36792 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
20.05.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la cultura cereale  . Vizualizați buletinele  AICI
20.05.2020 – Anunț colectiv nr. 36508 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
19.05.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la cultura mar . Vizualizați buletinele  AICI
18.05.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la cultura cartof. Vizualizați buletinele  AICI
13.05.2020 – Anunț colectiv nr. 35643 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de  AICI
12.05.2020 – Anunț colectiv nr. 35339 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de  AICI
12.05.2020 – Având  în vedere prevederile art.10 alin.4 din HG nr. 248/2020 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minims pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, cererea privind înscrierea în program se depune până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru producția care urmeaza sa fie valorificată până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv. AICI
12.05.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la cultura  de viță de vie. Vizualizați buletinul AICI
11.05.2020 – Materiale informative pentru fermieri , model de registru de tratamente si instructiuni de completare . Vizualizați materialul AICI
11.05.2020 – Nota de serviciu Autoritatea Nationala Fitosanitara nr. 5267/07.05.2020 – cu privire la cultura de porumb . Vizualizați nota informativa AICI
11.05.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la cultura cires – visin  . Vizualizați buletinele  AICI
08.05.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la cultura de usturoi ,ceapa . Vizualizați buletinele  AICI
07.05.2020 – Anunț colectiv nr. 34559 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
05.05.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la tomate ,castraveti , ardei . Vizualizați buletinele  AICI

APRILIE 2020

 
30.04.2020 – Anunț colectiv nr. 33661 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
29.04.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la vița de vie. Vizualizați buletinele AICI
27.04.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii gargariata frunzelor de porumb , gandacul pamintiu , gargarita sfeclei .  Vizualizați buletinele  AICI
27.04.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la măr, piersic și lucernă.  Vizualizați buletinele  AICI
24.04.2020 – Administrația BAZINALĂ DE APĂ PRUT BARLAD Iași,titular al  proiectului  „Reducerea riscului la inundații a Municipiului Tecuci județul Galati” anunță publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, cu evaluarea impactului asupra corpurilor de apa si cu evaluarea impactului asupra mediului , pentru proiectul ” Reducerea riscului la inundatii a Municipiului  Tecuci,  judetul Galati”,propus a fi amplasat in intravilan si extravilan Municipiul Tecuci , str.Dimitrie Harlescu si str Bran , T17 ,  P55, T18, P58 partial, judetul Galati. Pentru mai multe informatii descarca anuntul de AICI
22.04.2020 – În atenţia fermierilor – Informare cu privire la Ordinul comun nr. 97/63/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice. 
 Deoarece Regulamentul cuprins în Ordinul 97/63//2020 din 15.04.2020 nu cuprinde un Șablon pentru formularul – Înștiințare –, în vederea înstituirii unor proceduri uniforme pe tot cuprinsul județului nostru DAJ Galați a elaborat următorul model de – Înștiințare -, denumită în continuare Anexă specială. Descarca documentul de  AICI
      În cazul existenței unui număr mare de parcele agricole se va  folosi pag. nr.2, respectiv –Anexa specială-continuare,  pe pagina nr.1 din formular se vor trece doar totalurile/culturi.
      Atenție, Înștiințările deja depuse la Primării sunt perfect valabile, rugăm ca noul model să fie folosit pentru viitoarele solicitări.  Descarcă informarea de  AICI
16.04.2020 – În atenţia fermierilor –  Modele privind notificările de solicitare a verificarii în teren de către fermieri – la începutul rodirii și la data începerii recoltării – conform HG 248/2020. Descarcă notificările de AICI
15.04.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la rapiță și prun.  Vizualizați buletinele AICI
14.04.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor – privind apariția dăunatorilor/bolii la castraveți, ardei și tomate.  Vizualizați buletinele AICI
10.04.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor.  Vizualizați buletinul AICI
07.04.2020 – În atenţia fermierilor | Având în vedere situaţia de urgenta din tara, va comunicam măsurile întreprinse pentru buna desfăşurare a activităţii din cadrul Biroului Agricol:

  Cererile privind solicitările de: adeverinţe necesare la APIA , adeverinţe necesare acordării „Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate” conform H.G. 248/26.03.2020 la Direcţia pentru Agricultura Judeţeana Galaţi, copii din Registrul Agricol, etc., vor fi trimise prin:

În cerere scrisa de mână sau în format electronic  se va menţiona:  suprafaţa utilizata, structura de culturi, unde este necesară adeverinţa precum şi menţiunea că taxa pentru eliberarea adeverinţei va fi achitată ulterior la casieria Municipiului Tecuci.

  Pentru persoanele fizice/juridice care utilizează teren agricol în arendă/comodat, se va trimite tabelul centralizator al contractelor de arenda/comodat.  

            În cazul  contractelor de arendare, 3 formulare completate semnate si datate, însoţite de documentele anexe vor fi trimise prin posta la adresa primăriei Tecuci pentru a fi înregistrate, la care se ataşează cererea în care se va menţiona de asemenea că taxa va fi achitată ulterior la casieria municipiului Tecuci.  Vă mulţumim pentru înţelegere!

   • Cerere adeverinta APIA . Descarcă documentul de AICI
   • Cerere copie din Registrul Agricol . Descarcă documentul de AICI
   • Cerere adeverinta ajutor de MINIMIS. Descarcă documentul de AICI
   • Cerere inregistrarea contract de arendare. Descarcă documetul de AICI

06.04.2020 – Informarea fermierilor privind aprobarea schemei de ” Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate” . Mai multe informatii gasiti AICI
06.04.2020 – Anunt in sprijinul producatorilor agricoli locali din Judetul Galati care doresc sa isi comercializeze  produsele on-line prin site-uri web.Universitatea Dunarea de Jos din Galati si Directia pentru Agricultura Judeteana Galati au incheiat un protocol de colaborare pentra sustinerea producatorilor agricoli locali  avand in vedere criza generata de virusul covid-19. In aceasta perioada de criza, cele doua institutii incearca sa sprijine producatorii agricoli locali prin implementarea unor site-uri web care sa permita primirea comenzilor on-line de la clienti, in vederea facilitarii comercializarii produselor agricole locale. Mai multe informatii se gasesc AICI
06.04.2020 – Anunț colectiv nr. 30282 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
06.04.2020 – DSV Galati – informare despre suspicionarea Pestei Porcine Africane la porci domestici intr-o gospodarie a populației situată in marginea sed-estica a localității Corni nr 18 comuna Corni  conform B.A nr 11136, 11137/05.04.2020 emise de IDSA Bucuresti. Descarca documentul de AICI
06.04.2020 – APIA – Reluarea depunerii online a cererilor unice de plata aferente Campaniei 2020 . Agenția de Plăti si Intervenție pentru Agricultură informează că, pentru a veni in sprijinul beneficiarilor si pentru a minimiza pe cat posibil efectele negative, asupra activităților din sectorul agricol, ale răspândirii pe teritoriul României a epidemiei de coronavirus, a instituit o serie de măsuri menite să  asigure flexibilizarea si fiabilizarea interactiunii cu fermierii. Astfet, prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.89/03.04.2020 a fost aprobată primirea cererilor unice de ptată aferente Campaniei 2020 prin utilizarea aplicației IPA online, mijloacelor electronice de comunicații si sistemulul IACS, incepând cu data de 06 aprilie 2020 . Mai multe informatii gasiti AICI
02.04.2020 – Casa Nationala de Pensii Publice – Casa Judeteana de Pensii galati – Comunicat de presa referitor la plata ajutoarelor de deces . Descarcă documentul de AICI
02.04.2020 – Anunț colectiv nr. 29853 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI

MARTIE 2020

 
30.03.2020 – UAT Municipiul Tecuci prin Trifan Dan, titular al proiectului ”Modernizare străzi Tecuci (17,915 km) „, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi Tecuci (117,915 km) „, propus a fi amplasat in : Sergent Serea, Vornicului , Vidin, Vrancei, Vigilentei , Dumbrava Roșie , 1 Mai, Duzilor , Grigore Alexandrescu, Crangului, Roșiori, Horia ,Vlad Tepeș, Decebal, Constituției, Iancu Jianu, Balciului, Muncitorului, Parcului  , Vasile Parvan , Independenței, Simion Barnuțiu, Gral. Ion Gh. Istrate, Mihail Manoilescu ,municipiul Tecuci , judetul Galati. Informatiile privnd proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru potectia mediului A.P.M. Galati , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 , Galati, și la sediul U.A.T. municipiul  Tecuci, județul Galați , str. 1 Decembrie 1918, nr.66, in zilele de luni- joi intre orele 08.00 – 16.30 și vineri intre orele 08 °°- 14°° . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galati din strada Regiment 11 Siret, nr.2, municipiul Galati.  Descarca documentul de AICI
30.03.2020 – Flintab srl anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală producție constructii metalice și părți componente ale structurilor  metalice”, propus a fi amplasat in Mun. Tecuci, str. Prundului nr. 11, jud. Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de intemet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu . Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro. Descarcă anunțul de AICI
30.03.2020 –  Subscrisa SC LIDL Discount SRL, pentru a sprijini măsurile de siguranță necesare in scopul prevenirii răspândirii COVID-19, va aducem la cunostință că incepand cu data de 30.03.2020 programul magazinelor LIDL va fi modificat astfel:
Luni-Sâmbătă – 07:30 – 21:00 
Duminică – 09:00 – 18:00
Anunțul poate fi descărcat de AICI
30.03.2020– Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii  Rurale – referitor la diseminare informatii privind măsurile de prevenire si diminuare a risipei alimentare conform prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare , republicata si a HG nr. 51/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicata. Descarca documentul de AICI
30.03.2020 – Anunț colectiv nr. 28603 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
27.03.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor.  Vizualizați buletinele AICI
27.03.2020 – Informare asupra schemei de ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” pentru anul 2020.  Vizualizați informarea AICI
27.03.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor.  Vizualizați buletinele AICI
25.03.2020 – Anunț colectiv nr. 28469 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
20.03.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor.  Vizualizați buletinele AICI
18.03.2020 – Buletine de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor.  Vizualizați buletinele AICI
16.03.2020 – Anunț colectiv nr. 26775 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
13.03.2020 – Anunț colectiv nr. 26625 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de  AICI
12.03.2020 – UAT Mun. Tecuci, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel.0372364111,  fax. 0236.816054, reprezentat de ing. Cătălin Constantin Hurdubae, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la  08.04.2020, ora 1000  în vederea vânzării, concesionării, închirierii unor bunuri – domeniul privat din  Mun. Tecuci,  conf. art.363, 334-336, 314 și art. 333,335 din OUG 57/2019 precum si HCL privitoare la bunuri. Persoane de contact din serviciul A.D.P.P.: Lucian Gradea   0725802009, Baraș Cezar 0725802100

Obiectul vânzării:

1. Imobil (construcție + teren), în supr.  de 3059 mp, din  str. Gh. Petrașcu, nr.64-66, CF 109392.
    Preț  pornire 255.050 euro + TVA.
    Taxă caiet  sarcini 100 lei
    Taxă participare  1500 lei

2. Imobil (construcție și teren), str. Gh. Petrașcu, nr.64-66 pavilion K,  
    construcție 745mp și teren aferent 971mp
    Preț  pornire 915662,72 lei+TVA
    Taxă Caiet sarcini 100 lei
    Taxă participare  1500 lei

3. Autoturism DACIA LOGAN- 2016, CC 1461 c3.
    Preț pornire 41905,00 lei inclusiv TVA l
    Taxă caiet sarcini 50 lei
    axă participare  100 lei

Obiectul concesionării :

1. Terenuri (lot 6 și 8 ), ptr. garaje, str Smaranda Brăescu, in supr. totală 87 mp   
  Preț  pornire 25,2 lei/mp/an.
    Taxă participare  100 lei.
    Taxa caiet  sarcini 50 lei 

Obiectul închirierii:

  Teren arabil , T 25,p95 – 2,70 ha, T44,p146-0,15 ha, T44,p146/1-0,35 ha, T50,p185/1/1-1,25ha, T50,p185/2/11-1,05ha, T52/1,p191/1/1-1,12ha, T52/2,p193/15–1,00ha, T52/2,p192/2/13/2-2,06ha,  T56/2,p185/1/1-0,99 ha,  70,p257/11-1,00 ha, T98/,p463/1/43-0,50 ha, T132,p673/1/34-1,15ha, T160,p930/3-1,25ha, T160/1-0,67ha, T160/2-0,83 ha, T160/3-0,21 ha.
    Preț pornire 700 lei /ha/ an
    Taxă participare  100 lei.
    Taxa caiet sarcini 50 lei  

Nu participa la licitație ofertanții care:

  – au debite și/sau litigii față de   Tecuci;
   – au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
   – nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(  daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

Data limită pentru clarificări:  03.04.2020.
Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: Primaria Tecuci, registratura, 08.04.2020, orele 900.
Locul şi data desfăşurării licitaţiei:
Primăria Tecuci,   data de 08.04.2020, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar
Contestaţiile  vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a  Mun. Tecuci.
Data transmiterii anunţului de licitaţie  12.03.2020.
La licitație vor participa doar ofertanții  care au prezentat documentele conform  CAIET DE SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE. 
Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii ofertelor. Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000-1200 , serviciul ADPP –  Primăria  Tecuci. Vizualizați anuntul AICI

12.03.2020 Comunicat ANAF – În contextul răspandirii infecției cu coronavirus (COVID-19), Agenția Națională de Administrare Fiscală reamintește contribuabililor că obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță. Vizualizați comunicatul AICI
02.03.2020 – Buletin de avertizare fitosanitară – în atenția producătorilor agricoli și fermierilor.  Vizualizați anunțul AICI

FEBRUARIE 2020

 
28.02.2020 – Anunț colectiv nr. 23507 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
26.02.2020 – Anunț colectiv nr. 19367 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
26.02.2020 – Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru modificările aduse proiectului „LEA 400 kV dublu circuit Gutinaș – Smârdan”, propus a fi amplasat în județele Bacău, Vrancea și Galați, pentru care ANPM a emis Acordul de mediu nr. 8/27.11.2013.
     Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenței, nr. 294,sector 6, București și la sediul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. din str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, București, în zilele de luni joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri, între orele 08.30 – 13.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediulul: Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Descarcă documentul de AICI
20.02.2020 – Anunț colectiv nr. 18233 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
20.02.2020 – Anunț colectiv nr. 17831 comunicare prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
20.02.2020 – Buletin de avertizare, în atenția producătorilor agricoli și fermierilor, cu  privire la aparția și dezvoltarea dăunătorilor la tomate. Vizualizați anunțul AICI
14.02.2020 – Informare ANF nr 1861 din 11.02.2020 cu privire la utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor la efectuarea tratamentelor fitosanitare in culturile agricole , in scopul reducerii riscurilor asupra mediului si a sanatatii umane. Vizualizati documentul  AICI
13.02.2020 – ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI A SPAŢIILOR VERZI TECUCI SRL, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.146 C înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/17/382/29.03.2013 CUI 31434042, organizează concurs pentru ocuparea postului de şef serviciu economic şi resurse umane, vacant în cadrul societăţii.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul va avea loc la sediul societăţii, după cum urmează:
Concursul va avea loc în data de 24.02.2020 ora 10,00 şi va consta în desfăşurarea unei probe scrise şi a unui interviu cu întrebări adresate candidaţilor de către comisia de concurs .
La concurs pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

   • Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea postului pentru care candidează;
   • Sunt cetăţeni români;
   • Au capacitate deplină de exerciţiu;
   • Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de medicina muncii sau de la medicul de familie;
   • Nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei , de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
   • Îndeplinesc următoarele criteriile de selecţie

      -studii superioare în specialitate, domeniul economic,

      -vechime în specialitate, peste 5 ani.

Dosarul de concurs se va depune la secretariatul societăţii,  până la data 19.02.2020, ora 12,00 şi va conţine următoarele documente :

   • Cerere de înscriere;
   • Copii acte de identitate(C.I., certificat de naștere, certificat de căăatorie- după caz);
   • Copie după diploma de studii;
   • Copie după carnet de muncă și/sau adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă, după caz;
   • Cazier judiciar;
   • Adeverinţă medicală, de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt medical.

            Selecţia dosarelor va avea loc în data de 20.02.2020, orele 12.30 .

            Bibliografia de concurs este afişată la sediul societăţii.  Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul societăţii sau la tel. 0372.959.393.

13.02.2020 – ANUNT PUBLIC – privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL UNITĂŢI SERVICII  județul Galați municipiul Tecuci strada 1 Decembrie 1918, nr. 68

INITIATOR: Hristache Romulus și Hristache Elena

ELABORATOR: Arh. Carabulea Diana Daniela B.I.A. Tecuci , Tel: 0765252190, email: diana.carabulea@hotmail.com

OBIECTIVE  SI  ARGUMENTE:

Prezenta documentație servește la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe o suprafață de 935,00 mp. Suprafața care a generat PUD-ul este compusă din terenul ce aparține lui Hristache Romulus și Hristache Elena, conform actului de vânzare autentificat sub numărul 8078/24.12.2019 la biroul individual notarial lonuţ Bogdan Manoliu.

Pe zona care face obiectul studiului, se propune realizarea unui imobil cu destinația de unități servicii. Realizarea obiectivului propus este justificat din următoarele puncte de vedere:

   1. Amplasamentul are premise de dezvoltare, funcțiunea de unități servicii fiind o funcțiune ce cunoaște o tendință de extindere în zona centrală a municipiului;
   2. Terenul are deschidere la o arteră principală de circulație – strada 1 Decembrie 1918;
   3. Executarea construcției se va face cu forță de muncă și materiale produse în România;
   4. Execuția construcției va fi realizată pe baza unui proiect tehnic întocmit de proiectanți autorizați cu efectuarea prealabilă de studiu geotehnic, respectând normele și normativele în vigoare, asigurând o dezvoltare coerentă a zonei studiate.

Publicul este rugat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în perioada 17.02.2020 -05.03.2020

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci.

Publicul interesat va putea consulta observațiile, sugestiile și propunerile, precum și răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, județul Galați sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci, http://primariatecuci.ro/urbanism/plan-urbanistic-de-detaliu/ 

Anuntul poate fi descarcat  de AICI

13.02.2020 UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galați, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:  

   1. Obiect principal: „Servicii de catering – aferent activitatii de informare și educație parentală în cadrul proiectului Șansa T
   2. Sursa de finanțare a contractului de prestări servicii care urmează sa fie atribuit: Proiectul „Șansa T”- Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei.
   3. Valoarea estimată a contractului, fără TVA : 31.100,00 Lei
   4. Cantitatea de servicii care trebuie prestată : conform Caietului de sarcini
   5. Oferta depusă de catre operatorul economic trebuie să cuprindă:

-Documente de calificare (completate conform Documentației de atribuire)
-Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini.
-Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini.

   1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va raspunde la clarificări: 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor
   2. Limba de redactare a ofertei: Limba română
   3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
   4. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA
   5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: “Prețul cel mai scăzut”
   6. La oferta de bază: – NU se acceptă oferte alternative
   7. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
   8. Plata contractului: conform caietului de sarcini
   9. Data limită pentru transmiterea ofertei : 24.02.2020 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galați
   10. Data, ora, și locul deschiderii ofertelor: 24.02.2020 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind „Servicii de catering – aferent activitatii de informare si educatie parentala in cadrul proiectului Sansa T” se se poate descarca de AICI
Proces -verbal al ședinței de deschidere a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect achiziția de  “Servicii de catering-aferent activității de informare și educație parentală în cadrul proiectului Sansa T”. Vizualizati documentul AICI
Erata la anunțul nr. ADV 1125979, anunț ce are ca obiect Achiziționare Servicii de catering – aferent activității de informare și educație parentală în cadrul proiectului Șansa -T- Contract de finanțare POCU/20/4/2/103078, cod CPV 80530000-8. Vizualizați documentul AICI
11.02.2020 – Măsura 15 – Schema de ajutor de stat – servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor. Informații referitoare la sprijinul acordat se pot descarca de AICI
03.02.2020 – Anunt colectiv nr 14141 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI

IANUARIE 2020

 
31.01.2020 – Anunt publicCONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunță publicul interesat asupra  deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea acordului de mediu nr. 08 din 19.12.2019 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, propus a se realiza în județul Galați:
• nu este necesară refacerea evaluării privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”.
• modificările propuse și condițiile referitoare la acestea se înscriu în anexă la acordul de mediu nr. 08 din 19.12.2019 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galati”.
Proiectul Anexei la acordul de mediu nr. 08 din 19.12.2019, precum și informațiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea Reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect acord de mediu 2010-2020.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galați, în termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. Descarca documentul de AICI
29.01.2020 – Anunt colectiv nr 11406 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
27.01.2020 – Anunț de atribuire ,,Servicii organizare seminarii în cadrul proiectului Școala Prietena Ta”. Vizualizați anunțul AICI
23.01.2020 – Anunt colectiv nr 9651 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
23.01.2020 – Anunt colectiv nr 9646 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
23.01.2020 – Anunt colectiv nr 9762 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
22.01.2020 – Anunt colectiv nr 8014 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
22.01.2020 – Anunt colectiv nr 8012 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
22.01.2020- Anunt public –  ,,CONSILIUL JUDETEAN GALATI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Acordului de mediu nr. 08/19.12.2019 pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați „, propus a fi amplasat în județul Galați. Informațiile privind proiectul modificat propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Consiliulul Județean Galați din municipiul Galați, str. Eroilor nr. 7, judeuțl Galați în  zilele de luni-joi între orele 8,30 -16,00 și vineri între orele 08,30 – 13,30 . Observațiie publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galați”. Descarca documentul de AICI
21.01.2020 – Anunt colectiv nr 7858 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
21.01.2020 – Avand in vedere adresa  nr.1392/15.01.2020 cu privire la confirmarea unui focar de gripa aviara inalt patogena, subtipul H5N8, la o ferma de gaini ouatoare din localitatea Seini, judetul Maramures respectiv localitatea Acs, in regiunea Komarom-Esztergom-Ungaria, D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de confirmare a unui focar de gripa aviara. Vizualizati anuntul AICI
20.01.2020 – Avand in vedere adresele nr. 626/09.01.2020; 665/10.01.2020 si 846/13.01.2020 cu privire la suspicionarea si confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala (gospodarie a populatiei), situata in marginea sud-estica a localitatii Mandresti nr.121, com.Valea Marului, respectiv localitatea Grivita judetul Galati, conform buletinului de analiza nr.10065/09.01.2020 emis de L.S.V.S.A.Bacau si buletinelor de analiza nr.10067/08.01.2020 si 10159/11.01.2020 emise de catre IDSA Bucuresti, D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Vizualizati anuntul AICI
17.01.2020 – Anunt colectiv nr 5356 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
16.01.2020 – Anunt colectiv nr 5095 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
16.01.2020 – Anunt colectiv nr 4709 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
16.01.2020 – Anunt colectiv nr 4707 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
15.01.2020 – Anunt colectiv nr 3943 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
14.01.2020 – Anunt colectiv nr 3600 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
14.01.2020 – Anunt colectiv nr 3602 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
14.01.2020 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii: 

   1. Obiect principal: “Achizitie servicii educationale anteprescolari si prescolari – servicii de integrare în învățământul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere socială” in cadrul proiectului Sansa T
   2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: „Sansa T”- Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei.
   3. Valoarea estimata a contractului fara TVA : 308.000 lei
   4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
   5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)
-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

   1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 6 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde la clarificari: 3 zile pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor
   2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
   3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
   4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
   5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: “Petul cel mai scazut”
   6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
   7. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
   8. Plata contractului: conform caietului de sarcini
   9. Data limita pentru transmiterea ofertei : 27.01.2020 ora 16:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
   10. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 28.01.2020 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind “ Achizitie servicii educationale anteprescolari si prescolari – servicii de integrare în învățământul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere socială” se poate descarca de AICI
Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor. Vizualizati documentul AICI
13.01.2020 – Anunt colectiv nr. 2735 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 – Anunt colectiv nr 1265 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 – Anunt colectiv nr 1260 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 – Anunt colectiv nr 1263 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
08.01.2020–  Programul audientelor consilierilor județeni, grupați pe comisii de specialitate, pentru perioada Ianuarie – Mai 2020 – Consiliul Județean Galați. Vizualizați anunțul AICI
07.01.2020 – Anunt colectiv nr 606 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
07.01.2020 – Anunt colectiv nr 465 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
06.01.2020 – Anunt colectiv nr 283 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
06.01.2020 – Anunt colectiv nr 281 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de  AICI
06.01.2020 – Anunt colectiv nr 112 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de  AICI


Total Page Visits: 7893 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.