Anunțuri 2022


 ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2022

 

IANUARIE 2022

 

12.01.2022 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 1/10.01.2022, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI
07.01.2022 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 891 din 06.01.2022. Descarcă documentul de AICI
04.01.2022 – Având în vedere adresa nr. 33738/31.12.2021 prin care informează că în punctul cu coordonatele 45.43294, 28.05257, str. Traian nr. 6, judeţul Galaţi, se suspicionează un caz de INFLUENŢA AVIARĂ, conform buletinului de analiza nr. 14157/30.12.2021 emis de către L.S.V.S.A. Brăila. D.S.V.S.A. Galaţi a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislaţiei, în caz de suspiciune a unui focar de influenţă aviară.
04.01.2022
– Având în vedere adresa MADR nr. 3157/20.12.2021 cu privire la reactualizarea datelor parcelelor viticole înscrise în RPV informăm proprietarii suprafețelor viticole asupra obligaţiilor ce le revin în administrarea acestor suprafeţe, conform Legii nr.164/2015
– Orice modificare a datelor unei parcele viticole, înscrise în RPV se comunica de către proprietarii parcelei sau a împuternicitului acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare către DAJ Galaţi, în vederea actualizării datelor în RPV;
– Orice modificare a stării suprafeţelor viticole (defrişare, vânzare, arendare, dezbateri de moştenire), trebuie notificate către DAJ Galaţi, conform anexelor specifice de defrişare şi modificare şi pot fi solicitate de la consilierul RPV.
– Plantările/replantările pe suprafeţe cuprinse între 0,1 ha şi 0,5 ha de vită de vie se fac numai în baza unui drept de plantare nouă şi a unei cereri de plantare, depuse la DAJ
– Consilierul RPV va distribui fiecărei comune, situaţia existentă în RPV la această dată.
– La nivel de primarii, cu sprijinul persoanei de la Registrul Agricol, trebuie identificaţi proprietarii care nu mai deţin suprafeţe plantate cu viţa de vie, dar care nu au făcut declaraţiile de defrişare pentru eliminarea parcelei viticole din RPV (defrişări ale suprafeţelor mai mari de 0,1 ha)
– Nerespectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr.164/2015, Legea viei şi vinului, constituie contravenţie conf. Art.65, lit. (a, c, d, e, f) şi se sancţionează confart.66, cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei.
03.01.2022
-U.A.T. Municipiul Tecuci, având sediul în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galaţi de ȋncadrare fără  evaluare de mediu a planului: „PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ ȘI CLIMĂ al Municipiului Tecuci 2021-2027”, cu amplasamentul în Municipiul Tecuci.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

  • ȋn conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art.11 şi luând ȋn considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute in Anexa 1 a celuiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative  asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat.
  • planul nu intră asub incidenţa art.28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, ȋntrucât amplasamentul este situat ȋn afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul deciziei etapei de ȋncadrare se află postat pe site-ul A.P.M. Galaţi http://apmgl-old.anpm.ro la: Reglementări→Avizul de mediu→Decizii etapă de ȋncadrare.

 


Total Page Visits: 179 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.