Anunțuri 2024


 ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2024

 

FEBRUARIE 2024

21.02.2024 – În data de 17.02.2024 D.S.V.S.A. Galați a trimis adresa nr. 3796 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 9958/19.02/2024 prin care suntem informați despre confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Cavadinești, comuna Cavadinești, județul Galați, conform Buletinelor de Analiză nr. 10392, 10393/17.02.2024 emis de L.S.V.S.A Brăila.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

20.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 9600 din 16.02.2024. Descarcă documentul de AICI

20.02.2024 – Mun. Tecuci, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, Primar, organizează LICITATIA PUBLICA DESCHISĂ la  14.03.2024, ora 10.00  în vederea  închirierii unor  bunuri ce aparțin Municipiului Tecuci.

Persoane  contact : Lucian Gradea,  Ianina-Catalina Antohe

Obiectul închirierii:

 1. Lot amplasare căsuțe lemn
  1. Preț pornire lot  30 lei / mp/lună
  2. Taxă caiet sarcini  50 lei
  3. Taxă participare 300  lei / lot
 2. Imobil- cladire situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr.60, bl. A1 parter, suprafață 47,04 mp
  1. Preț pornire licitație  10,59 lei /mp util/lună
  2. Taxă caiet sarcini    50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 3. Teren situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr. 42, zona blocului E4, suprafață 18,5 mp
  1. Preț pornire licitație 354 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 4. Imobil situat in str. Gheorghe Petrașcu 64, clădire C3 (spațiu depozitare), suprafață 83 mp
  1. Preț pornire Licitație 371 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 5. Terenuri arabile : T 25, p 95 -2,70 ha; T44, p 146 -0,15 ha; T44, p 146/1 -0,35 ha; T 47 -1,43 ha; T 50, p 185/1/1 -1,25 ha; T 50, p 185/2/11 -1,05 ha; T 52/1, p 191/1/1 -1,12 ha; T 52/2, p 193/15 -1,00 ha; T 52/2, p 192/2/13/2 -2,06 ha; T 54, p 201 -1,00 ha; T 54/2, p 201/1 -1,77 ha; T 54/3, p 200/22 -2,70 ha; T 56/2, p 185/1/1 -0.99 ha; T 70, p 257/11 -1,00 ha; T 87, p 420/1/38 -0,55 ha; T 98/1, p 463/1/43 -0,50 ha; T 132, p 673/1/34 -1,15 ha; T 160/1 -0,67 ha; T 160/2 -0,83 ha; T 160/3 -0,21 ha.
  1. Preț pornire licitație 800 lei / ha/ an
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei

Nu participă la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de   Tecuci, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
 • au debite față de bugetul statului;
 • au fost adjudecători a unor licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(daca   valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

Data limită pentru clarificări   06.03.2024.

Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60, după  achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 14.03.2024, orele 900..

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Mun. Tecuci,   data de  14.03.2024, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar.

Contestaţiile pot  fi depuse în termen de 48 ore la Registratura Primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de

Soluţionare a Contestaţiilor   Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunțului de licitație: 20.02.2024 .

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor. 

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

15.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 9060 din 14.02.2024. Descarcă documentul de AICI

14.02.2024 – Lista locurilor de parcare disponibile la data de 12 FEBRUARIE 2024. Descarcă documentul de AICI

12.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7883 din 09.02.2024. Descarcă documentul de AICI

12.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 7700 din 08.02.2024. Descarcă documentul de AICI

12.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 6630 din 05.02.2024. Descarcă documentul de AICI

06.02.2024 – În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

          ,, Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii-persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane- juridice specializate din Municipiul Tecuci”.

          Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Achiziții și Monitorizare cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

          Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Relații cu Publicul, din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, transmise la numărul de fax 0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail: registratură@municipiultecuci.ro până la data de 19.02.2024 ora 16:00.

          Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, în data de 21.02.2024 ora 10:00.

          Materialele transmise vor purta menșiunea: ,,Recomandare la Proiectul de act normative privind: ,, Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii-persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane- juridice specializate din Municipiul Tecuci”.

Descarcă proiectul de hotărâre de AICI. Descarcă anunțul de AICI

02.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 4791 din 26.01.2024. Descarcă documentul de AICI

01.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 5133 din 29.01.2024. Descarcă documentul de AICI

01.02.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 4862 din 29.01.2024. Descarcă documentul de AICI

01.02.2024 – Primăria Municipiului Tecuci anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate N-S din municipiul Tecuci”, propus a fi amplasat în intravilanul Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918, Gheorghe Petrașcu, Ion Petrovici și Republicii, județul Galați, având numerele cadastrale 114986, 114993, 114980, 114992 și 106824.    

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea ”Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedură EIA și EA – Memorii de prezentare 2024” și la sediul titularului, U.A.T Tecuci, Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.  

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.  

Descarcă documentul de AICI

01.02.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 3/30.01.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

IANUARIE 2024

29.01.2024 – Primăria municipiului Tecuci , titular al proiectului „Construire creșă medie , str. Căpitan Gheorghe Decuseară m nr.14, lot 2 , municipiul Tecuci, județul Galați” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul „Construire creșă medie , str. Căpitan Gheorghe Decuseară m nr.14, lot 2 , municipiul Tecuci, județul Galați” , propus a fi amplasat în municipiul Tecuci , str. Căpitan Gheorghe Decuseară , nr.14 , lot2, județul Galați .

        Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări, Acordul de mediu, Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

Descarcă anunțul de AICI

25.01.2024 – În data de 20.01.2024 D.S.V.S.A. Galați a trimis adresa nr. 1576 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 3433/22.01.2024 prin care suntem informați despre confirmarea unui focar de pestă porciă africană într-o exploatație non profesională din localitatea Bucești, comuna Ivești, județul Galați, conform Buletinului de Analiză nr.10121/19.01.2024 emis de L.S.V.S.A. Brăila.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

25.01.2024 – În data de 19.01.2024 D.S.V.S.A Galati a trimis adresa nr. 1532 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 3451/22.01.2024 prin care suntem informați despre suspiciunea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație non profesională din localitatea Bucești, comuna Ivești, județul Galați, pe baza semnelor clinice ce se pot atribui Pestei Porcine Africane.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de suspiciune a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

19.01.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 2/18.01.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

18.01.2024 – Buletin de avertizare fitosanitară nr. 1/15.01.2024, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor dăunători/boli. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea tratamentelor din documentele anexate. Descarcă documentul de AICI

16.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 2560 din 16.01.2024. Descarcă documentul de AICI

16.01.2024 – În data de 12.01.2024 D.S.V.S.A Galați a trimis adresa nr. 731 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 1804/12.01.2024 prin care suntem informați despre confirmarea unui caz de pestă porcină la mistreț pe Fondul de Vânătoare 30 Suceveni județul Galați, aparținând Ocolului Silivic Galați conform Buletinului de Analiză nr. 10068/11.01.2024, emis de către I.D.S.A-L.N.R. București.

D.S.V.S.A Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui caz de pestă porcină africană. Descarcă anunțul de AICI

16.01.2024 – Mun. Tecuci, jud. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111,  reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la  15.02.2024, ora 10.00  în vederea  închirierii unor  bunuri ce aparțin Municipiului Tecuci.

persoane  contact : Lucian Gradea,  Antohe Ianina-Catalina

Obiectul închirierii:

 1. Lot amplasare căsuțe lemn (1 lot X 12 mp)
  1. Preț pornire lot  30 lei / mp/lună
  2. Taxă caiet sarcini    50 lei
  3. Taxă participare 300  lei / lot
 2. Imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr.60, bl. A1 parter, suprafață 47,04 mp
  1. Preț pornire licitație  10,59 lei /mp util/lună
  2. Taxă caiet sarcini    50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 3. Teren amplasare panou publicitar (1 lot X 1 mp )
  1. Preț pornire licitație lot 600 lei/lot/lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxa participare 300 lei/lot
 4. Teren situat în str. Gheorghe Petrașcu, NR. 42, zona blocului E4, suprafață 18,5 mp
  1. Preț pornire licitație 354 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 5. Imobil situat in str. Gheorghe Petrașcu 64, clădire C3 (spațiu depozitare), suprafață 83 mp
  1. Preț pornire Licitație 371 lei / lună
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei
 6. Terenuri arabile : T 25, p 95 -2,70 ha; T44, p 146 -0,15 ha; T44, p 146/1 -0,35 ha; T 47 -1,43 ha; T 50, p 185/1/1 -1,25 ha; T 50, p 185/2/11 -1,05 ha; T 52/1, p 191/1/1 -1,12 ha; T 52/2, p 193/15 -1,00 ha; T 52/2, p 192/2/13/2 -2,06 ha; T 54, p 201 -1,00 ha; T 54/2, p 201/1 -1,77 ha; T 54/3, p 200/22 -2,70 ha; T 56/2, p 185/1/1 -0.99 ha; T 70, p 257/11 -1,00 ha; T 87, p 420/1/38 -0,55 ha; T 98/1, p 463/1/43 -0,50 ha; T 132, p 673/1/34 -1,15 ha; T 160/1 -0,67 ha; T 160/2 -0,83 ha; T 160/3 -0,21 ha.
  1. Preț pornire licitație 800 lei / ha
  2. Taxă caiet sarcini 50 lei
  3. Taxă participare 100 lei

         Nu participă la licitație ofertanții care:

 • au debite și/sau litigii față de   Tecuci, sunt în stare de insolvență sau lichidare;
 • au debite față de bugetul statului;
 • au fost adjudecători a unor licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare.(  daca   valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

Data limită pentru clarificări   08.02.2024.

Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci,  serviciul Patrimoniu  tel. 0372364111 int. 60, după  achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 15.02.2024, orele 900..

Locul şi data desfăşurării licitaţiei:

Primăria Mun. Tecuci,   data de  15.02.2024, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă  într-un  exemplar.

Contestaţiile pot  fi depuse în termen de 48 ore la Registratura Primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de

Soluţionare a Contestaţiilor   Mun. Tecuci.

Data transmiterii anunțului de licitație: 15.01.2024 .

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii   ofertelor.   

Informaţii suplimentare:  luni – vineri , orele 1000 – 1200 ,  serviciul Patrimoniu –  Primăria  Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI

15.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 1137 din 09.01.2024. Descarcă documentul de AICI

15.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 1670 din 11.01.2024. Descarcă documentul de AICI

10.01.2024 – În data de 05.01.2024 D.S.V.S.A Galați a trimis adresa nr. 241 și înregistrată la UAT Tecuci sub numărul 494/05.01.2024 prin care suntem informați despre confirmarea unui caz de pestă porcină africană la mistreț pe Fondul de Vânătoare 30 Suceveni județul Galați, aparținând Ocolului Silivic Galați conform Buletinului de Analiză nr. 10003/04.01.2024, emis de către L.S.V.S.A. Brăila.

D.S.V.S.A. Galați a întreprins toate măsurile ce se impun, conform legislației, în caz de confirmare a unui focar de pestă porcină africană.

Descarcă anunțul de AICI

10.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 417 din 05.01.2024. Descarcă documentul de AICI

09.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 127 din 03.01.2024. Descarcă documentul de AICI

09.01.2024 – Lista locurilor de parcare disponibile la data de 1 IANUARIE 2024. Descarcă documentul de AICI

04.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 63241 din 28.12.2023. Descarcă documentul de AICI

04.01.2024 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 63409 din 28.12.2023. Descarcă documentul de AICI


Total Page Visits: 480 - Today Page Visits: 7

Comentariile sunt închise.