Anunțuri 2022


 ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2022

 

IUNIE 2022

29.06.2022UAT Municipiul TECUCI anunta cetatenii municipiului ca in conformitate cu Ordinul Comun (ord. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, 68/1992 al Ministrului Mediului, 15b/3404/1991 al Depatamentului pentru Administatia Locala, 127/ 1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor) si cu Legea Apiculturii nr. 383/2013, ca se vor efectua tratamente de combatere a insectelor zburatoare care creeaza disconfort populației.

Tratamentul va fi efectuat aerian in intravilanul localitatii.

            Data si durata aplicarii tratamentului: 05.07.2022 – 07.07.2022, pe o durata de aproximativ 6 ore, incepand cu ora 5. Tratamentul se efectueaza in prima zi a perioadei iar daca nu permit conditiile atmosferice, va fi amanat pentru prima zi in care se poate efectua.

Denumirea produsului folosit si doza de aplicare: SOLFAC® TRIO EC 140 NF – 1L / 25 Ha

            Modul de actiune al pesticidului: produsul nu este toxic pentru populatie si albine, insa crescatorii de albine sunt sfatuiti sa ia masuri pentru evitarea eventualelor accidente.

Actioneaza prin contact si ingestie.

            Pe perioada de aplicare a tratamentului in dimineata respectiva, recomandam evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, varstnicilor, precum si a persoanelor cu afectiuni respiratorii.

Pentru informatii suplimentare puteti suna la nr. de telefon 0.800.800.111

Descarcă documentul de AICI

28.06.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 33225 din 27.06.2022 . Descarcă documentul de AICI

24.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 44/22.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

24.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 43/22.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 42/21.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 41/21.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 40/21.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 39/21.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 38/17.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

20.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 37/15.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

20.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 36/15.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

16.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 34/10.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

16.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 33/10.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

15.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 35/14.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

14.06.2022 – ANUNT PUBLIC privind oportunitatea Planului Urbanistic Zonal LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE +FUNCTIUNI CONEXE (SERVICII, COMERT, DEPOZITARE, SPATII VERZI, PARCARI AUTO, ETC.) + AMENAJARE CIRCULATH AUTO SI PIETONALE + INFRASTRUCTURA EDILITAR-URBANA SI RACORDURI/BRANSAMENTE LA UTILITATI judetul Galati municipiul Tecuci strada Plugului, nr. 101.

INITIATOR: Chiriac Virgil-Sorin

ELABORATOR: S.C. IDEI DE ARHITECTURA BY DIANA S.R.LTel: 0761227217, email: dianavasilache@gmail.com

OBIECTIVE SI ARGUMENTE:

Prezenta documentatie servește la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor și a amenajărilor aferente acestora pe o suprafață de 63920 mp. Suprafata care a generat PUZ-ul este compusă din terenul ce aparține lui Chiriac Virgil Sorin, conform actului de vânzare autentificat sub numărul 2249/25.05.2021 la societatea profesionala notariala ,,Anitei si Asociatii”.

Parcela studiata este situata in partea de nord-est a municipiului Tecuci, cu acces direct la strada Plugului. Zona studiata prezinta un mare potential de dezvoltare urbana, fiind inclusa in intravilanul municipiului Tecuci.

Obiectivul propus a se realiza pe teritoriul municipiului Tecuci, la initiativa unul investitor privat, va aduce o contributie financiara Ia bugetul local (impozite Si taxe). In aceasta zona, potentialul dezvoltarii zonei rezidentiale, in concordanta cu necesitatile actuale ale pietei, cu legislatia in vigoare si cu tendintele de dezvoltare urbana a orasului, este crescut, De asemenea in crestere va fi si forta de munca necesara construii cladirilor si amenajarii terenului.Zona este marginita de terenuri agricole, circulatii carosabile, terenuri neproductive si nu face parte din categoria celor supuse riscurilor naturale. Conditii geotehnice Sunt comune si nu se constituie ca impediment in dezvoltarea zonei.

Publicul este rugat sã transmită observații si propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 14.06.2022-29.06.2022

Observatiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiulul Tecuci.

Publicul interesat va putea consulta observatiile, sugestiile și propunerile, precum si răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, județul Galati sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci, http:/primariatecuci.ro/urbanism/plan-urbanistic-zonal/

Descarcă documentul de AICI

09.06.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 30598 din 08.06.2022. Descarcă documentul de AICI

07.06.2022 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează atribuirea   parcărilor de reședință.  Etapa I

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea
 • Iulian Curcă              

            Obiectul  procedurii de  atribuire a parcărilor de reședință:

 1. Atribuirea  unui număr de 85  locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, ATe 1, str. Ale. Teilor, nr.1    – vor participa locatarii blocurilor D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,D8,C1, C2, C3, C4, C5., nr.11.
 2. Atribuirea  unui număr de 25  locuri de parcare , situate în loc. Tecuci ATe 2, Ale. Teilor. Nr.2, vor participa locatarii blocurilor  D2 sc2, D3, C1 sc 2, B1, C2 sc.1 ;
 3. Atribuirea unui număr de 22  locuri de parcare, situate în loc. Tecuci ATe 8,  Aleea Teilor, nr.8  vor participa locatarii blocurilor D6, C4 sc.2, B2, C5 sc.1;
 4. Atribuirea unui număr de 45  locuri de parcare, situate în loc. Tecuci  PZI ,  Piața Zona Industrială Str. 1 Decembrie 1918 vor participa locatarii blocurilor A3B sc.4 și sc.5, C5 sc.2, D8, E1A, D9 sc.1;

Dosarele  pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până la data de 23.06.2022 ora 12.00.

 În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  28.06.2022 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna iunie 2022 nu pot solicita mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 20.06.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

 • sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 23.06.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 28.06.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 02.06.2022.

În cazul neatribuirii locurilor de parcare pentru locurile ramase disponibile se va relua procedura la interval de 14 zile  fără a fi necesar un alt anunț în ziar. Intervalul de 14 zile se aplică atât datei de depunere  a  documentelor cât și a licitației.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci. Descarcă anunțul de AICI

06.06.2022 – Primăria Municipiului Tecuci a inițiat procedura de consultare publică a „Strategiei
privind Infrastructura de Educație Timpurie (S.I.E.T.) a Municipiului Tecuci 2022- 2030”, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională.
Planul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM, cât şi pe pagina de internet la adresa https://primariatecuci.ro/programe-si-strategii/, respectiv https://primariatecuci.ro/anunturi-2022/.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la Strategia privind Infrastructura de Educație Timpurie, supus consultării publice, pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau în format electronic la adresa de e-mail
registratura@municipiultecuci.ro, până la data de 16.06.2022, ora 12:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la: Strategia privind Infrastructura de Educație Timpurie (S.I.E.T.) a Municipiului Tecuci 2022-2030”. Descarcă anunțul de AICI

Descarcă „Strategiea privind Infrastructura de Educație Timpurie (S.I.E.T.) a Municipiului Tecuci 2022- 2030” de AICI

03.06.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 29746 din 02.06.2022. Descarcă documentul de AICI

MAI 2022

31.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 31/30.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

31.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 14247/30.05.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Draguseni, comuna Draguseni, judetul Galati
,conform Buletinelor de Analiza nr.1 1952 si 11951 din 28.05.2022, emise de catre L.S.V.S.A. Bacau.

D.S.V.S.A. Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

30.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 14143/27.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Draguseni, comuna Draguseni judetul Galati aparuta in urma examenelor eunice si examenului necropsic cu semne ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile cc se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

30.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 14162/27.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie nonprofesionala din localitatea Suceveni, comuna Suceveni judetul Galati aparuta in urma examenelor eunice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 28609 din 25.05.2022. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 27/25.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 30/26.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 29/25.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 28/25.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

25.05.2022 – Avand in vedere prevederile ORDINULUI nr.97/63/2020 din 09.04.2020,actualizata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului afacerilor interne nr.120/68/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice pentru culturile inflintate in toamna anului 2021, termenul limita de depunere a Instiintarilor aferente suprafetelor de teren afectate este de 15 mai, iar pentru
culturile de primavara termenul este de 1 septembrie.

In vederea operationalizarii procedurilor cuprinse in Ordinul nr.97/63/2020 si tinand seama de lipsa accentuata a precipitatiilor in mare parte din tara, conducerea MADR a dispus ca termenul limita pentru intocmirea Rapoartelor Operative sa fie data de duminica 05.06.2022. Descarcă documentul de AICI

24.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 13345/18.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Cavadinesti, comuna Cavadinesti judetul Galati
aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

24.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 13229/17.05.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati , conform Buletinului de analiza nr.1 1720/16.05.2022, emis de catre L.S. .VS.A. Bacau.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

24.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 13422/18.05.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Cavadinesti, comuna Cavadinesti judetul Galati conform Buletinelor de analiza nr.1 1767 si 11768/18.05.2022, emis de catre L.S..V.S.A. Bacau.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

24.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 26/19.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

18.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 25/17.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

18.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 24/17.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

17.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 12896/16.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati , aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

17.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 12835/13.05.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati , conform Buletinului de Analiza nr.11681/13.05.2022 emis de L.S .V.S .A.Bacau
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

17.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 12866/13.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati , aparuta in urma examenului necropsic cu leziuni ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

12.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 23/11.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

12.05.2022  – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 20/10.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

12.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 12477/11.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati, aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

11.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 26149 din 11.05.2022. Descarcă documentul de AICI
10.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 19/09.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
06.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 25326 din 05.05.2022. Descarcă documentul de AICI
05.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 18/03.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
05.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 17/03.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.
03.05.2022 U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL TECUCI : str. Prundului, str.Transilvaniei, str. Tudor Pamfile,  str. Nicoresti, str. Matei Basarab,  str. Plugului, jud Galați, municipiul Tecuci,  cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, str. Prundului, str.Transilvaniei, str. Tudor Pamfile,  str. Nicoresti, str. Matei Basarab,  str. Plugului.
       Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari –Acord de mediu-Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr, 66.

       Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Descarcă documentul de AICI

03.05.2022U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” ,  Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci ,, , jud Galați, municipiul Tecuci,  cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, zona interblocuri strada Gheorghe Petrascu  de la intersectia  supermarket Kaufland pana la intersectia  supermarket Profi.

       Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari –Acord de mediu-Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr, 66.

       Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Descarcă documentul de AICI

03.05.2022 U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, MODERNIZARE STRAZI ETAPA III LOT I : Str. Furceni, Str. Zorilor, Str. Eroilor, Str. Movilei, Str. Tractoristilor, Str. Feroviarilor, Str. George Apostu, Str. Sperante, Str. Eugen Bourceanu, Str. Fdt Vanatori, Str. Vanatori, Str. Plevnei, Str. M. Kogalniceanu, Str. Fdt M. Kogalniceanu, Str. Eliade Radulescu, Str. Fdt Eliade Radulescu, Str. Oituz, Str. Dragoslavele, Str. Valeni, Str. Nicolaie Iorga, Str. Linistei, Str. Vlad Tepes, Str. Militari, Str. Fdt. Militari, Str. Dimitrie Harlescu, Str. Horia, Str. Malureni, Str. Maior Genoiu , Str. A.P. Calimah, Str. Capitan Vlad,  jud Galați, municipiul Tecuci,  cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, Str. Furceni, Str. Zorilor, Str. Eroilor, Str. Movilei, Str. Tractoristilor, Str. Feroviarilor, Str. George Apostu, Str. Sperante, Str. Eugen Bourceanu, Str. Fdt Vanatori, Str. Vanatori, Str. Plevnei, Str. M. Kogalniceanu, Str. Fdt M. Kogalniceanu, Str. Eliade Radulescu, Str. Fdt Eliade Radulescu, Str. Oituz, Str. Dragoslavele, Str. Valeni, Str. Nicolaie Iorga, Str. Linistei, Str. Vlad Tepes, Str. Militari, Str. Fdt. Militari, Str. Dimitrie Harlescu, Str. Horia, Str. Malureni, Str. Maior Genoiu , Str. A.P. Calimah, Str. Capitan Vlad.

       Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari –Acord de mediu-Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr, 66.

       Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Descarcă documentul de AICI

03.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 24502 din 02.05.2022. Descarcă documentul de AICI

03.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 24260 din 29. 04.2022. Descarcă documentul de AICI

APRILIE 2022

29.04.2022– Buletin de avertizare fitosanitară nr. 16/28.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

29.04.2022– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 24064 din 28.04.2022. Descarcă documentul de AICI

27.04.2022– Buletin de avertizare fitosanitară nr. 15/26.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

27.04.2022 – Avand in vedere adresa nr. 11120/26.04.2022 cu privire la confirmarea unui caz de pesta porcina africana la mistret pe Fondul de Vanatoare 26 Adam ,judetul Galati apartinand Ocolului Silvic Grivita, conform Buletinului de Analiza nr.11325/21.04.2022 ernis de catre L.S.V.S.A.Bacau.

D. S.V. S.A. Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirrnare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

19.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 22650 din 15.04.2022. Descarcă documentul de AICI

13.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 21788 din 12.04.2022. Descarcă documentul de AICI.

13.04.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 13/11.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

13.04.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 12/11.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

13.04.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 11/11.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Mircea Voda (parcare)- nr.cad.116002.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrascu(bloc turn 58-Parcare )- nr.cad.114993.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Linistii (zona Cimitir Eternitatea)- nr.cad.116004.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Ion Petrovici (Parc Central)- nr.cad.114980.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Elena Doamna (zona cladire Evidenta Populatiei)- nr.cad.109887.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrarepe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str.  Victoriei (Colegiul National-Spiru Haret)- nr.cad.114994.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. str. 1Decembrie 1918 (zona Scoala 11-Iorgu Iordan)- nr.cad.102741.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Republicii(zona Catedrala)- nr.cad.114992.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmdtoarea adresd de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Victoriei(zona Parc-nr.CAD.114994).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie atapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Costache Racovita (zona scoala nr.5 Elena Doamna).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie atapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. 1Decembrie 1918 (magazin Kligor)- nr.cad.106026.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie atapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

11.04.2022 – Avand in vedere adresa nr. 9622/08.04.2022 cu privire la confirmarea unui caz de pesta porcina africana la mistret pe Fondul de Vanatoare 23 Ghidigeni ,judetul Galati apartinand Ocolului Silvic Grivita conform Buletinului de Analiza nr. 11059/07.04.2022 emis de catre L.S.V.S.A.Bacau.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. 

Descarcă documentul de AICI

07.04.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 10/05.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.
07.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 20531 din 06.04.2022. Descarcă documentul de AICI.
06.04.2022 – Mun. TECUCI, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111, reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la 28.04.2022, ora 10.00 în vederea închirierii unor pajiști permanente – aparținând Mun. Tecuci, conf. art. art. 333,335 din OUG 57/2019 , HCL 22/31.03.2022 privitoare la bunuri.
Persoane contact

 • Lucian Gradea  0725802009
 • Baraș Cezar        0725802100

Obiectul închirierii:

 1. Pajiști permanente proprietatea UAT Tecuci situate in T45 – 40ha; T47 – 1,85ha; T81- 3,06ha; T84 – 3,96ha; T1354-7,50 ha;

Preț pornire 150 lei / ha /an Taxă caiet sarcini 50 lei Taxă participare 100 lei
 Nu participa la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de Tecuci și bugetul statului, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
 • au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de ( daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate). Data limită pentru clarificări   20.04.2022

Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci, serviciul Patrimoniu tel. 0372364111 int. 60, după achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 28 04.2022, orele 900.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Tecuci, data de 28.04.2022, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar

Închirierea pajiștilor se face numai pentru crescătorii de animale, membri ai colectivității locale, suprafețele neatribuite urmând a fi  licitație și pentru alți crescători.

Contestaţiile pot fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de
soluţionarea contestaţiilor a Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunţului de licitaţie 05.04.2022.

La licitație vor participa doar ofertanții care au prezentat documentele conform CAIET SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE.

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii ofertelor.

Informaţii suplimentare: luni – vineri , orele 1000 – 1200 , serviciul Patrimoniu – Primăria Tecuci.

Descarcă documentul de AICI

05.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18636 din 28.03.2022. Descarcă documentul de AICI
05.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18726 din 28.03.2022. Descarcă documentul de AICI
05.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 19701 din 01.04.2022. Descarcă documentul de AICI
05.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 19462 din 31.03.2022. Descarcă documentul de AICI

MARTIE 2022

30.03.2022 – În atenția producătorilor agricoli care au înființat culturi de tomate în suprafață de 1000 mp. Descarcă documentul de AICI
29.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18707 din 28.03.2022. Descarcă documentul de AICI
25.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18048 din 24.03.2022. Descarcă documentul de AICI
25.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 17985 din 23.03.2022. Descarcă documentul de AICI
24.03.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 8/22.03.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

22.03.2022 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează atribuirea   parcărilor de reședință  etapa 3.

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea 0725802009
 • Iulian Curcă 0725802122

Obiectul  procedurii de  atribuire a parcărilor de reședință:

1.Atribuirea   locurilor de parcare nr. 1,3,4,6,7,8,10,11,14,15,17,20,22, situate în loc. Tecuci, CPT 11  Cpt. Gh. Decuseară   – vor participa locatarii blocurilor  A4B – sc1; C6- sc.1 si 2;  D9 – sc2 ; E2A sc1și 2;

2.Atribuirea locului de parcare nr. 1, situate în loc. Tecuci CPT 11-1 str. Cpt . Gheorghe Decuseară  vor participa locatarii blocurilor A4B Sc 4,5 și 6; C6 sc.3;

3.Atribuirea  locurilor  de parcare nr. 4,7,9,10,11 situate în loc. Tecuci  CPT 13 str. Cpt. Gheorghe Decuseară   vor participa locatarii blocurilor  H3 – sc.2 și 3; T6;

4. Atribuirea locurilor de parcare nr.8, 9,11,12,15,17,25,28,29, situate în loc. Tecuci 1D 131, str. 1 Decembrie 1918, vor participa locatarii  blocurilor A4B sc.6; E3 sc.2; T4B sc. 4; T3;

5. Atribuirea locurilor de parcare nr.,6,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26, situate în loc. Tecuci 1D 133, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii  blocurilor T4A; T4B; T2 sc.1;

6. Atribuirea locurilor de parcare nr.8,9,14,15,16,23,24,25,27,28, situate în loc. Tecuci 1D 135, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T1A; T1B sc.1; T2 sc.2;

7.Atribuirea locurilor  de parcare nr.7,8, situate în loc. Tecuci 1D 135A-1, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T5 – sc.1;

8.Atribuirea locurilor de parcare nr. 2,5,7,9,10,14,16,17,18,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, situate în loc. Tecuci  1D 135A, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor T5 sc.2,3,4 și 5;

9.Atribuirea  locurilor  de parcare nr. 5,7,12,13, situate în loc. Tecuci  1D 135B, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor  T5 – sc.5, T7;

În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  15.04.2022 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna  aprilie 2022 nu pot solicita mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 8.04.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 12.04.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 15.04.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 22.03.2022.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

21.03.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 7/18.03.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

18.03.2022 – Planul cu amplasamentul lucrărilor din proiectul „Reducerea riscului la inundații a Municipiului Tecuci, județul Galați” și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru implementarea proiectului. Descarcă documentul de AICI.

18.03.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 6/16.03.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

16.03.2022– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 15779 din 14.03.2022. Descarcă documentul de AICI
16.03.2022– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 15843 din 14.03.2022. Descarcă documentul de AICI
16.03.2022 – Avand in vedere adresa nr. 7002/14.03.2022 cu privire la confirmarea a patru cazuri de pesta porcina africana la mistret pe Fondul de Vanatoare 26 Adam ,judetul Galati apartinand Ocolului Silvic Grivita , conform Buletinelor de Analiza m..10662, 10663, 10664 si 10665/14.03.2022 emise de catre L.S.V.S.A.Bacau.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI
15.03.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci, având sediul în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, anunță publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galaţi de ȋncadrare fără evaluare de mediu a „PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ (P.M.U.D) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, Județul Galați”, cu amplasamentul în Municipiul Tecuci.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 • ȋn conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând ȋn considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, ȋntrucât amplasamentul este situat ȋn afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul deciziei etapei de încadrare se află postat pe site-ul A.P.M. Galați http://apmgl.anpm.ro la: „Reglementări -> Avizul de mediu -> Decizii etapă de încadrare”

Descarcă anunțul de AICI.

14.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 15723 din 11.03.2022. Descarcă documentul de AICI
10.03.2022 – Avand in vedere adresa nr. 6283/08.03.2022 cu privire la confirmarea a doua cazuri de pesta porcina africana la mistret pe Fondul de Vanatoare 26 Adam ,judetul Galati apartinand Ocolului Silvic Grivita, conform Buletinelor de Analiza nr.10592/07.03.2022 si 10593/07.03.2022, emise de catre L.S.V.S.A.Bacau.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

04.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13857 din 02.03.2022. Descarcă documentul de AICI
03.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13822 din 02.03.2022. Descarcă documentul de AICI
03.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13808 din 02.03.2022. Descarcă documentul de AICI
02.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13496 din 01.03.2022. Descarcă documentul de AICI
01.03.2022 – Lista Produselor pentru Protectia Plantelor omologate în România pentru cultura de tomate. Descarcă documentul de AICI

FEBRUARIE 2022

28.02.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci, având sediul în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galati de încadrare fără evaluare de mediu a: ,,PLANULUI DE
MOBILITATE URBANA DURABILA (P.M.U.D) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, JudețuI Galati”, cu
amplasamentul în Municipiul Tecuci.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 • în conformitate Cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 i luând in considerare criteriile pentru
  determinarea efectelor semnificative potențiale prevàzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ,
  implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile negative asupra
  factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
 • planul nu intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
  protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completîrile prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Observațiile publicului se vor primi prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro sau la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de de la data publicării anunțului. Descarcă documentul de AICI.

25.02.2022 – Având in vedere pericolul mare pe care îl reprezinta ambrozia asupra sănătății oamenilor, Agentia pentru Protectia Mediului Galati atrage atentia asupra importantei respectării prevederilor legislative privind combaterea buruienii ambrosia conform Legii nr. 62/2018 cu modiflcri1e și completările aduse de Legea nr. 129/2020.. Descarcă documentul de AICI

25.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 12474 din 23.02.2022. Descarcă documentul de AICI

23.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 12162 din 22.02.2022. Descarcă documentul de AICI

22.02.2022 – Programarea fermierilor privind campania pentru obtinerea subventiei pe suprafata APIA 2022. Descarcă documentul de AICI

22.02.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 5/18.02.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

22.02.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 4/18.02.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

20.02.2022 – In virtutea rolului activ al organului fiscal, Administratia Judeteanä a Finantetor Publice Galati reamintește contribuabilitor că impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor/bunurilor agricole se calculează prin reținere la sursă de către ptătitorii de venit (arendași) la momentut plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. Descarcă anunțul de AICI

20.02.2022 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează atribuirea   parcărilor de reședință  etapa 2.

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea 0725802009
 • Iulian Curcă 0725802122

Obiectul  procedurii de  atribuire a parcărilor de reședință:

 1. Atribuirea   locurilor de parcare nr. 1,3,4,6,7,8,10,11,14,15,17,20,22,25,26,27, situate în loc. Tecuci, CPT 11  Cpt. Gh. Decuseară   – vor participa locatarii blocurilor  A4B – sc1; C6- sc.1 si 2;  D9 – sc2 ; E2A sc1și 2;
 2. Atribuirea locului de parcare nr. 1, situate în loc. Tecuci CPT 11-1 str. Cpt . Gheorghe Decuseară  vor participa locatarii blocurilor A4B Sc 4,5 și 6; C6 sc.3;
 3. Atribuirea  locurilor  de parcare nr. 4,6,7,8,9,10,11,12, situate în loc. Tecuci  CPT 13 str. Cpt. Gheorghe Decuseară   vor participa locatarii blocurilor  H3 – sc.2 și 3; T6;
 4. Atribuirea locurilor de parcare nr.5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22,23,25,28,29, situate în loc. Tecuci 1D 131, str. 1 Decembrie 1918, vor participa locatarii  blocurilor A4B sc.6; E3 sc.2; T4B sc. 4; T3;
 5. Atribuirea locurilor de parcare nr. 5,6,7,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, situate în loc. Tecuci 1D 133, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii  blocurilor T4A; T4B; T2 sc.1;
 6. Atribuirea locurilor de parcare nr.6,8,9,10,14,15,16,22,23,24,25,27,28,29 , situate în loc. Tecuci 1D 135, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T1A; T1B sc.1; T2 sc.2;
 7. Atribuirea locurilor  de parcare nr.7,8, situate în loc. Tecuci 1D 135A-1, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T5 – sc.1;
 8. Atribuirea locurilor de parcare nr. 2,4,5,7,9,10,11,14,16,17,18,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, situate în loc. Tecuci  1D 135A, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor T5 sc.2,3,4 și 5;
 9. Atribuirea  locurilor  de parcare nr. 5,7,10,12,13, situate în loc. Tecuci  1D 135B, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor  T5 – sc.5, T7;

Dosarele  pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până la data de 14.03.2022 ora 12.00.

În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  17.03.2022 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna martie 2022 nu pot solicita mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.03.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

 • sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 14.03.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 17.03.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 18.02.2022.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

18.02.2022  – Avand in vedere adresa nr. 4265/15.02.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie nonprofesionala din localitatea Comi, comuna Corni judetul Galati aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciuné a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

16.02.2022 – Lista cuprinzand locuri de parcare atribuite direct pentru care nu se mai desfasoara licitatie in data de 17.02.2022:

 • Str.Cpt.Ghe.Decuseara – CPT 11
  2,5,9,12,13,16,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
 • Str.Cpt.Ghe.Decuseara – CPT 12
  1,4,6,13,14,15,22,23,24,25,27,28,29,32,3 5,42,43,44,45,47,54,55,56,57,58,60
 • Str.Cpt.Ghe.Decuseara – CPT 11-1
  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 • Str.Cpt.Ghe.Decuseara .CPT 13
  2,3,5,13
 • 1 Decembrie 1918 -1D131
  1,2,3,4,6,16,18,21,24,26,27
 • 1.-Dezembrie-1-01-8=n3133-
  2,3,4,8,9,10,11,13,16,27
 • 1 Decembrie 1918 -1D135
  1,2,3,4,5,7,11,12,13,17,18,19,20,21,26
 • 1 Decembrie 1918 -1D135A-1
  2,3,4,5,6
 • 1 Decembrie 1918 -1D135A
  3,6,8,12,13,15,19,20,21,22,23,24,25,26,28,39,40
 • 1 Decembrie 1918 -1D135B
  2,3,4,6,8,9,11,14,15,16

16.02.2022 – Avand in vedere adresa nr. 4063/14.02.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Urlesti, comuna Corni, judetul Galati conform Buletinului de Analiza nr.10360/11.02.2022 emis de LSVSA Bacau..

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

15.02.2022 – Avand in vedere adresa nr. 3813/10.02.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non-profesionala din localitatea Urlesti, comuna Corni, judetul Galati aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A. Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz d suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă anunțul de AICI

11.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 9397 din 10.02.2022. Descarcă documentul de AICI

09.02.2022 – Avand in vedere adresa DAJ prin care suntem informati ca s-a publicat HG nr. 147/2022 privind programul de sustinere a culturilor de usturoi, va comunicam ca potentialii beneficiari domici sa aplice la acest program de minimis, pot depune dosarul cu documentele necesare inscrierii in program la sediul central DAJ Galati din strada Domneasca nr.96.

Responsabil pentru derularea acestui program de minimis va fi doamna consilier Pricopi Nicuta si va putea fi contactata la numarul de telefon 0735880461.

Contact Secretariat DAJ Galati; 0236413641. Descarcă documentul de AICI

09.02.2022 – Avand in vedere adresa DAJ prin care suntem informati ca s-a publicat HG nr. 148/2022 privind programul de sustinere a culturilor de legume in spatii protej ate, va comunicam ca potentialii beneficiari dornici sa aplice la acest program de minimis, pot depune dosarul cu documentele necesare inscrierii in program la sediul local DAJ Tecuci din strada Georghe Petrascu, fosta unitate militara de langa sediul APIA Tecuci.

UAT-urile aflate in vecinatatea municipiului Galati,pot depune dosarele si la sediul central DAJ Galati din strada din strada Domneasca nr.96.

Responsabil pentru derularea acestui program de minimis va fi domnul Sef Serviciu Nelu Costea si va putea fi contactat la numarul de telefon 0742638900.

Contact Secretariat DAJ Galati; 023 6413641. Descarcă documentul de AICI

09.02.2022 – Având în vedere adresa nr.3302/04.02.2022 cu privire la confirmarea unui caz de pestă porcină africană la mistret peFondul de Vanatoare 26 Adam, judetul Galati, apartinand Ocolului Silvic Grivita , conform Buletinului de Analiza nr.10208/28.01.2022.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI.

09.02.2022 – Mun. TECUCI, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la  03.03.2022, ora 10.00  în vederea  închirierii unor bunuri –  aparținând  Mun. Tecuci,  conf. art. art. 333,335 din OUG 57/2019 precum si HCL  124/29.09.2021 privitoare la bunuri.

Persoane  contact

 • Lucian Gradea     0725802009
 • Baraș Cezar           0725802100

Obiectul închirierii:

Teren arabil

T25,p95-2,70ha;T44,p146-0,15ha;T44,p146/1-0,35ha;T47-1,43ha;T50,p185/1/1-1,25ha;T50,p185/2/1 1,05ha;T52/1,p191/1/-1,12ha;T52/2,p193/15–1,00ha;T52/2,p192/2/13/2-2,06ha;T54p201-1,00ha;  T54/2p201/1-1,77ha;T 54/3p200/22-2,70ha;T56/2,p185/1/0,99ha;T70,p257/11-1,00ha; T87p420/1/38-0,55ha;T98/,p463/1/43-0.50ha;T132,p673/1/34-1,15ha;T160/1-0,67ha;T160/2-0.83ha; T160/3-0,21 ha; aparținând domeniului privat.

 • Preț pornire  800 lei /ha/ an
 • Taxă participare  100 lei.
 • Taxă caiet sarcini  50 lei

Nu participa la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de  Tecuci și sau bugetul statului;
 • au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(  daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).
 • Sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Data limită pentru clarificări   23.02.2022

documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60,  după achitarea taxei de 50  lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 03.03.2022, orele 900.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Tecuci,   data de 03.03.2022, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar

Contestaţiile pot  fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a  Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunţului de licitaţie  08.02.2022.

La licitație vor participa doar ofertanții  care au prezentat documentele conform  CAIET

SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE.

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul  Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă documentul de AICI

08.02.2022 – ÎN PERIOADA 07.02.2022 – 18.02.2022,

RECRUTĂM RECENZOR/ RECENZOR AUTORECENZARE ASISTATĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR DIN ROMÂNIA – runda 2021

CONDIŢII DE ANGAJARE:

 • Să aibă cel puţin 18 ani împlinţi la data selectiei;
 • Să aibă cel puţin studii medii absolvite (conform art.45 alin (2) din OUG 19/2020;
 • Să nu aibă cazier judiciar;
 • Să aibă abilitatea de a utiliza corect un terminal informatic de tip tabletă;
 • Să aibă capacitatea/dorinţa să desfăşoare muncă în teren şi să aibă disponibilitatea de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore/zi;
 • Să aibă disponibilitatea de a lucra în week-end;
 • Să aibă abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să aibă capacitatea fizică de efort prelungit pentru vizitele în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare;
 • Rezistenţa la stres şi lucrul sub presiune;
 • Să dea dovada de responsabilitate;
 • În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea limbii şi a acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj;
 • Să dispună de un telefon mobil propriu pe care să-l utilizeze pentru comunicare.
 • Disponibilitatea de a participa la sesiunile de instruire/informare cu privire la activitatea ce urmeazăa fi desfăşurată;
 • Să aibă experienţă în activitatea de operator statistic (reprezintă un avantaj)

Solicitările se primesc la Comisiile locale de recensământ din fiecare localitate ( primărie)

Descarcă documentul de AICI

04.02.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 3/02.02.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

04.02.2022 – Având în vedere adresa nr.3177/03.02.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pestă porcină africană la porcii domestici într-o exploatație din marginea vestică a localității Podoleni, comuna Barcea județul Galați, conform Buletinelor de Analiză nr.10264/02.02.2022 și nr.10265/02.02.2022 emise de L.S.V.S.A.Bacau.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de confirmare a unui caz de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI.

04.02.2022 – Avand in vedere adresa nr. 2921//02.02.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana la porci domestici intr-o exploatatie non-profesionala situata in localitatea Podoleni,comuna Barcea judetul Galati, aparuta in urma examenelor clinice, cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile cc se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI.

03.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7516 din 02.02.2022. Descarcă documentul de AICI
02.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7583 din 02.02.2022. Descarcă documentul de AICI
02.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7020 din 01.02.2022. Descarcă documentul de AICI
01.02.2022 – Primăria Municipiului Tecuci, titular al planului Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D) 2021 – 2027 al Municipiului Tecuci, Județul Galați, cu amplasamentul în municipiul Tecuci, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str.  Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul titularului, municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, numărul 66 zilnic, de luni până joi, între orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galați în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului. Descarcă documentul de AICI
01.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 6814 din 31.01.2022. Descarcă documentul de AICI

IANUARIE 2022

 

26.01.2022 – Având în vedere adresa nr.2032/21.01.2022, a Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati , prin care se informeaza ca a fost detectat genomul viral pentru pesta porcina africana, in mediul silvatic, la Buciumeni,judetul Galati, conform Buletinului de analiza nr.10133/19.01.2022 emis de L.S.V.S.A.Bacau si trei porci mistreti gasiti morti  apartinand Directiei Silvice Galati-Fond vanatoare 26(FV 26)Adam judetul Galati,conform Buletinelor de analiza nr.10129/19.01.2022,10131/19.01.2022,10132/19.01.2022 emise de L.S.V.S.A.Bacau.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile cese impun, conform legislatiei in caz de confirmare a unui caz de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI.

25.01.2022 – Primăria municipiului Tecuci a inițiat procedura de consultare publică a

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi,

în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională.

Planul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM, cât şi pe pagina de internet la adresa primariatecuci.ro/programe-si-strategii/, respectiv primariatecuci.ro/anunturi-2022/.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, supus consultării publice, pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro, până la data de 24.02.2022, ora 12:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de  AICI

25.01.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 4683 din 20.01.2022. Descarcă documentul de AICI
12.01.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 1/10.01.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
07.01.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 891 din 06.01.2022. Descarcă documentul de AICI
04.01.2022 – Având în vedere adresa nr. 33738/31.12.2021 prin care informează că în punctul cu coordonatele 45.43294, 28.05257, str. Traian nr. 6, judeţul Galaţi, se suspicionează un caz de INFLUENŢA AVIARĂ, conform buletinului de analiza nr. 14157/30.12.2021 emis de către L.S.V.S.A. Brăila. D.S.V.S.A. Galaţi a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislaţiei, în caz de suspiciune a unui focar de influenţă aviară.
04.01.2022
– Având în vedere adresa MADR nr. 3157/20.12.2021 cu privire la reactualizarea datelor parcelelor viticole înscrise în RPV informăm proprietarii suprafețelor viticole asupra obligaţiilor ce le revin în administrarea acestor suprafeţe, conform Legii nr.164/2015
– Orice modificare a datelor unei parcele viticole, înscrise în RPV se comunica de către proprietarii parcelei sau a împuternicitului acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare către DAJ Galaţi, în vederea actualizării datelor în RPV;
– Orice modificare a stării suprafeţelor viticole (defrişare, vânzare, arendare, dezbateri de moştenire), trebuie notificate către DAJ Galaţi, conform anexelor specifice de defrişare şi modificare şi pot fi solicitate de la consilierul RPV.
– Plantările/replantările pe suprafeţe cuprinse între 0,1 ha şi 0,5 ha de vită de vie se fac numai în baza unui drept de plantare nouă şi a unei cereri de plantare, depuse la DAJ
– Consilierul RPV va distribui fiecărei comune, situaţia existentă în RPV la această dată.
– La nivel de primarii, cu sprijinul persoanei de la Registrul Agricol, trebuie identificaţi proprietarii care nu mai deţin suprafeţe plantate cu viţa de vie, dar care nu au făcut declaraţiile de defrişare pentru eliminarea parcelei viticole din RPV (defrişări ale suprafeţelor mai mari de 0,1 ha)
– Nerespectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr.164/2015, Legea viei şi vinului, constituie contravenţie conf. Art.65, lit. (a, c, d, e, f) şi se sancţionează confart.66, cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei.
03.01.2022
-U.A.T. Municipiul Tecuci, având sediul în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galaţi de ȋncadrare fără  evaluare de mediu a planului: „PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ ȘI CLIMĂ al Municipiului Tecuci 2021-2027”, cu amplasamentul în Municipiul Tecuci.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 • ȋn conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art.11 şi luând ȋn considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute in Anexa 1 a celuiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative  asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat.
 • planul nu intră asub incidenţa art.28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, ȋntrucât amplasamentul este situat ȋn afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul deciziei etapei de ȋncadrare se află postat pe site-ul A.P.M. Galaţi http://apmgl-old.anpm.ro la: Reglementări→Avizul de mediu→Decizii etapă de ȋncadrare.

 


Total Page Visits: 1674 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.