Anunțuri 2022


 ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2022

 

DECEMBRIE 2022

29.12.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 63325 din 29.12.2022. Descarcă documentul de AICI

22.12.2022 – Având în vedere adresa nr. 31663/14.12.2022 primită de la D.S.V.S.A. Galați și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 61183/15.12.2022 prin care suntem informați despre confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Corni, comuna Corni județul Galați conform Buletinului de analiză nr.14564/14.12.2022 emis de L.S.V.S.A. Bacău.

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

20.12.2022 Anunț informativ privind compostarea individuală a biodeșeurilor menajere. Descarcă materialul de AICI

16.12.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 61161 din 14.12.2022. Descarcă documentul de AICI

15.12.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 60887 din 13.12.2022. Descarcă documentul de AICI

15.12.2022 – Având în vedere adresa nr. 31518/13.12.2022 primită de la D.S.V.S.A. Galați și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 60949/14.12.2022 prin care suntem informați despre suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Corni, comuna Corni județul Galați apărută în urma examenului clinic cu semne ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun conform legislației, în caz de suspiciune a unui focar de pestă porcină africană. Descarcă documentul de AICI

14.12.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 60889 din 13.12.2022. Descarcă documentul de AICI

12.12.2022 – Având în vedere adresa nr.14142/08.12.202 primită de la Consiliul Județean Galați referitor la Ordonanța de urgență nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, publicată în Monitorul Oficial nr.1106/16.11.2022.

Beneficiarii prezentei scheme sunt operatori economici care desfășoară activități încadrare în următoarele clase:

 1. Cod CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morărit
 2. Cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
 3. Cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
 4. Cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și care îndeplinesc, în mod cumulativ, câteva condiții

Beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor depune/transmite la Direcția pentru Agricultura Județeană Galați, autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei la nivelul județului Galați, o cerere pentru solicitarea grantului, însoțită de alte documene anexate.

                Schema se aplică până la data de 30 iunie 2023 inclusiv pe întreg teritoriul României, și se cumuleză cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat cu respectarea pragului maxim de 500.000 euro/beneficiar.

                Textul prezentei scheme și informațiile aferente fiecărui beneficiar al cărui sprijin financiar depășește valoarea de 10.000 de euro se publică pe site-ul Ministerului Agriculturi și Dezvoltării Rurale la adresa www.madr.ro și pe site-ul DAJ Galați, www.dajlati.ro

Descarcă anunțul de AICI

09.12.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 60206 din 09.12.2022. Descarcă documentul de AICI

09.12.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 60189 din 09.12.2022. Descarcă documentul de AICI

08.12.2022 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

“Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Venituri și Executare Silită, cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, transmise la nr. de fax 0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de 14.12.2022

Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, în data de: 15.12.2022, orele 12:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiect de act normativ privind: “Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

Descarcă anunțul de AICI. Studiază Proiectul de Hotărâre nr. 181 din 08.12.2022 de AICI

08.12.2022 – Având în vedere adresa nr. 30989/07.12.2022 primită de la D.S.V.S.A. Galați și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 59787/07.12.2022 prin care suntem informați despre confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Corni, comuna Corni județul Galați conform Buletinului de analiză nr.14466/06.12.2022, emis de către L.S.V.S.A. Bacău.
D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană. Descarcă anunțul de AICI

08.12.2022 – Având în vedere adresa nr. 30854/06.12.2022 primită de la D.S.V.S.A. Galați și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 59538/06.12.2022 prin care suntem informați despre suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Corni, comuna Corni județul Galați apărută în urma examenelor clinice și necropsice cu semne ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun conform legislației, în caz de suspiciune a unui focar de pestă porcină africană. Descarcă anunțul de AICI

07.12.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 59409 din 06.12.2022. Descarcă documentul de AICI

06.12.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 59049 din 05.12.2022. Descarcă documentul de AICI

05.12.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 58477 din 28.11.2022. Descarcă documentul de AICI

NOIEMBRIE 2022

29.11.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 58669 din 29.11.2022. Descarcă documentul de AICI

29.11.2022 – În atenția producătorilor agricoli care au depus înștiințări privind calamitatea CULTURILOR DE TOAMNĂ pentru ANUL 2021.

Cu privire la acordarea de grant, producătorii agricoli care dețin terenuri pe raza UAT Municipiul Tecuci și au fost afectate de seceta pedologică, sunt așteptați la Direcția pentru Agricultură Județeană, punct de lucru Tecuci, situat în str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66 în incinta fostei Unități Militare, vis-a-vis de APIA.
Documente necesare:

• Se menționează de beneficiar sintagma CONFORM CU ORIGINALUL, data și semnătura
1. Dosar
2. Cerere de solicitare a grantului; Dclarație pe propria răspunere conform OUG152/2002 (Anexa 1)
3. Cerere unică APIA
4. Copie proces verbal de constatare și evaluare
5. Copie act propritate
6. Certificat de înregistrare ONRC(CUI)
7. Extras de cont

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 9.12.2022.

Descarcă documentul de AICI

29.11.2022 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează licitație publică cu strigare în vederea atribuirii parcărilor de reședință.  Etapa I

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea Iulian Curcă              

Obiectul  procedurii de  licitație/atribuire a parcărilor de reședință:

 1. Atribuirea  unui număr de 44  locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.1, bloc D, parcare cu Seria ,,Al.Șt. D” – vor participa locatarii blocurilor: nr.7-Bl.F2 sc.1; nr.2-Bl.F1 sc.3; nr.96D-Bl.B sc.1; nr.1-Bl.D, nr.96E-Bl.C Turn sc.2 ;
 2.  Atribuirea unui număr de 31 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.3, bloc H, parcare cu Seria ,,Al.Șt. H” – vor participa locatarii blocurilor: nr.3-Bl.H; nr.7-Bl.F2;
 3. Atribuirea unui număr de 32 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.2, bloc F1, parcare cu Seria ,,Al.Șt. F” – vor participa locatarii blocurilor: nr.7-Bl.F2; nr.2 -Bl.F1;
 4. Atribuirea unui număr de 30 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.9, bloc E, parcare cu Seria,,Al.Șt. E”-vor participa locatarii blocurilor: nr.9-Bl.E; nr.11-Bl.I1; nr.96D-Bl.Bsc.3,4; nr.2-Bl.F1sc.1 ;
 5. Atribuirea unui număr de 11 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.34, bloc G, parcare cu Seria ,,Al.Șt. G” – vor participa locatarii blocurilor: nr.34-Bl.G;  nr.96C-Bl.A Turn;  nr.11-Bl.I1;
 6. Atribuirea unui număr de 44 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.32, bloc LN, parcare cu Seria,,Al.Șt. LN”-vor participa locatarii blocurilor: nr.32-Bl.LN; nr.13-Bl.I2; nr.15-Bl.I3; nr.21-Bl.K sc.5; nr.30-Bl.M3 sc.1;
 7. Atribuirea unui număr de 38 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Aleea Ștandului, nr.21, bloc K, parcare cu Seria ,,Al.Șt. K”-vor participa locatarii blocurilor: nr.21-Bl.K;  nr.19-Bl.I4;  nr.17-Bl.J;  nr.15-Bl.I3;
 8. Atribuirea unui loc de parcare, situat în loc. Tecuci, Aleea Teilor, numărul 7, bloc D4, din parcare cu Seria ,,ATe 1”,locul cu numărul 47-vor participa locatarii blocurilor: nr.7-Bl.D4; nr.9-Bl.D5; nr.6-Bl.C3;nr.8-Bl.C4;
 9. Atribuirea unui loc de parcare, situat în loc. Tecuci, Aleea Căpitan Gheorghe Decuseară, nr.12, parcare cu Seria ,,CPT 12”, locul cu numărul 53 – vor participa locatarii blocurilor: nr.2-Bl.E1A; nr.4-Bl.E1B; nr.6-Bl.F1;  nr.3-Bl.H1;
 10. Atribuirea unui număr de 40 locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, Str. Slt. Narcis Șonei, nr.2, Club Sportiv Școlar Tecuci(Școala Sportivă), parcare cu Seria ,,Șc. Sportivă” – vor participa locatarii blocurilor: nr.19-Bl.I4; nr.17-Bl.J; nr.15-Bl.I3; nr.13-Bl.I2;
 11. Atribuirea unui loc de parcare, situat în loc. Tecuci, Aleea Căpitan Gheorghe Decuseară, nr.131, parcare cu Seria ,,1D 131”, locul cu numărul 29 – vor participa locatarii blocului: nr.131- Bl.T3;

Dosarele  pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până la data de 22.12.2022 ora 12.00.

În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  28.12.2022 orele 10.00 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna decembrie 2022 nu se pot solicita mai mult de un loc pentru fiecare apartament arondat parcării. 

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.12.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

 • sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 22.12.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 28.12.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 29.11.2022.

În cazul neatribuirii locurilor de parcare pentru locurile ramase disponibile se va relua procedura la interval de 21 zile  fără a fi necesar un alt anunț în ziar. Intervalul de 21 zile se aplică atât datei de depunere  a  documentelor cât și a licitației.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

28.11.2022 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci.

 Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice, cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

 Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro, pâna la data de 12.12.2022, ora 12:00.

 Dezbaterea publică va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, sala Studio, în data de 15.12.2022, ora 10:00. Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiect de act normativ: Aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice i juridice din Municipiul Tecuci. La dezbaterea publică vor participa cetățenii care au depus amendamente cu privire la proiectul mai sus menționat.

Descarcă anunțul de AICI. Descarcă Proiectul de Hotărâre de AICI

22.11.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 57/21.11.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

21.11.2022 – Informare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morarit, a uleiurilor, grasimilor, a produselor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma. Descarcă anunțul de AICI

17.11.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 56402 din 17.11.2022. Descarcă documentul de AICI

16.11.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 55592 din 14.11.2022. Descarcă documentul de AICI

14.11.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 55246 din 11.11.2022. Descarcă documentul de AICI

08.11.2022 – Avand in vedere adresa nr. 28412/03.11.2022, se infirma prezenta focarului de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Bucesti, comuna Ivesti judetul Galati conform Buletinelor de Analiza nr. 16786 si 16787/01.11.2022 emise de catre IDSA-LNR Bucuresti. Descarcă anunțul de AICI

04.11.2022 – HCL nr. 147 din 28.10.2022 privind repartizarea unei locuințe ANL. Descarcă documentul de AICI

04.11.2022 – Avand in vedere adresa MADR nr.55595/27.10.2022 referitor la documentele de eligibilitate prevazute de art.5 alin.(5) din Hotararea Guvernului nr.148/2022,cu modificarile ulterioare,respectiv bonul fiscal/factura care se emit de catre solicitantii ajutorului de minimis pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate prevazuti la art.4 alin (2) lit.b) si c) din actul normativ ante-mentionat,in cazul vanzarii legumelor catre cumparatori persoane fizice se precizeaza ca din punct de vedere fiscal, acestia au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale, chitanta si factura, documente care sa contina toate elementele
obligatorii prevazute de Codul Fiscal. Descarcă anunțul de AICI

04.11.2022 – Vă informăm că în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci, Art. 10, alin(1), deținătorii de abonamente de parcare de reședință pot solicita menținerea/prelungirea locului de parcare pentru anul 2023, prin poștă, în format letric sau în format electronic pe adresa „registratura@municipiultecuci.ro”, în perioada 01.11.2022 – 30.11.2022

Descarcă anunțul de AICI

04.11.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 53409 din 03.11.2022. Descarcă documentul de AICI

03.11.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 53134 din 02.11.2022 . Descarcă documentul de AICI

01.11.2022 – Având în vedere adresa nr. 27992/28.10.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Bucesti, comuna Liesti, judetul Galati, aparuta in urma examenelor clinice si ale leziunilor anatomopatologice, ce se pot atribui Peste Porcine Africane.

D.S.V.S.A. Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarca anuntul de AICI

OCTOMBRIE 2022

28.10.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 52319 din 28.10.2022. Descarcă documentul de AICI

21.10.2022 – Prin prezenta vă informăm despre confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Măcișeni, comuna Corni, județul Galați, conform Buletinleor de Analiză nr. 13840/19.10.2022 și nr.13841/19.10.2022, emise de către L.S.V.S.A. Bacău.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

21.10.2022 – Prin prezenta vă aducem la cunoștință despre suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Măcișeni, comuna Corni, județul Galați apărută în urma examenelor clinice și ale leziunilor anatomopatologice, ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A. a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de suspiciune a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

21.10.2022 –  Municipiului Tecuci, titular al planului „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2027 a Municipiului Tecuci, județul Galați” anunță publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu și organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 12.12.2022, la ora 13:00, la Casa de Cultură a Municipiului Tecuci.

Raportul de Mediu se găsește pe site-ul A.P.M. Galați la secțiunea: Reglementări – Avizul de mediu – Documentații procedură SEA și EA – Rapoarte de mediu și studii de evaluare adecvată.  

Observațiile și sugestiile vor fi transmise pe adresa de e-mail a APM Galați office@apmgl.anpm.ro, până la data de 12.12.2022. Descarcă anunțul de AICI

20.10.2022 – Vă informează că prin Hotărârea de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 s-au aprobat Criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

          Astfel la nivelul unității administrativ-teritoriale a Municipiului Tecuci se înființează Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate. Proprietarii spațiilor conectate la un astfel de sistem individual adecvat (persoane fizice și juridice) au obligația să înscrie aceste sisteme până la data de 25.11.2022 prin depunerea declarațiilor la sediul Primăriei sau e-mail la adresa registratura@municipiultecuci.ro. prin completarea formularului din anexa atașată.

Descarcă formularul de AICI. Descarcă anunțul de AICI

18.10.2022 –  Municipiului Tecuci, titular al planului „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2027 a Municipiului Tecuci, județul Galați” anunță publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu și organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 12.12.2022, la ora 13:00, la Casa de Cultură a Municipiului Tecuci.

Raportul de Mediu se găsește pe site-ul A.P.M. Galați la secțiunea: Reglementări – Avizul de mediu – Documentații procedură SEA și EA – Rapoarte de mediu și studii de evaluare adecvată.  

Observațiile și sugestiile vor fi transmise pe adresa de e-mail a APM Galați office@apmgl.anpm.ro, până la data de 12.12.2022. Descarcă anunțul de AICI

17.10.2022 –  ,, U.A.T. Tecuci  titular al proiectului Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci ,,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului si fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul  Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci ,,  propus a fi amplasat în,  județul  Galați,  municipiul Tecuci, cod poștal 805300, zona interblocuri strada Gheorghe Petrașcu  de la intersecția  supermarket Kaufland pana la intersecția  supermarket Profi.

       Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează  pot fi consultate la următoarea adresă de internet    http://apmgl.anpm.ro  la secțiunea Reglementări  -> Acord de mediu -> Proiect decizie etapă de încadrare.

    Observațiile publicului la proiectul deciziei de încadrare se primesc la A.P.M. Galați  pe adresa de  e-mail office@apmgl.anpm.ro. Sau pe fax 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului ,,

Descarcă anunțul de AICI

17.10.2022 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează atribuirea   parcărilor de reședință.  Etapa III

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea Iulian Curcă              

 Obiectul  procedurii de  atribuire a parcărilor de reședință:

1. Atribuirea locurilor de parcare nr. 8,9,11,12,16,18,20,21,22,23, situate în loc. Tecuci ATe 8,  Aleea Teilor, nr.8  vor participa locatarii blocurilor D6, C4 sc.2, B2, C5 sc.1;

2. Atribuirea  locurilor de parcare nr. 1-3,11;12; 14-17; 19-26; 28,29,31-33,35;37;38;39 ;43, situate în loc. Tecuci  PZI ,  Piața Zona Industrială Str. 1 Decembrie 1918 vor participa locatarii blocurilor A3B sc.4 și sc.5, C5 sc.2, D8, E1A, D9 ;E1B; E2A sc.1

3. Atribuirea  locului de parcare nr. 34  situat in parcarea CPT 11;str. Cpt. Gh. Decuseară unde  vor participa locatarii blocurilor A4B-sc.1; C6 sc.1 și sc.2; D9 sc.2; E2A ;

Dosarele  pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până la data de 28.10.2022 ora 12.00.

 În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  03.11.2022  ora 10 va avea loc licitație pentru atribuire, cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna  noiembrie 2022,  nu pot fi  solicitate  mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.10.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

 • sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 28.10.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 03.11.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 04.10.2022.

 Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI.

14.10.2022 – Având în vedere adresa MADR nr.55523/07.10.2022 referitor la documentele de eligibilitate prevăzute de art. 5 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.148/2022, cu modificările ulterioare, respectiv bonul fiscal/factura producției de legume în spații protejate prevăzute la art.4 alin 92) lit.b) și c) din actul normativ ante-menționat, în cazul vânzării legumelor către cumpărători persoane fizice fizice se precizează ca din punct de vedere fiscal, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.28/1999, republicată, cu modificările ulterioare, aceștia au obligația să emită bonurile fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și factură, documente care să conțină toate elementele obligatorii prevăzute de Codul Fiscal. Descarcă anunțul de AICI

13.10.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 56/12.10.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

13.10.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 55/12.10.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

13.10.2022 – Având în vedere adresa nr. 26089/08.10.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Munteni, comuna Munteni județul Galați, conform Buletinului de analiză nr. 13718/07.10.2022 emis de L.S.V.S.A. Bacau.

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană. Descarcă anunțul de AICI 

13.10.2022 – Având în vedere adresa nr. 26045/07.10.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Munteni, comuna Munteni județul Galați, apărută în urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane..

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană. Descarcă anunțul de AICI

11.10.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 48761 din 06.10.2022. Descarcă documentul de AICI

SEPTEMBRIE 2022

 
29.09.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 47429 din 28.09.2022. Descarcă documentul de AICI
23.09.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 54/19.09.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
23.09.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 46075 din 20.09.2022. Descarcă documentul de AICI
23.09.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 46073 din 20.09.2022. Descarcă documentul de AICI
21.09.2022 – Planul cu amplasamentul lucrarii privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica S=165751 mp. Descarcă documentul de AICI
13.09.2022  – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 42689 din 30.08.2022. Descarcă documentul de AICI
13.09.2022 – Registrul UNIC privind producătorii agricoli din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
13.09.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 53/06.09.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
13.09.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 52/30.08.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
13.09.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 51/30.08.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
13.09.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 50/30.08.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
25.08.2022– Buletin de avertizare fitosanitară nr. 49/30.08.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
01.09.2022 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează atribuirea  parcărilor de reședință.  Etapa II

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea
 • Iulian Curcă              

Obiectul  procedurii de  atribuire a parcărilor de reședință:

 1. Atribuirea locurilor  parcare nr.60,62,65,78,79,84,87,88, situate în loc. Tecuci, ATe 1, str. Ale. Teilor, nr.1    – vor participa locatarii blocurilor D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,D8,C1, C2, C3, C4, C5., nr.11.
 2. Atribuirea  locurilor de parcare nr. 8,9,10,22,26 , situate în loc. Tecuci ATe 2, Ale. Teilor. Nr.2, vor participa locatarii blocurilor  D2 sc2, D3, C1 sc 2, B1, C2 sc.1 ;
 3. Atribuirea locurilor de parcare nr. 6,8,9,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23, situate în loc. Tecuci ATe 8,  Aleea Teilor, nr.8  vor participa locatarii blocurilor D6, C4 sc.2, B2, C5 sc.1;
 4. Atribuirea  locurilor de parcare nr. 1-3,10-26,28,29,31-33,35-40,42,43, situate în loc. Tecuci  PZI ,  Piața Zona Industrială Str. 1 Decembrie 1918 vor participa locatarii blocurilor A3B sc.4 și sc.5, C5 sc.2, D8, E1A, D9 sc.1;

Dosarele  pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până la data de 21.09.2022 ora 12.00.

 În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  27.09.2022 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna  septembrie 2022 nu pot solicita mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 21.09.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

 • sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 21.09.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 27.09.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 01.09.2022.

 Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

AUGUST 2022

25.08.2022– Buletin de avertizare fitosanitară nr. 48 /24.08.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

23.08.2022 – Primăria Municipiului Tecuci anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Revitalizarea și regenerarea zonei urbane a parcului Carol I, Municipiul Tecuci, județul Galați”, propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 170, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea ”Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedură EIA și EA – Memorii de prezentare 2022” și la sediul Primăriei Municipiului Tecuci.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Descarcă anunțul de AICI

22.08.2022 – Având în vedere prevederile H.G. nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de Urgență a Gurvenului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, atragem atenția asupra obligațiilor ce le revin persoanelor fizice și juridice privind respectarea prevederilor prezentei hotărâri, astfel:

Persoana fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care deține accidental exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora are obligația să le declare la Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu (tel:0236460098, e-mail:cjgalați@gnm.ro) și să semneze declarația privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, cu modificăril și completările ulterioare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

Nedeclararea de către persoanele fizice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare de păsări, precum și a unor exemplare aparținând speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B din O.U.G. nr. 57/2007, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 1000 la 5000 de lei.

Nedeclararea de către reprezentantul persoanelor juridice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare de păsări, precum și a unor exemplare aparținând speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B din O.U.G. nr. 57/2007, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5000 și 10000 lei.

Descarcă documentul de AICI

22.08.2022 – SE VOR EFECTUA TRATAMENTE DE COMBATERE A INSECTELOR              

IN PERIOADA  24.08.2022 – 26.08.2022

                 UAT Municipiul TECUCI anunta cetatenii municipiului ca in conformitate cu Ordinul Comun (ord. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, 68/1992 al Ministrului Mediului, 15b/3404/1991 al Depatamentului pentru Administatia Locala, 127/ 1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor) si cu Legea Apiculturii nr. 383/2013, ca se vor efectua tratamente de combatere a insectelor zburatoare care creeaza disconfort populației.

Tratamentul va fi efectuat aerian in intravilanul localitatii.

            Data si durata aplicarii tratamentului: 24.08.2022 – 26.08.2022, pe o durata de aproximativ 6 ore, incepand cu ora 5. Tratamentul se efectueaza in prima zi a perioadei iar daca nu permit conditiile atmosferice, va fi amanat pentru prima zi in care se poate efectua.

Denumirea produsului folosit si doza de aplicare: SOLFAC® TRIO EC 140 NF – 1L / 25 Ha

            Modul de actiune al pesticidului: produsul nu este toxic pentru populatie si albine, insa crescatorii de albine sunt sfatuiti sa ia masuri pentru evitarea eventualelor accidente.

Actioneaza prin contact si ingestie.

            Pe perioada de aplicare a tratamentului in dimineata respectiva, recomandam evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, varstnicilor, precum si a persoanelor cu afectiuni respiratorii.

Pentru informatii suplimentare puteti suna la nr. de telefon 0.800.800.111

Descarcă documentul de AICI
22.08.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 41001 din 18.08.2022. Descarcă documentul de AICI
10.08.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 39898 din 09.08.2022. Descarcă documentul de AICI
09.08.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 39138 din 04.08.2022. Descarcă documentul de AICI.
08.08.2022 – SE VOR EFECTUA TRATAMENTE DE COMBATERE A INSECTELOR              

IN PERIOADA  10.08.2022 – 12.08.2022

                 UAT Municipiul TECUCI anunta cetatenii municipiului ca in conformitate cu Ordinul Comun (ord. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, 68/1992 al Ministrului Mediului, 15b/3404/1991 al Depatamentului pentru Administatia Locala, 127/ 1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor) si cu Legea Apiculturii nr. 383/2013, ca se vor efectua tratamente de combatere a insectelor zburatoare care creeaza disconfort populației.
Tratamentul va fi efectuat aerian in intravilanul localitatii.
            Data si durata aplicarii tratamentului: 10.08.2022 – 12.08.2022, pe o durata de aproximativ 6 ore, incepand cu ora 5. Tratamentul se efectueaza in prima zi a perioadei iar daca nu permit conditiile atmosferice, va fi amanat pentru prima zi in care se poate efectua.
Denumirea produsului folosit si doza de aplicare: SOLFAC® TRIO EC 140 NF – 1L / 25 Ha

            Modul de actiune al pesticidului: produsul nu este toxic pentru populatie si albine, insa crescatorii de albine sunt sfatuiti sa ia masuri pentru evitarea eventualelor accidente.

Actioneaza prin contact si ingestie.

            Pe perioada de aplicare a tratamentului in dimineata respectiva, recomandam evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, varstnicilor, precum si a persoanelor cu afectiuni respiratorii.

Pentru informatii suplimentare puteti suna la nr. de telefon 0.800.800.111

Descarcă anunțul de AICI

05.08.2022 – Având în vedere ca la Serviciul Registratura al Primariei Municipiului Tecuci nu s-a depus nici un dosar in perioada de depunere a dosarelor in vederea inscrierii la concursul/examenul de ocupare a functiei contractuale vacante pe perioada determinata de Responsabil tehnic IT in cadrul proiectului „Masuri pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni” cod SMIS 155078/ cod SIPOCA 1203 din cadrul Unitatii de implementare a proiectului, acesta nu va mai avea loc si se vor relua procedurile la o data stabilita ulterior. Descarcă anunțul de AICI
01.08.2022 – UAT TECUCI anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre APM Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul “Reabilitare strazi in municipiul Tecuci: str.Prundului,str.Transilvaniei,str.Tudor Pamfile,str. Nicoresti,str.Matei Basarab, str.Plugului”, jud Galati,,municipiul Tecuci,cod postal 805300,propus a fi amplasat in jud. Galati,municipiul Tecuci, str. Prundului, str.Transilvaniei,str.Tudor Pamfile,str. Nicoresti,str.Matei Basarab, str.Plugului”.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/drafturi acte de reglementare /proiect decizia de incadrare 2022.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail:office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009,in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

Descarcă anunțul de AICI

IULIE 2022

29.07.2022 – Mun. TECUCI, jud. Galații, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la 25.08.2022, ora 10.00  în vederea vânzării materialului lemnos obținut din demolarea unor bunuri –aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci precum și închirierea unui imobil situat în Str. Gheorghe Petrașcu, nr.64 – aparținând domeniului public al municipiului Tecuci.

Persoane  contact

 • Lucian Gradea     tel 0372364111 int 60
 • Baraș Cezar          tel 0372364111 int 60

Obiectul vânzării:

   Material lemnos obținut din demolări

 • Preț pornire  205500  fără TVA
 • Taxă participare licitație  100 lei

Obiectul închirierii:

Imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu nr.64

 • Prețul de pornire al licitației  1500 lei/lună
 • Taxă caiet sarcini  – 50 lei
 • Taxă participare licitație – 100

Nu participa la licitație ofertanții care:

 • au debite față de bugetul de stat și/sau al    Tecuci, se află în stare de insolvabilitate, nu se încadrează in condițiile  impuse in documentația de atribuire.
 • au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini (pentru inchiriere), taxei de participare şi a garanţiei de participare( daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

Data limită pentru clarificări   17.08.2022. documentația de atribuire putând  fi ridicata de la Primăria Tecuci, serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60,  după achitarea taxei de 50  lei la casieria unității (pentru închiriere).

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 25.08.2022, orele 900.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Tecuci,   data de 25.08.2022, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar

Contestaţiile pot  fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a  Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunţului de licitaţie  26.07.2022.

La licitație vor participa doar ofertanții care au prezentat documentele conform CAIET SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE. 

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

19.07.2022 – Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”, cod SIPOCA 1203, cod SMIS 155078. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP16/2021 – „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”; Axa prioritară 2. „Administratie publică si sistem judiciar accesibile şi transparente”; Obiectivul Specfic 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”

Obiectivul general al proiectului: Constă în simplificarea procedurilor administrative, îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice gestionate partajat de către UAT Municipiul Tecuci, județul Galați, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud–Est, prin extinderea unei platforme integrate reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative și asigurarea accesului online la seviciile publice gestionate partajat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • OS1: Implementarea unei platforme informatice integrate prin introducerea unor module aplicative noi și integrarea cu cele existente, din perspectiva front-office, dar și back-office ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii Municipiului Tecuci pentru serviciile furnizate partajat de catre UAT. OS 1 se va îndeplini prin activitatea 1 și va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R3, domeniul vizat D.
 • OS 2: Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de circa 50 persoane din cadrul serviciilor furnizate partajat de către UAT Municipiul Tecuci, în ceea ce privește utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului. OS 2 se va îndeplini prin Activitatea 1.2 şi va conduce la atingerea rezultatului R5.

Rezultate așteptate:

 • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 1 – o platformă informatică integrată extinsă ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor, din perspectiva backoffice, cât și front-office, asigurând accesul online la o gamă extinsă de servicii publice gestionate partajat de UAT;
 • Cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul UAT Municipiul Tecuci îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2 – 50 persoane din cadrul grupului țintă, instruite și certificate în ceea ce privește utilizarea noilor soluții informatice implementate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 2.999.634,40 lei, din care:

 • Valoare cofinanțare Uniune Europeană: 2.549.689,24 lei,
 • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 389.952,47 lei
 • Valoarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Municipiul Tecuci: 59.992,69 lei

Data începere proiect: 14.04.2022
Durată de implementare: 14 luni

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Persoana de contact: Hasan Valeriu Gabriel – manager proiect.

Descarcă anunțul de AICI

18.07.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 35613 din 12.07.2022. Descarcă documentul de AICI.

15.07.2022 – Având în vedere evoluția pestei porcine africane, se continuă seria de informare privind această boală și măsurile care trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii virusului. Această campanie de informare a fost inițiată de Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) sub umbrela Cadrului Global pentru Controlul Bolilor Transfrontaliere ale Animalelor (GF-TADs). Descarcă anunțul de AICI

15.07.2022 – Având în vedere adresa A.N.S.V.S.A. înregistrată la D.S.V.S.A Galați cu nr. 18993/14.07.2022 vă informăm despre confirmarea unui focar PPA în lolcalitatea Zîrnești (coordonate GPS 46.0215, 28.1605), Republica Moldova, intrând în zona de supraveghere și localitățile Suceveni, Rogojeni și Vădeni din județul Galați. 

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile cese impun, conform legislației în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană. Descarcă documentul de AICI

14.07.2022 – ORDIN pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență, generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor internet nr. 97/63/2022. Descarcă documentul de AICI

08.07.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 34604 din 06.07.2022. Descarcă documentul de AICI

06.07.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 45, 46, 47 /04.07.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
06.07.2022 – Având în vedere prevederile ORDINULUI nr. 97/63/2020 din 09.04.2020, actualizată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 120/68/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice pentru culturile înființate în toamna anului 2021, termenul limită de depunere a înstiințărilor aferente suprafețelor de teren afectate au fost modificate conform Ordinului comun MADR/MAI nr. 177/78 din 30.06.2022, publicat în Monitorul Oficial nr 662 din 01.07.2022, astfel: până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole. Descarcă documentul  de AICI

IUNIE 2022

29.06.2022UAT Municipiul TECUCI anunta cetatenii municipiului ca in conformitate cu Ordinul Comun (ord. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, 68/1992 al Ministrului Mediului, 15b/3404/1991 al Depatamentului pentru Administatia Locala, 127/ 1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor) si cu Legea Apiculturii nr. 383/2013, ca se vor efectua tratamente de combatere a insectelor zburatoare care creeaza disconfort populației.

Tratamentul va fi efectuat aerian in intravilanul localitatii.

            Data si durata aplicarii tratamentului: 05.07.2022 – 07.07.2022, pe o durata de aproximativ 6 ore, incepand cu ora 5. Tratamentul se efectueaza in prima zi a perioadei iar daca nu permit conditiile atmosferice, va fi amanat pentru prima zi in care se poate efectua.

Denumirea produsului folosit si doza de aplicare: SOLFAC® TRIO EC 140 NF – 1L / 25 Ha

            Modul de actiune al pesticidului: produsul nu este toxic pentru populatie si albine, insa crescatorii de albine sunt sfatuiti sa ia masuri pentru evitarea eventualelor accidente.

Actioneaza prin contact si ingestie.

            Pe perioada de aplicare a tratamentului in dimineata respectiva, recomandam evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, varstnicilor, precum si a persoanelor cu afectiuni respiratorii.

Pentru informatii suplimentare puteti suna la nr. de telefon 0.800.800.111

Descarcă documentul de AICI

28.06.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 33225 din 27.06.2022 . Descarcă documentul de AICI

24.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 44/22.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

24.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 43/22.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 42/21.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 41/21.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 40/21.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 39/21.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

22.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 38/17.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

20.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 37/15.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

20.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 36/15.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

16.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 34/10.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

16.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 33/10.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

15.06.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 35/14.06.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

14.06.2022 – ANUNT PUBLIC privind oportunitatea Planului Urbanistic Zonal LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE +FUNCTIUNI CONEXE (SERVICII, COMERT, DEPOZITARE, SPATII VERZI, PARCARI AUTO, ETC.) + AMENAJARE CIRCULATH AUTO SI PIETONALE + INFRASTRUCTURA EDILITAR-URBANA SI RACORDURI/BRANSAMENTE LA UTILITATI judetul Galati municipiul Tecuci strada Plugului, nr. 101.

INITIATOR: Chiriac Virgil-Sorin

ELABORATOR: S.C. IDEI DE ARHITECTURA BY DIANA S.R.LTel: 0761227217, email: dianavasilache@gmail.com

OBIECTIVE SI ARGUMENTE:

Prezenta documentatie servește la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor și a amenajărilor aferente acestora pe o suprafață de 63920 mp. Suprafata care a generat PUZ-ul este compusă din terenul ce aparține lui Chiriac Virgil Sorin, conform actului de vânzare autentificat sub numărul 2249/25.05.2021 la societatea profesionala notariala ,,Anitei si Asociatii”.

Parcela studiata este situata in partea de nord-est a municipiului Tecuci, cu acces direct la strada Plugului. Zona studiata prezinta un mare potential de dezvoltare urbana, fiind inclusa in intravilanul municipiului Tecuci.

Obiectivul propus a se realiza pe teritoriul municipiului Tecuci, la initiativa unul investitor privat, va aduce o contributie financiara Ia bugetul local (impozite Si taxe). In aceasta zona, potentialul dezvoltarii zonei rezidentiale, in concordanta cu necesitatile actuale ale pietei, cu legislatia in vigoare si cu tendintele de dezvoltare urbana a orasului, este crescut, De asemenea in crestere va fi si forta de munca necesara construii cladirilor si amenajarii terenului.Zona este marginita de terenuri agricole, circulatii carosabile, terenuri neproductive si nu face parte din categoria celor supuse riscurilor naturale. Conditii geotehnice Sunt comune si nu se constituie ca impediment in dezvoltarea zonei.

Publicul este rugat sã transmită observații si propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 14.06.2022-29.06.2022

Observatiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiulul Tecuci.

Publicul interesat va putea consulta observatiile, sugestiile și propunerile, precum si răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, județul Galati sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci, http:/primariatecuci.ro/urbanism/plan-urbanistic-zonal/

Descarcă documentul de AICI

09.06.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 30598 din 08.06.2022. Descarcă documentul de AICI

07.06.2022 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează atribuirea   parcărilor de reședință.  Etapa I

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea
 • Iulian Curcă              

            Obiectul  procedurii de  atribuire a parcărilor de reședință:

 1. Atribuirea  unui număr de 85  locuri de parcare, situate în loc. Tecuci, ATe 1, str. Ale. Teilor, nr.1    – vor participa locatarii blocurilor D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,D8,C1, C2, C3, C4, C5., nr.11.
 2. Atribuirea  unui număr de 25  locuri de parcare , situate în loc. Tecuci ATe 2, Ale. Teilor. Nr.2, vor participa locatarii blocurilor  D2 sc2, D3, C1 sc 2, B1, C2 sc.1 ;
 3. Atribuirea unui număr de 22  locuri de parcare, situate în loc. Tecuci ATe 8,  Aleea Teilor, nr.8  vor participa locatarii blocurilor D6, C4 sc.2, B2, C5 sc.1;
 4. Atribuirea unui număr de 45  locuri de parcare, situate în loc. Tecuci  PZI ,  Piața Zona Industrială Str. 1 Decembrie 1918 vor participa locatarii blocurilor A3B sc.4 și sc.5, C5 sc.2, D8, E1A, D9 sc.1;

Dosarele  pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până la data de 23.06.2022 ora 12.00.

 În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  28.06.2022 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna iunie 2022 nu pot solicita mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 20.06.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

 • sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 23.06.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 28.06.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 02.06.2022.

În cazul neatribuirii locurilor de parcare pentru locurile ramase disponibile se va relua procedura la interval de 14 zile  fără a fi necesar un alt anunț în ziar. Intervalul de 14 zile se aplică atât datei de depunere  a  documentelor cât și a licitației.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci. Descarcă anunțul de AICI

06.06.2022 – Primăria Municipiului Tecuci a inițiat procedura de consultare publică a „Strategiei
privind Infrastructura de Educație Timpurie (S.I.E.T.) a Municipiului Tecuci 2022- 2030”, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională.
Planul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM, cât şi pe pagina de internet la adresa https://primariatecuci.ro/programe-si-strategii/, respectiv https://primariatecuci.ro/anunturi-2022/.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la Strategia privind Infrastructura de Educație Timpurie, supus consultării publice, pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau în format electronic la adresa de e-mail
registratura@municipiultecuci.ro, până la data de 16.06.2022, ora 12:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la: Strategia privind Infrastructura de Educație Timpurie (S.I.E.T.) a Municipiului Tecuci 2022-2030”. Descarcă anunțul de AICI

Descarcă „Strategiea privind Infrastructura de Educație Timpurie (S.I.E.T.) a Municipiului Tecuci 2022- 2030” de AICI

03.06.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 29746 din 02.06.2022. Descarcă documentul de AICI

MAI 2022

31.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 31/30.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

31.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 14247/30.05.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Draguseni, comuna Draguseni, judetul Galati
,conform Buletinelor de Analiza nr.1 1952 si 11951 din 28.05.2022, emise de catre L.S.V.S.A. Bacau.

D.S.V.S.A. Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

30.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 14143/27.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Draguseni, comuna Draguseni judetul Galati aparuta in urma examenelor eunice si examenului necropsic cu semne ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile cc se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

30.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 14162/27.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie nonprofesionala din localitatea Suceveni, comuna Suceveni judetul Galati aparuta in urma examenelor eunice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 28609 din 25.05.2022. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 27/25.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 30/26.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 29/25.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

27.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 28/25.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

25.05.2022 – Avand in vedere prevederile ORDINULUI nr.97/63/2020 din 09.04.2020,actualizata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului afacerilor interne nr.120/68/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice pentru culturile inflintate in toamna anului 2021, termenul limita de depunere a Instiintarilor aferente suprafetelor de teren afectate este de 15 mai, iar pentru
culturile de primavara termenul este de 1 septembrie.

In vederea operationalizarii procedurilor cuprinse in Ordinul nr.97/63/2020 si tinand seama de lipsa accentuata a precipitatiilor in mare parte din tara, conducerea MADR a dispus ca termenul limita pentru intocmirea Rapoartelor Operative sa fie data de duminica 05.06.2022. Descarcă documentul de AICI

24.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 13345/18.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Cavadinesti, comuna Cavadinesti judetul Galati
aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

24.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 13229/17.05.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati , conform Buletinului de analiza nr.1 1720/16.05.2022, emis de catre L.S. .VS.A. Bacau.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

24.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 13422/18.05.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Cavadinesti, comuna Cavadinesti judetul Galati conform Buletinelor de analiza nr.1 1767 si 11768/18.05.2022, emis de catre L.S..V.S.A. Bacau.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

24.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 26/19.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

18.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 25/17.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

18.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 24/17.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

17.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 12896/16.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati , aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

17.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 12835/13.05.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati , conform Buletinului de Analiza nr.11681/13.05.2022 emis de L.S .V.S .A.Bacau
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

17.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 12866/13.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati , aparuta in urma examenului necropsic cu leziuni ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

12.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 23/11.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

12.05.2022  – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 20/10.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

12.05.2022 – Avand in vedere adresa nr. 12477/11.05.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Costache Negri, comuna Costache Negri judetul Galati, aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

11.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 26149 din 11.05.2022. Descarcă documentul de AICI
10.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 19/09.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
06.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 25326 din 05.05.2022. Descarcă documentul de AICI
05.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 18/03.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
05.05.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 17/03.05.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.
03.05.2022 U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL TECUCI : str. Prundului, str.Transilvaniei, str. Tudor Pamfile,  str. Nicoresti, str. Matei Basarab,  str. Plugului, jud Galați, municipiul Tecuci,  cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, str. Prundului, str.Transilvaniei, str. Tudor Pamfile,  str. Nicoresti, str. Matei Basarab,  str. Plugului.
       Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari –Acord de mediu-Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr, 66.

       Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Descarcă documentul de AICI

03.05.2022U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” ,  Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci ,, , jud Galați, municipiul Tecuci,  cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, zona interblocuri strada Gheorghe Petrascu  de la intersectia  supermarket Kaufland pana la intersectia  supermarket Profi.

       Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari –Acord de mediu-Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr, 66.

       Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Descarcă documentul de AICI

03.05.2022 U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, MODERNIZARE STRAZI ETAPA III LOT I : Str. Furceni, Str. Zorilor, Str. Eroilor, Str. Movilei, Str. Tractoristilor, Str. Feroviarilor, Str. George Apostu, Str. Sperante, Str. Eugen Bourceanu, Str. Fdt Vanatori, Str. Vanatori, Str. Plevnei, Str. M. Kogalniceanu, Str. Fdt M. Kogalniceanu, Str. Eliade Radulescu, Str. Fdt Eliade Radulescu, Str. Oituz, Str. Dragoslavele, Str. Valeni, Str. Nicolaie Iorga, Str. Linistei, Str. Vlad Tepes, Str. Militari, Str. Fdt. Militari, Str. Dimitrie Harlescu, Str. Horia, Str. Malureni, Str. Maior Genoiu , Str. A.P. Calimah, Str. Capitan Vlad,  jud Galați, municipiul Tecuci,  cod poștal 805300,  propus a fi amplasat în jud. Galaţi, municipiul Tecuci, Str. Furceni, Str. Zorilor, Str. Eroilor, Str. Movilei, Str. Tractoristilor, Str. Feroviarilor, Str. George Apostu, Str. Sperante, Str. Eugen Bourceanu, Str. Fdt Vanatori, Str. Vanatori, Str. Plevnei, Str. M. Kogalniceanu, Str. Fdt M. Kogalniceanu, Str. Eliade Radulescu, Str. Fdt Eliade Radulescu, Str. Oituz, Str. Dragoslavele, Str. Valeni, Str. Nicolaie Iorga, Str. Linistei, Str. Vlad Tepes, Str. Militari, Str. Fdt. Militari, Str. Dimitrie Harlescu, Str. Horia, Str. Malureni, Str. Maior Genoiu , Str. A.P. Calimah, Str. Capitan Vlad.

       Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari –Acord de mediu-Documentații procedura EIA și EA – memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului  UAT Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr, 66.

       Observațiile publicului se primesc pe adresa de  e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Descarcă documentul de AICI

03.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 24502 din 02.05.2022. Descarcă documentul de AICI

03.05.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 24260 din 29. 04.2022. Descarcă documentul de AICI

APRILIE 2022

29.04.2022– Buletin de avertizare fitosanitară nr. 16/28.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

29.04.2022– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 24064 din 28.04.2022. Descarcă documentul de AICI

27.04.2022– Buletin de avertizare fitosanitară nr. 15/26.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

27.04.2022 – Avand in vedere adresa nr. 11120/26.04.2022 cu privire la confirmarea unui caz de pesta porcina africana la mistret pe Fondul de Vanatoare 26 Adam ,judetul Galati apartinand Ocolului Silvic Grivita, conform Buletinului de Analiza nr.11325/21.04.2022 ernis de catre L.S.V.S.A.Bacau.

D. S.V. S.A. Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirrnare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

19.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 22650 din 15.04.2022. Descarcă documentul de AICI

13.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 21788 din 12.04.2022. Descarcă documentul de AICI.

13.04.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 13/11.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

13.04.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 12/11.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

13.04.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 11/11.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Mircea Voda (parcare)- nr.cad.116002.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrascu(bloc turn 58-Parcare )- nr.cad.114993.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Linistii (zona Cimitir Eternitatea)- nr.cad.116004.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Ion Petrovici (Parc Central)- nr.cad.114980.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Elena Doamna (zona cladire Evidenta Populatiei)- nr.cad.109887.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrarepe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str.  Victoriei (Colegiul National-Spiru Haret)- nr.cad.114994.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. str. 1Decembrie 1918 (zona Scoala 11-Iorgu Iordan)- nr.cad.102741.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Republicii(zona Catedrala)- nr.cad.114992.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmdtoarea adresd de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Victoriei(zona Parc-nr.CAD.114994).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie atapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. Costache Racovita (zona scoala nr.5 Elena Doamna).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie atapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

12.04.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci titular al proiectului- AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STATII DE  REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD.GALATI propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str. 1Decembrie 1918 (magazin Kligor)- nr.cad.106026.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie atapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

11.04.2022 – Avand in vedere adresa nr. 9622/08.04.2022 cu privire la confirmarea unui caz de pesta porcina africana la mistret pe Fondul de Vanatoare 23 Ghidigeni ,judetul Galati apartinand Ocolului Silvic Grivita conform Buletinului de Analiza nr. 11059/07.04.2022 emis de catre L.S.V.S.A.Bacau.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. 

Descarcă documentul de AICI

07.04.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 10/05.04.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.
07.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 20531 din 06.04.2022. Descarcă documentul de AICI.
06.04.2022 – Mun. TECUCI, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111, reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la 28.04.2022, ora 10.00 în vederea închirierii unor pajiști permanente – aparținând Mun. Tecuci, conf. art. art. 333,335 din OUG 57/2019 , HCL 22/31.03.2022 privitoare la bunuri.
Persoane contact

 • Lucian Gradea  0725802009
 • Baraș Cezar        0725802100

Obiectul închirierii:

 1. Pajiști permanente proprietatea UAT Tecuci situate in T45 – 40ha; T47 – 1,85ha; T81- 3,06ha; T84 – 3,96ha; T1354-7,50 ha;

Preț pornire 150 lei / ha /an Taxă caiet sarcini 50 lei Taxă participare 100 lei
 Nu participa la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de Tecuci și bugetul statului, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
 • au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de ( daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate). Data limită pentru clarificări   20.04.2022

Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci, serviciul Patrimoniu tel. 0372364111 int. 60, după achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 28 04.2022, orele 900.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Tecuci, data de 28.04.2022, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar

Închirierea pajiștilor se face numai pentru crescătorii de animale, membri ai colectivității locale, suprafețele neatribuite urmând a fi  licitație și pentru alți crescători.

Contestaţiile pot fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de
soluţionarea contestaţiilor a Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunţului de licitaţie 05.04.2022.

La licitație vor participa doar ofertanții care au prezentat documentele conform CAIET SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE.

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii ofertelor.

Informaţii suplimentare: luni – vineri , orele 1000 – 1200 , serviciul Patrimoniu – Primăria Tecuci.

Descarcă documentul de AICI

05.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18636 din 28.03.2022. Descarcă documentul de AICI
05.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18726 din 28.03.2022. Descarcă documentul de AICI
05.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 19701 din 01.04.2022. Descarcă documentul de AICI
05.04.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 19462 din 31.03.2022. Descarcă documentul de AICI

MARTIE 2022

30.03.2022 – În atenția producătorilor agricoli care au înființat culturi de tomate în suprafață de 1000 mp. Descarcă documentul de AICI
29.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18707 din 28.03.2022. Descarcă documentul de AICI
25.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18048 din 24.03.2022. Descarcă documentul de AICI
25.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 17985 din 23.03.2022. Descarcă documentul de AICI
24.03.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 8/22.03.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

22.03.2022 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează atribuirea   parcărilor de reședință  etapa 3.

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea 0725802009
 • Iulian Curcă 0725802122

Obiectul  procedurii de  atribuire a parcărilor de reședință:

1.Atribuirea   locurilor de parcare nr. 1,3,4,6,7,8,10,11,14,15,17,20,22, situate în loc. Tecuci, CPT 11  Cpt. Gh. Decuseară   – vor participa locatarii blocurilor  A4B – sc1; C6- sc.1 si 2;  D9 – sc2 ; E2A sc1și 2;

2.Atribuirea locului de parcare nr. 1, situate în loc. Tecuci CPT 11-1 str. Cpt . Gheorghe Decuseară  vor participa locatarii blocurilor A4B Sc 4,5 și 6; C6 sc.3;

3.Atribuirea  locurilor  de parcare nr. 4,7,9,10,11 situate în loc. Tecuci  CPT 13 str. Cpt. Gheorghe Decuseară   vor participa locatarii blocurilor  H3 – sc.2 și 3; T6;

4. Atribuirea locurilor de parcare nr.8, 9,11,12,15,17,25,28,29, situate în loc. Tecuci 1D 131, str. 1 Decembrie 1918, vor participa locatarii  blocurilor A4B sc.6; E3 sc.2; T4B sc. 4; T3;

5. Atribuirea locurilor de parcare nr.,6,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26, situate în loc. Tecuci 1D 133, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii  blocurilor T4A; T4B; T2 sc.1;

6. Atribuirea locurilor de parcare nr.8,9,14,15,16,23,24,25,27,28, situate în loc. Tecuci 1D 135, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T1A; T1B sc.1; T2 sc.2;

7.Atribuirea locurilor  de parcare nr.7,8, situate în loc. Tecuci 1D 135A-1, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T5 – sc.1;

8.Atribuirea locurilor de parcare nr. 2,5,7,9,10,14,16,17,18,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, situate în loc. Tecuci  1D 135A, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor T5 sc.2,3,4 și 5;

9.Atribuirea  locurilor  de parcare nr. 5,7,12,13, situate în loc. Tecuci  1D 135B, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor  T5 – sc.5, T7;

În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  15.04.2022 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna  aprilie 2022 nu pot solicita mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 8.04.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 12.04.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 15.04.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 22.03.2022.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

21.03.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 7/18.03.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

18.03.2022 – Planul cu amplasamentul lucrărilor din proiectul „Reducerea riscului la inundații a Municipiului Tecuci, județul Galați” și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru implementarea proiectului. Descarcă documentul de AICI.

18.03.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 6/16.03.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

16.03.2022– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 15779 din 14.03.2022. Descarcă documentul de AICI
16.03.2022– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 15843 din 14.03.2022. Descarcă documentul de AICI
16.03.2022 – Avand in vedere adresa nr. 7002/14.03.2022 cu privire la confirmarea a patru cazuri de pesta porcina africana la mistret pe Fondul de Vanatoare 26 Adam ,judetul Galati apartinand Ocolului Silvic Grivita , conform Buletinelor de Analiza m..10662, 10663, 10664 si 10665/14.03.2022 emise de catre L.S.V.S.A.Bacau.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI
15.03.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci, având sediul în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, anunță publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galaţi de ȋncadrare fără evaluare de mediu a „PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ (P.M.U.D) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, Județul Galați”, cu amplasamentul în Municipiul Tecuci.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 • ȋn conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând ȋn considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, ȋntrucât amplasamentul este situat ȋn afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul deciziei etapei de încadrare se află postat pe site-ul A.P.M. Galați http://apmgl.anpm.ro la: „Reglementări -> Avizul de mediu -> Decizii etapă de încadrare”

Descarcă anunțul de AICI.

14.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 15723 din 11.03.2022. Descarcă documentul de AICI
10.03.2022 – Avand in vedere adresa nr. 6283/08.03.2022 cu privire la confirmarea a doua cazuri de pesta porcina africana la mistret pe Fondul de Vanatoare 26 Adam ,judetul Galati apartinand Ocolului Silvic Grivita, conform Buletinelor de Analiza nr.10592/07.03.2022 si 10593/07.03.2022, emise de catre L.S.V.S.A.Bacau.
D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

04.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13857 din 02.03.2022. Descarcă documentul de AICI
03.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13822 din 02.03.2022. Descarcă documentul de AICI
03.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13808 din 02.03.2022. Descarcă documentul de AICI
02.03.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13496 din 01.03.2022. Descarcă documentul de AICI
01.03.2022 – Lista Produselor pentru Protectia Plantelor omologate în România pentru cultura de tomate. Descarcă documentul de AICI

FEBRUARIE 2022

28.02.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci, având sediul în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galati de încadrare fără evaluare de mediu a: ,,PLANULUI DE
MOBILITATE URBANA DURABILA (P.M.U.D) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, JudețuI Galati”, cu
amplasamentul în Municipiul Tecuci.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 • în conformitate Cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 i luând in considerare criteriile pentru
  determinarea efectelor semnificative potențiale prevàzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ,
  implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile negative asupra
  factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
 • planul nu intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
  protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completîrile prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Observațiile publicului se vor primi prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro sau la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de de la data publicării anunțului. Descarcă documentul de AICI.

25.02.2022 – Având in vedere pericolul mare pe care îl reprezinta ambrozia asupra sănătății oamenilor, Agentia pentru Protectia Mediului Galati atrage atentia asupra importantei respectării prevederilor legislative privind combaterea buruienii ambrosia conform Legii nr. 62/2018 cu modiflcri1e și completările aduse de Legea nr. 129/2020.. Descarcă documentul de AICI

25.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 12474 din 23.02.2022. Descarcă documentul de AICI

23.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 12162 din 22.02.2022. Descarcă documentul de AICI

22.02.2022 – Programarea fermierilor privind campania pentru obtinerea subventiei pe suprafata APIA 2022. Descarcă documentul de AICI

22.02.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 5/18.02.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

22.02.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 4/18.02.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

20.02.2022 – In virtutea rolului activ al organului fiscal, Administratia Judeteanä a Finantetor Publice Galati reamintește contribuabilitor că impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor/bunurilor agricole se calculează prin reținere la sursă de către ptătitorii de venit (arendași) la momentut plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. Descarcă anunțul de AICI

20.02.2022 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, în calitate de proprietar, organizează atribuirea   parcărilor de reședință  etapa 2.

Persoană de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu

 • Lucian Gradea 0725802009
 • Iulian Curcă 0725802122

Obiectul  procedurii de  atribuire a parcărilor de reședință:

 1. Atribuirea   locurilor de parcare nr. 1,3,4,6,7,8,10,11,14,15,17,20,22,25,26,27, situate în loc. Tecuci, CPT 11  Cpt. Gh. Decuseară   – vor participa locatarii blocurilor  A4B – sc1; C6- sc.1 si 2;  D9 – sc2 ; E2A sc1și 2;
 2. Atribuirea locului de parcare nr. 1, situate în loc. Tecuci CPT 11-1 str. Cpt . Gheorghe Decuseară  vor participa locatarii blocurilor A4B Sc 4,5 și 6; C6 sc.3;
 3. Atribuirea  locurilor  de parcare nr. 4,6,7,8,9,10,11,12, situate în loc. Tecuci  CPT 13 str. Cpt. Gheorghe Decuseară   vor participa locatarii blocurilor  H3 – sc.2 și 3; T6;
 4. Atribuirea locurilor de parcare nr.5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22,23,25,28,29, situate în loc. Tecuci 1D 131, str. 1 Decembrie 1918, vor participa locatarii  blocurilor A4B sc.6; E3 sc.2; T4B sc. 4; T3;
 5. Atribuirea locurilor de parcare nr. 5,6,7,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, situate în loc. Tecuci 1D 133, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii  blocurilor T4A; T4B; T2 sc.1;
 6. Atribuirea locurilor de parcare nr.6,8,9,10,14,15,16,22,23,24,25,27,28,29 , situate în loc. Tecuci 1D 135, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T1A; T1B sc.1; T2 sc.2;
 7. Atribuirea locurilor  de parcare nr.7,8, situate în loc. Tecuci 1D 135A-1, str. 1 Decembrie 1918- vor participa locatarii blocurilor T5 – sc.1;
 8. Atribuirea locurilor de parcare nr. 2,4,5,7,9,10,11,14,16,17,18,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, situate în loc. Tecuci  1D 135A, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor T5 sc.2,3,4 și 5;
 9. Atribuirea  locurilor  de parcare nr. 5,7,10,12,13, situate în loc. Tecuci  1D 135B, str. 1 Decembrie 1918 – vor participa locatarii blocurilor  T5 – sc.5, T7;

Dosarele  pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până la data de 14.03.2022 ora 12.00.

În situația în care pentru un loc de parcare există două sau mai multe solicitări, în data de  17.03.2022 va avea loc licitație pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitați.

Pentru atribuirea din luna martie 2022 nu pot solicita mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat parcării.

Condițiile de participare la procedura de atribuire/licitație, vor fi înscrise în caietul de sarcini, procurat contra cost de la Municipiul Tecuci

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.03.2022

Locul și data limită pentru depunerea ofertelor:

 • sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 14.03.2022 ora 12:00

Locul și data desfășurării licitației 17.03.2022 orele 10.00 sala de ședințe a municipiului Tecuci:

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în 24 ore.

Data transmiterii anunțului de licitație 18.02.2022.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din cadrul Municipiului Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

18.02.2022  – Avand in vedere adresa nr. 4265/15.02.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie nonprofesionala din localitatea Comi, comuna Corni judetul Galati aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciuné a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

16.02.2022 – Lista cuprinzand locuri de parcare atribuite direct pentru care nu se mai desfasoara licitatie in data de 17.02.2022:

 • Str.Cpt.Ghe.Decuseara – CPT 11
  2,5,9,12,13,16,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
 • Str.Cpt.Ghe.Decuseara – CPT 12
  1,4,6,13,14,15,22,23,24,25,27,28,29,32,3 5,42,43,44,45,47,54,55,56,57,58,60
 • Str.Cpt.Ghe.Decuseara – CPT 11-1
  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 • Str.Cpt.Ghe.Decuseara .CPT 13
  2,3,5,13
 • 1 Decembrie 1918 -1D131
  1,2,3,4,6,16,18,21,24,26,27
 • 1.-Dezembrie-1-01-8=n3133-
  2,3,4,8,9,10,11,13,16,27
 • 1 Decembrie 1918 -1D135
  1,2,3,4,5,7,11,12,13,17,18,19,20,21,26
 • 1 Decembrie 1918 -1D135A-1
  2,3,4,5,6
 • 1 Decembrie 1918 -1D135A
  3,6,8,12,13,15,19,20,21,22,23,24,25,26,28,39,40
 • 1 Decembrie 1918 -1D135B
  2,3,4,6,8,9,11,14,15,16

16.02.2022 – Avand in vedere adresa nr. 4063/14.02.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala din localitatea Urlesti, comuna Corni, judetul Galati conform Buletinului de Analiza nr.10360/11.02.2022 emis de LSVSA Bacau..

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI

15.02.2022 – Avand in vedere adresa nr. 3813/10.02.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non-profesionala din localitatea Urlesti, comuna Corni, judetul Galati aparuta in urma examenelor clinice cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A. Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz d suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă anunțul de AICI

11.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 9397 din 10.02.2022. Descarcă documentul de AICI

09.02.2022 – Avand in vedere adresa DAJ prin care suntem informati ca s-a publicat HG nr. 147/2022 privind programul de sustinere a culturilor de usturoi, va comunicam ca potentialii beneficiari domici sa aplice la acest program de minimis, pot depune dosarul cu documentele necesare inscrierii in program la sediul central DAJ Galati din strada Domneasca nr.96.

Responsabil pentru derularea acestui program de minimis va fi doamna consilier Pricopi Nicuta si va putea fi contactata la numarul de telefon 0735880461.

Contact Secretariat DAJ Galati; 0236413641. Descarcă documentul de AICI

09.02.2022 – Avand in vedere adresa DAJ prin care suntem informati ca s-a publicat HG nr. 148/2022 privind programul de sustinere a culturilor de legume in spatii protej ate, va comunicam ca potentialii beneficiari dornici sa aplice la acest program de minimis, pot depune dosarul cu documentele necesare inscrierii in program la sediul local DAJ Tecuci din strada Georghe Petrascu, fosta unitate militara de langa sediul APIA Tecuci.

UAT-urile aflate in vecinatatea municipiului Galati,pot depune dosarele si la sediul central DAJ Galati din strada din strada Domneasca nr.96.

Responsabil pentru derularea acestui program de minimis va fi domnul Sef Serviciu Nelu Costea si va putea fi contactat la numarul de telefon 0742638900.

Contact Secretariat DAJ Galati; 023 6413641. Descarcă documentul de AICI

09.02.2022 – Având în vedere adresa nr.3302/04.02.2022 cu privire la confirmarea unui caz de pestă porcină africană la mistret peFondul de Vanatoare 26 Adam, judetul Galati, apartinand Ocolului Silvic Grivita , conform Buletinului de Analiza nr.10208/28.01.2022.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI.

09.02.2022 – Mun. TECUCI, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la  03.03.2022, ora 10.00  în vederea  închirierii unor bunuri –  aparținând  Mun. Tecuci,  conf. art. art. 333,335 din OUG 57/2019 precum si HCL  124/29.09.2021 privitoare la bunuri.

Persoane  contact

 • Lucian Gradea     0725802009
 • Baraș Cezar           0725802100

Obiectul închirierii:

Teren arabil

T25,p95-2,70ha;T44,p146-0,15ha;T44,p146/1-0,35ha;T47-1,43ha;T50,p185/1/1-1,25ha;T50,p185/2/1 1,05ha;T52/1,p191/1/-1,12ha;T52/2,p193/15–1,00ha;T52/2,p192/2/13/2-2,06ha;T54p201-1,00ha;  T54/2p201/1-1,77ha;T 54/3p200/22-2,70ha;T56/2,p185/1/0,99ha;T70,p257/11-1,00ha; T87p420/1/38-0,55ha;T98/,p463/1/43-0.50ha;T132,p673/1/34-1,15ha;T160/1-0,67ha;T160/2-0.83ha; T160/3-0,21 ha; aparținând domeniului privat.

 • Preț pornire  800 lei /ha/ an
 • Taxă participare  100 lei.
 • Taxă caiet sarcini  50 lei

Nu participa la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de  Tecuci și sau bugetul statului;
 • au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(  daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).
 • Sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Data limită pentru clarificări   23.02.2022

documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60,  după achitarea taxei de 50  lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 03.03.2022, orele 900.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Tecuci,   data de 03.03.2022, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar

Contestaţiile pot  fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a  Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunţului de licitaţie  08.02.2022.

La licitație vor participa doar ofertanții  care au prezentat documentele conform  CAIET

SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE.

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul  Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă documentul de AICI

08.02.2022 – ÎN PERIOADA 07.02.2022 – 18.02.2022,

RECRUTĂM RECENZOR/ RECENZOR AUTORECENZARE ASISTATĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR DIN ROMÂNIA – runda 2021

CONDIŢII DE ANGAJARE:

 • Să aibă cel puţin 18 ani împlinţi la data selectiei;
 • Să aibă cel puţin studii medii absolvite (conform art.45 alin (2) din OUG 19/2020;
 • Să nu aibă cazier judiciar;
 • Să aibă abilitatea de a utiliza corect un terminal informatic de tip tabletă;
 • Să aibă capacitatea/dorinţa să desfăşoare muncă în teren şi să aibă disponibilitatea de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore/zi;
 • Să aibă disponibilitatea de a lucra în week-end;
 • Să aibă abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să aibă capacitatea fizică de efort prelungit pentru vizitele în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare;
 • Rezistenţa la stres şi lucrul sub presiune;
 • Să dea dovada de responsabilitate;
 • În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea limbii şi a acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj;
 • Să dispună de un telefon mobil propriu pe care să-l utilizeze pentru comunicare.
 • Disponibilitatea de a participa la sesiunile de instruire/informare cu privire la activitatea ce urmeazăa fi desfăşurată;
 • Să aibă experienţă în activitatea de operator statistic (reprezintă un avantaj)

Solicitările se primesc la Comisiile locale de recensământ din fiecare localitate ( primărie)

Descarcă documentul de AICI

04.02.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 3/02.02.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI.

04.02.2022 – Având în vedere adresa nr.3177/03.02.2022 cu privire la confirmarea unui focar de pestă porcină africană la porcii domestici într-o exploatație din marginea vestică a localității Podoleni, comuna Barcea județul Galați, conform Buletinelor de Analiză nr.10264/02.02.2022 și nr.10265/02.02.2022 emise de L.S.V.S.A.Bacau.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de confirmare a unui caz de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI.

04.02.2022 – Avand in vedere adresa nr. 2921//02.02.2022 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana la porci domestici intr-o exploatatie non-profesionala situata in localitatea Podoleni,comuna Barcea judetul Galati, aparuta in urma examenelor clinice, cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile cc se impun, conform legislatiei,in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI.

03.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7516 din 02.02.2022. Descarcă documentul de AICI
02.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7583 din 02.02.2022. Descarcă documentul de AICI
02.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7020 din 01.02.2022. Descarcă documentul de AICI
01.02.2022 – Primăria Municipiului Tecuci, titular al planului Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D) 2021 – 2027 al Municipiului Tecuci, Județul Galați, cu amplasamentul în municipiul Tecuci, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str.  Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul titularului, municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, numărul 66 zilnic, de luni până joi, între orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galați în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului. Descarcă documentul de AICI
01.02.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 6814 din 31.01.2022. Descarcă documentul de AICI

IANUARIE 2022

 

26.01.2022 – Având în vedere adresa nr.2032/21.01.2022, a Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati , prin care se informeaza ca a fost detectat genomul viral pentru pesta porcina africana, in mediul silvatic, la Buciumeni,judetul Galati, conform Buletinului de analiza nr.10133/19.01.2022 emis de L.S.V.S.A.Bacau si trei porci mistreti gasiti morti  apartinand Directiei Silvice Galati-Fond vanatoare 26(FV 26)Adam judetul Galati,conform Buletinelor de analiza nr.10129/19.01.2022,10131/19.01.2022,10132/19.01.2022 emise de L.S.V.S.A.Bacau.

D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile cese impun, conform legislatiei in caz de confirmare a unui caz de pesta porcina africana. Descarcă documentul de AICI.

25.01.2022 – Primăria municipiului Tecuci a inițiat procedura de consultare publică a

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi,

în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională.

Planul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM, cât şi pe pagina de internet la adresa primariatecuci.ro/programe-si-strategii/, respectiv primariatecuci.ro/anunturi-2022/.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, supus consultării publice, pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro, până la data de 24.02.2022, ora 12:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de  AICI

25.01.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 4683 din 20.01.2022. Descarcă documentul de AICI
12.01.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 1/10.01.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
07.01.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 891 din 06.01.2022. Descarcă documentul de AICI
04.01.2022 – Având în vedere adresa nr. 33738/31.12.2021 prin care informează că în punctul cu coordonatele 45.43294, 28.05257, str. Traian nr. 6, judeţul Galaţi, se suspicionează un caz de INFLUENŢA AVIARĂ, conform buletinului de analiza nr. 14157/30.12.2021 emis de către L.S.V.S.A. Brăila. D.S.V.S.A. Galaţi a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislaţiei, în caz de suspiciune a unui focar de influenţă aviară.
04.01.2022
– Având în vedere adresa MADR nr. 3157/20.12.2021 cu privire la reactualizarea datelor parcelelor viticole înscrise în RPV informăm proprietarii suprafețelor viticole asupra obligaţiilor ce le revin în administrarea acestor suprafeţe, conform Legii nr.164/2015
– Orice modificare a datelor unei parcele viticole, înscrise în RPV se comunica de către proprietarii parcelei sau a împuternicitului acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare către DAJ Galaţi, în vederea actualizării datelor în RPV;
– Orice modificare a stării suprafeţelor viticole (defrişare, vânzare, arendare, dezbateri de moştenire), trebuie notificate către DAJ Galaţi, conform anexelor specifice de defrişare şi modificare şi pot fi solicitate de la consilierul RPV.
– Plantările/replantările pe suprafeţe cuprinse între 0,1 ha şi 0,5 ha de vită de vie se fac numai în baza unui drept de plantare nouă şi a unei cereri de plantare, depuse la DAJ
– Consilierul RPV va distribui fiecărei comune, situaţia existentă în RPV la această dată.
– La nivel de primarii, cu sprijinul persoanei de la Registrul Agricol, trebuie identificaţi proprietarii care nu mai deţin suprafeţe plantate cu viţa de vie, dar care nu au făcut declaraţiile de defrişare pentru eliminarea parcelei viticole din RPV (defrişări ale suprafeţelor mai mari de 0,1 ha)
– Nerespectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr.164/2015, Legea viei şi vinului, constituie contravenţie conf. Art.65, lit. (a, c, d, e, f) şi se sancţionează confart.66, cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei.
03.01.2022
-U.A.T. Municipiul Tecuci, având sediul în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galaţi de ȋncadrare fără  evaluare de mediu a planului: „PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ ȘI CLIMĂ al Municipiului Tecuci 2021-2027”, cu amplasamentul în Municipiul Tecuci.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 • ȋn conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art.11 şi luând ȋn considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute in Anexa 1 a celuiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative  asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat.
 • planul nu intră asub incidenţa art.28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, ȋntrucât amplasamentul este situat ȋn afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul deciziei etapei de ȋncadrare se află postat pe site-ul A.P.M. Galaţi http://apmgl-old.anpm.ro la: Reglementări→Avizul de mediu→Decizii etapă de ȋncadrare.

 


Total Page Visits: 4864 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.