Anunțuri 2024


 ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2024

 

MAI 2024

21.05.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 29202 din 20.05.2024. Descarcă documentul de AICI

21.05.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 29200 din 20.05.2024. Descarcă documentul de AICI

20.05.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 32, 33/16.05.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

20.05.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 28, 29, 30, 31/15.05.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

20.05.2024 – În data de 13.05.2024 s-a primit de la DAJ Galați o informare cu privire la înscrierea pentru cursurile de calificare în meseriile de tractorist și lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură.

Înscrierea are loc la sediul DAJ Galați, str. Domnească nr. 96, și sunt necesare următoarele documente:
– copie CI și ultimul act de studiu-minim gimnaziu
– CV. cursului care este de 600 lei în acest moment 
 
-Cursul de tractorist va avea loc în localitatea Berești Meria
-Cursul de lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură va avea loc la Tecuci.
 
Descarcă anunțul de AICI

17.05.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 28609 din 16.05.2024. Descarcă documentul de AICI

14.05.2024 – UAT Municipiul TECUCI anunță cetățenii municipiului că în conformitate cu Ordinul Comun (ord. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, 68/1992 al Ministrului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administația Locală, 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor) și cu Legea Apiculturii nr. 383/2013, că se vor efectua tratamente de combatere a insectelor zburatoare care creeaza disconfort populației.

Tratamentul va fi efectuat aerian în intravilanul localității.

Data și durata aplicării tratamentului:  – 20.05.2024, pe o durata de aproximativ 6 ore, începand cu ora 5. Tratamentul se efectuează în prima zi a perioadei, iar dacă nu permit condițiile atmosferice, va fi amânat pentru prima zi în care se poate efectua.

Denumirea produsului folosit și doza de aplicare: SOLFAC® TRIO EC 140 NF – 1L / 25 Ha

Modul de actiune al pesticidului: produsul nu este toxic pentru populație și albine, însa crescatorii de albine sunt sfătuiți să ia măsuri pentru evitarea eventualelor accidente.

Acționeaza prin contact și ingestie.

Pe perioada de aplicare a tratamentului în dimineața respectivă, recomandam evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, vârstnicilor, precum și a persoanelor cu afecțiuni respiratorii.

Pentru informații suplimentare puteți suna la nr. de telefon 0800.800.111

Descarcă anunțul de AICI

14.05.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 27557 din 10.05.2024. Descarcă documentul de AICI

14.05.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 27237 din 09.05.2024. Descarcă documentul de AICI

13.05.2024 – Prin adresa nr. 432/O/09.05.2024 primită de la AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ, fermierii sunt informați că sunt așteptate solicitări în vederea verificării (testării) echipamentelor de aplicare a produselor de protecția plantelor.

Acțiunea este obligatorie conform legislației în vigoare în concordanță cu Politica Agricolă Comună-PAC.

Vă transmitem alăturat cererea de completat și transmis la ANF-Oficiul Fitosanitar Galați.

Descarcă anunțul de AICI

13.05.2024 – Primaria Municipiului Tecuci, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Revitalizare Parc Oltea Doamna din Municipiul Tecuci propus a fi amplasat in municipiul Tecuci, str. Stefan Corodeanu, cp. 805300, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari – Acordul de mediu – Documentatii procedura EIA si EA o Memorii de prezentare 2024 si la sediul Primariei Muncipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66.

Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Descarcă anunțul de AICI

07.05.2024 – În data de 30.04.2024 D.S.V.S.A Galați a trimis adresa nr. 10357 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 26578/30.04.2024 prin care suntem informați despre:

– infirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Tulucești, comuna Tulucești, județul Galați, conform Buletinelor de Analiză nr. 11994/26.04.2024 și nr. 11986/26.04.2024 emise de I.D.S.A. București.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun conform legislației, în caz de infirmare a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă documentul de AICI

07.05.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 27/30.04.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

07.05.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 21/26.04.2024, 22/26.04.2024 și 23/26.04.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

APRILIE 2024

30.04.2024 – Unitatea Admnistrativ-Teritorială Municipiul Tecuci, judetul Galati, anuntă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 35, 36, 67, începând cu data de 29.04.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Tecuci, conform art. 14, alin. (l) (2) din Legea cadastrului a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările completările ulterioare cat si a articolului 42 din Ordinul Directorului ANCPI NR.1/2020.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor fi depuse la sediul

Primăriei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru Publicitate Imobiliară.

Descarcă documentul de AICI

30.04.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 18/25.04.2024, 19/25.04.2024 și 20/25.04.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

30.04.2024 – În data de 25.04.2024 D.S.V.S.A Galați a trimis adresa nr. 10063 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 25749/25.04.2024 prin care suntem informați despre:

– suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Tulucești, comuna Tulucești, județul Galați pe baza examenului clinic și a examenului necropsic cu leziuni ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun conform legislației, în caz de suspiciune a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă documentul de AICI

29.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 25028 din 23.04.2024. Descarcă documentul de AICI

29.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 24893 din 22.04.2024. Descarcă documentul de AICI

29.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 24395 din 19.04.2024. Descarcă documentul de AICI

26.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 25213 din 23.04.2024. Descarcă documentul de AICI

24.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 25065 din 23.04.2024. Descarcă documentul de AICI

22.04.2024 – În data de 18.04.2024 D.S.V.S.A. Galați a trimis adresa nr. 9594 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 24090/18.04.2024 prin care suntem informați despre:
– infirmarea suspiciunii unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Bălășești, comuna Bălășești, județul Galați, conform Buletinului de Analiză nr.11131/16.04.2024 emis de L.S.V.S.A. Brăila.

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de infirmarea suspiciunii unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

22.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 24001 din 18.04.2024. Descarcă documentul de AICI

22.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 23918 din 17.04.2024. Descarcă documentul de AICI

18.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 23778 din 17.04.2024. Descarcă documentul de AICI

17.04.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 16/11.04.2024 si nr. 17/11.04.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

17.04.2024 – În data de 15.04.2024 D.S.V.S.A Galați a trimis adresa nr. 9345 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 23413/15.04.2024 prin care suntem informați despre:

– suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Bălășești, comuna Bălășești, județul Galați, pe baza examenului clinic cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de suspiciune a unui focar de pestă porcină africană. Descarcă anunțul de AICI

12.04.2024 – În data de 10.04.2024 D.S.V.S.A. Galați a trimis adresa nr. 8891 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 22358/10.04.2024 prin care suntem informați despre:

1. infirmarea suspiciunii de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Braniștea, județul Galați, conform Buletinului de Analiză nr. 11026/04.04.2024 emis de L.S.V.S.A Brăila.

2. infirmarea suspiciunii de pestă porcină africană din exploatație non profesională aflată în localitatea Odaia Manolachi, comuna Vânători, județul Galați, conform Buletinului de Analiză nr.11077/04.04.2024 emis de LSVSA Brăila.

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației în caz de infirmare a unor focare de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

12.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 22205 din 10.04.2024. Descarcă documentul de AICI

12.04.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 15/08.04.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

12.04.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 14/08.04.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

12.04.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 13/08.04.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

12.04.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 12/08.04.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

09.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 21171 din 04.04.2024. Descarcă documentul de AICI

08.04.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 21003 din 04.04.2024. Descarcă documentul de AICI

04.04.2024 – În data de 03.04.2024 D.S.V.S.A Galați a trimis adresa nr. 8347 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 20861/03.04.2024 prin care suntem informați despre:

-suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Braniștea, comuna Braniștea, județul Galați, pe baza examenului clinic cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane

-suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Odaia Manolachi, comuna Vânători, județul Galați, pe baza examenului clinic cu simptome ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de suspiciune a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă documentul de AICI

04.04.2024 – Note tehnice în problematica fitosanitară în corespondența schimbărilor climatice în județul Galați trimestul I – 2024. Descarcă documentul de AICI

04.04.2024 – Având în vedere începerea unei noi campanii de depunre a cererilor de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA următoarele documente:

 • copie CI
 • dovada deținerii unui cont bancar activ
 • procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuternicește o altă persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relația cu APIA, respectiv împuternicirea, precum și o copie de pe datele de identificare în cazul în care fermierul persoană juridică împuternicește o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său
 • documente care dovedesc utilizarea terenului și că terenul declarat este la dispoziția fermierului

Fermierul demonstrează la data depunerii cererii că deține documente din care să reiasă că are teren în folosință și la dispoziția sa astfel:

 • adeverință conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 5
 • copie conformă cu originalul, a contractului de închiriere/concesiune/comodat a/al suprefeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ-teritoriale

În anul 2024, cererile de plată se depun în perioada 4 aprilie – 7 iunie 2024.

Data limită este de 7 iunie 2024 inclusiv.

Descarcă anunțul de AICI

03.04.2024 – Planificarea fermierilor pentru depunerea cererii unice de plată în Campiania 2024. Descarcă lista de AICI

02.04.2024– Buletin de avertizare fitosanitară nr. 11/28.03.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

02.04.2024– Buletin de avertizare fitosanitară nr. 10/28.03.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

02.04.2024 – Având în vedere adresa nr. 845/29.03.2024 primită de la DAJ Galați referitor la OUG nr.13/28.02.2024 – Ordonanța de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, toți producătorii care solicită această schemă de ajutor au obligativitatea, conform OUG 13/28.02.2024 ca la depunrea cererii de acordare a sprijinului să fie înscriși în platforma SINCC-LF, contul pentru utilizarea (SIMM) – Modul tomate, prin link-ul https://tomate.madr.ro, unde periodic producătorii vor completa toate informații solicitate, urmând instrucțiunile din manualul de utilizare atașat (ex. date de identificare, datep rivind exploatația agricolă, soiurile folosite, tratamente fitosanitare, data recoltării, cantitate, date de identificare cumpărător, informații transport, etc).

La finalul ciclului de producție, se va genera Fișa producătorului din care rezultă trasabilitatea produsului.

Descarcă documentul de AICI. Descarcă manualul de AICI

MARTIE 2024

28.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 19498 din 28.03.2024. Descarcă documentul de AICI

28.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 19174 din 28.03.2024. Descarcă documentul de AICI

28.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18824 din 26.03.2024. Descarcă documentul de AICI

27.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18320 din 22.03.2024. Descarcă documentul de AICI

27.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18302 din 22.03.2024. Descarcă documentul de AICI

27.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18120 din 21.03.2024. Descarcă documentul de AICI

25.03.2024 – Cerere de solicitare a ajutorului de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Descarcă documentul de AICI

25.03.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 9/19.03.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

21.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 16859 din 18.03.2024. Descarcă documentul de AICI

21.03.2024 – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovare integrata a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrascu, nr. 54, bl. G1, str. Cpt. Ghe. Decuseara, nr. 12, bl. E2A”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovarii, Investiția I.2 Renovare integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, cod proiect C5-A1-24.

Obiectivul general al proiectului: il reprezinta îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.       

Obiectivul specific: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică).

Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Tecuci.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 28.732.147,84 lei din care 24.144.662,05 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Programul Național Redresare și Reziliență, iar suma de 4.587.485,79 lei reprezentând valoarea TVA  aferenta cheltuielilor eligibile din Programul Național Redresare și Reziliență.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul: 22.11.2022 – 22.11.2024

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Persoana de contact: Sobaru Victor – Manager de proiect.

Descarcă anunțul de AICI

11.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 14039  din 06.03.2024. Descarcă documentul de AICI

11.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13905 din 05.03.2024. Descarcă documentul de AICI

11.03.2024 – U.A.T. MUNCIPIUL TECUCI , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați , în cadrul procedurii de evaluarea impactului de mediu, pentru proiectul „ REABILITARE CONDUCTĂ DE APĂ STR. 1 DECEMBRIE 1918 DE LA INTERSECTIA CU STR. ELENA DOAMNA PÂNĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE STURZA ” , propus a fi amplasat în județul Galați, municipiul Tecuci, str. 1 decembrie 1918 .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă http:// apmgl.anpm.ro la Secțiunea : Reglementări – Acord de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect decizie etapă de încadrare 2024. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.   

Descarcă anunțul de AICI

08.03.2024 – Lista documentelor necesare în vederea întocmirii dosarului de tomate. Descarcă documentele de AICI

08.03.2024 – Programul de lucru cu publicul al S.P.C.L.E.P. Tecuci pentru anul 2024. Descarcă documentul de AICI

06.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 13602 din 04.03.2024. Descarcă documentul de AICI

04.03.2023 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 8/29.02.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

04.03.2023 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 6/27.02.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

04.03.2023 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 5/27.02.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

01.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 11572 din 23.02.2024. Descarcă documentul de AICI

01.03.2024 – Lista structurilor asociative profesionale din agricultura la nivelul Mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

01.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 12369 din 27.02.2024. Descarcă documentul de AICI

01.03.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 12268 din 27.02.2024. Descarcă documentul de AICI

01.03.2024 – Municipiul TECUCI, Județul Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la 26.03.2024, ora 10.00  în vederea  închirierii unor bunuri ce aparțin  Municipiului Tecuci.

Persoane  contact : Lucian Gradea ,  Ianina  Cătălina Antohe.

Obiectul închirierii:

 1. Pajiști permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, situate în
 • T45 – 10,00 ha; T47 – 1,85 ha; T107 lot 1N – 5,00 ha;
 • Preț  pornire  175 lei RON / ha /an;
 • Taxă caiet  sarcini    50 le;
 • Taxă participare     100 lei;
 1. Teren arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, situat în T76, p 291, suprafață 214393mp;
 • Preț  pornire   800 lei /ha;
 • Taxă caiet  sarcini    50 lei;
 • Taxă participare     100 lei.

Nu participa la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de   Tecuci, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
 • au debite față de bugetul statului;
 • au fost adjudecători a unor licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(  daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

Data limită pentru clarificări   18.03.2023

Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60, după  achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 26.03.2023, orele 900.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Tecuci,   data de 26.03.2023, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar

Închirierea pajiștilor se face numai pentru crescătorii de animale, membri ai colectivității locale, suprafețele neatribuite  urmând a fi  licitație și pentru alți crescători.

Contestaţiile pot  fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a  Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunțului de licitație  29.02.2023.

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.  

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

FEBRUARIE 2024

27.02.2024 – Cu ocazia sărbătoririi Zilei de 28 Februarie – Ziua Protecției Civile, în perioada 26.02 – 04.03.2024 se va desfășura „Săptămâna Protecției Civile„, în cadrul căreia la data de 28.02.2024, în intervalul orar 10.00 – 11.00 se va desfășura antrenamentul/exercițiul de alarmare publică denumit generic „Miercurea Alarmelor” pentru verificarea funcționalității sirenelor pe întreg teritoriul național, prin acționarea acestora.

Semnalele de alarmare acustice a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt:

 • alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană și încetarea alarmei.

Durata fiecărui semnal de alarmare este de două minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu excepția sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.

a). Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 secunde a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.

b). Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

c). Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.

d). Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceiași intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunt continuu de aceeași intensitate, cu durata de 1 minut.

27.02.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 4/24.02.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

27.02.2024 – Primăria Municipiului Tecuci anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, jud.Galati” , propus a fi amplasat în intravilanul Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, str. Gheorghe Petrașcu, str. Victoriei, Str. Bulevardul Victoriei,  având numerele cadastrale 114994, 114991, 105564, 114988, 114993, 102741.

      Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea ”Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedură EIA și EA – Memorii de prezentare 2024” și la sediul titularului, U.A.T Tecuci, Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.  

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.  

Descarcă anunțul de AICI

26.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 10909 din 21.02.2024. Descarcă documentul de AICI

26.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 10898 din 21.02.2024. Descarcă documentul de AICI

21.02.2024 – În data de 17.02.2024 D.S.V.S.A. Galați a trimis adresa nr. 3796 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 9958/19.02/2024 prin care suntem informați despre confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Cavadinești, comuna Cavadinești, județul Galați, conform Buletinelor de Analiză nr. 10392, 10393/17.02.2024 emis de L.S.V.S.A Brăila.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

20.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 9600 din 16.02.2024. Descarcă documentul de AICI

20.02.2024 – Mun. Tecuci, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, Primar, organizează LICITATIA PUBLICA DESCHISĂ la  14.03.2024, ora 10.00  în vederea  închirierii unor  bunuri ce aparțin Municipiului Tecuci.

Persoane  contact : Lucian Gradea,  Ianina-Catalina Antohe

Obiectul închirierii:

 1. Lot amplasare căsuțe lemn
  1. Preț pornire lot  30 lei / mp/lună
  2. Taxă caiet sarcini  50 lei
  3. Taxă participare 300  lei / lot
 2. Imobil- cladire situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr.60, bl. A1 parter, suprafață 47,04 mp
  1. Preț pornire licitație  10,59 lei /mp util/lună
  2. Taxă caiet sarcini    50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 3. Teren situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr. 42, zona blocului E4, suprafață 18,5 mp
  1. Preț pornire licitație 354 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 4. Imobil situat in str. Gheorghe Petrașcu 64, clădire C3 (spațiu depozitare), suprafață 83 mp
  1. Preț pornire Licitație 371 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 5. Terenuri arabile : T 25, p 95 -2,70 ha; T44, p 146 -0,15 ha; T44, p 146/1 -0,35 ha; T 47 -1,43 ha; T 50, p 185/1/1 -1,25 ha; T 50, p 185/2/11 -1,05 ha; T 52/1, p 191/1/1 -1,12 ha; T 52/2, p 193/15 -1,00 ha; T 52/2, p 192/2/13/2 -2,06 ha; T 54, p 201 -1,00 ha; T 54/2, p 201/1 -1,77 ha; T 54/3, p 200/22 -2,70 ha; T 56/2, p 185/1/1 -0.99 ha; T 70, p 257/11 -1,00 ha; T 87, p 420/1/38 -0,55 ha; T 98/1, p 463/1/43 -0,50 ha; T 132, p 673/1/34 -1,15 ha; T 160/1 -0,67 ha; T 160/2 -0,83 ha; T 160/3 -0,21 ha.
  1. Preț pornire licitație 800 lei / ha/ an
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei

Nu participă la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de   Tecuci, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
 • au debite față de bugetul statului;
 • au fost adjudecători a unor licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(daca   valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

Data limită pentru clarificări   06.03.2024.

Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60, după  achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 14.03.2024, orele 900..

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Mun. Tecuci,   data de  14.03.2024, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar.

Contestaţiile pot  fi depuse în termen de 48 ore la Registratura Primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de

Soluţionare a Contestaţiilor   Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunțului de licitație: 20.02.2024 .

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor. 

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

15.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 9060 din 14.02.2024. Descarcă documentul de AICI

14.02.2024 – Lista locurilor de parcare disponibile la data de 12 FEBRUARIE 2024. Descarcă documentul de AICI

12.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7883 din 09.02.2024. Descarcă documentul de AICI

12.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7700 din 08.02.2024. Descarcă documentul de AICI

12.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 6630 din 05.02.2024. Descarcă documentul de AICI

06.02.2024 – În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

          ,, Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii-persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane- juridice specializate din Municipiul Tecuci”.

          Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Achiziții și Monitorizare cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

          Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Relații cu Publicul, din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, transmise la numărul de fax 0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail: registratură@municipiultecuci.ro până la data de 19.02.2024 ora 16:00.

          Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, în data de 21.02.2024 ora 10:00.

          Materialele transmise vor purta menșiunea: ,,Recomandare la Proiectul de act normative privind: ,, Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii-persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane- juridice specializate din Municipiul Tecuci”.

Descarcă proiectul de hotărâre de AICI. Descarcă anunțul de AICI

02.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 4791 din 26.01.2024. Descarcă documentul de AICI

01.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 5133 din 29.01.2024. Descarcă documentul de AICI

01.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 4862 din 29.01.2024. Descarcă documentul de AICI

01.02.2024 – Primăria Municipiului Tecuci anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate N-S din municipiul Tecuci”, propus a fi amplasat în intravilanul Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918, Gheorghe Petrașcu, Ion Petrovici și Republicii, județul Galați, având numerele cadastrale 114986, 114993, 114980, 114992 și 106824.    

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea ”Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedură EIA și EA – Memorii de prezentare 2024” și la sediul titularului, U.A.T Tecuci, Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.  

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.  

Descarcă documentul de AICI

01.02.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 3/30.01.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

IANUARIE 2024

29.01.2024 – Primăria municipiului Tecuci , titular al proiectului „Construire creșă medie , str. Căpitan Gheorghe Decuseară m nr.14, lot 2 , municipiul Tecuci, județul Galați” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul „Construire creșă medie , str. Căpitan Gheorghe Decuseară m nr.14, lot 2 , municipiul Tecuci, județul Galați” , propus a fi amplasat în municipiul Tecuci , str. Căpitan Gheorghe Decuseară , nr.14 , lot2, județul Galați .

        Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări, Acordul de mediu, Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

Descarcă anunțul de AICI

25.01.2024 – În data de 20.01.2024 D.S.V.S.A. Galați a trimis adresa nr. 1576 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 3433/22.01.2024 prin care suntem informați despre confirmarea unui focar de pestă porciă africană într-o exploatație non profesională din localitatea Bucești, comuna Ivești, județul Galați, conform Buletinului de Analiză nr.10121/19.01.2024 emis de L.S.V.S.A. Brăila.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

25.01.2024 – În data de 19.01.2024 D.S.V.S.A Galati a trimis adresa nr. 1532 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 3451/22.01.2024 prin care suntem informați despre suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Bucești, comuna Ivești, județul Galați, pe baza semnelor clinice ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de suspiciune a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

19.01.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 2/18.01.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

18.01.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 1/15.01.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

16.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 2560 din 16.01.2024. Descarcă documentul de AICI

16.01.2024 – În data de 12.01.2024 D.S.V.S.A Galați a trimis adresa nr. 731 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 1804/12.01.2024 prin care suntem informați despre confirmarea unui caz de pestă porcină la mistreț pe Fondul de Vânătoare 30 Suceveni județul Galați, aparținând Ocolului Silivic Galați conform Buletinului de Analiză nr. 10068/11.01.2024, emis de către I.D.S.A-L.N.R. București.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui caz de pestă porcină africană. Descarcă anunțul de AICI

16.01.2024 – Mun. Tecuci, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la  15.02.2024, ora 10.00  în vederea  închirierii unor  bunuri ce aparțin Municipiului Tecuci.

persoane  contact : Lucian Gradea,  Antohe Ianina-Catalina

Obiectul închirierii:

 1. Lot amplasare căsuțe lemn (1 lot X 12 mp)
  1. Preț pornire lot  30 lei / mp/lună
  2. Taxă caiet sarcini    50 lei
  3. Taxă participare 300  lei / lot
 2. Imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr.60, bl. A1 parter, suprafață 47,04 mp
  1. Preț pornire licitație  10,59 lei /mp util/lună
  2. Taxă caiet sarcini    50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 3. Teren amplasare panou publicitar (1 lot X 1 mp )
  1. Preț pornire licitație lot 600 lei/lot/lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxa participare 300 lei/lot
 4. Teren situat în str. Gheorghe Petrașcu, NR. 42, zona blocului E4, suprafață 18,5 mp
  1. Preț pornire licitație 354 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 5. Imobil situat in str. Gheorghe Petrașcu 64, clădire C3 (spațiu depozitare), suprafață 83 mp
  1. Preț pornire Licitație 371 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 6. Terenuri arabile : T 25, p 95 -2,70 ha; T44, p 146 -0,15 ha; T44, p 146/1 -0,35 ha; T 47 -1,43 ha; T 50, p 185/1/1 -1,25 ha; T 50, p 185/2/11 -1,05 ha; T 52/1, p 191/1/1 -1,12 ha; T 52/2, p 193/15 -1,00 ha; T 52/2, p 192/2/13/2 -2,06 ha; T 54, p 201 -1,00 ha; T 54/2, p 201/1 -1,77 ha; T 54/3, p 200/22 -2,70 ha; T 56/2, p 185/1/1 -0.99 ha; T 70, p 257/11 -1,00 ha; T 87, p 420/1/38 -0,55 ha; T 98/1, p 463/1/43 -0,50 ha; T 132, p 673/1/34 -1,15 ha; T 160/1 -0,67 ha; T 160/2 -0,83 ha; T 160/3 -0,21 ha.
  1. Preț pornire licitație 800 lei / ha
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei

         Nu participă la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de   Tecuci, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
 • au debite față de bugetul statului;
 • au fost adjudecători a unor licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(  daca   valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

Data limită pentru clarificări   08.02.2024.

Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60, după  achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 15.02.2024, orele 900..

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Mun. Tecuci,   data de  15.02.2024, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar.

Contestaţiile pot  fi depuse în termen de 48 ore la Registratura Primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de

Soluţionare a Contestaţiilor   Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunțului de licitație: 15.01.2024 .

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.   

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

15.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 1137 din 09.01.2024. Descarcă documentul de AICI

15.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 1670 din 11.01.2024. Descarcă documentul de AICI

10.01.2024 – În data de 05.01.2024 D.S.V.S.A Galați a trimis adresa nr. 241 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 494/05.01.2024 prin care suntem informați despre confirmarea unui caz de pestă porcină africană la mistreț pe Fondul de Vânătoare 30 Suceveni județul Galați, aparținând Ocolului Silivic Galați conform Buletinului de Analiză nr. 10003/04.01.2024, emis de către L.S.V.S.A. Brăila.

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

10.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 417 din 05.01.2024. Descarcă documentul de AICI

09.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 127 din 03.01.2024. Descarcă documentul de AICI

09.01.2024 – Lista locurilor de parcare disponibile la data de 1 IANUARIE 2024. Descarcă documentul de AICI

04.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 63241 din 28.12.2023. Descarcă documentul de AICI

04.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 63409 din 28.12.2023. Descarcă documentul de AICI


Total Page Visits: 1376 - Today Page Visits: 15

Comentariile sunt închise.