AUTORIZATIA DE LIBERA CIRCULATIE (2023)


Organizarea  traficului utilajelor si autovehiculelor de transport marfa pe strazile cu restrictii de tonaj in municipiul Tecuci este reglementata prin HCL nr.184/22.11.2011 si H.C.L nr.18/31.01.2023

Prin HCL nr.211/22.12.2022 sunt specificate si tarifele de eliberare a autorizatiei de transport marfa (aviz acces autovehicule), functie de masa maxima autorizata, perioada de solicitare si traseul de deplasare.

Aceste tarife , se vor modifica si actualiza la sfarsitul fiecarui an calendaristic, confom prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.                                         

LISTA DOCUMENTELOR  NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI  DE  LIBERA CIRCULATIE:

  1. cerere pentru eliberarea autorizatiei, in care solicitantul/operatorul de transport va specifica numarul de inmatriculare al autovehiculului, traseul  si durata (intervalul) pentru care se  solicita autorizarea;
  2. copie  dupa  certificatul de inregistrare la oficiul registrul comertului (pentru persoane juridice),  respectiv carte identitate (C.I/B.I) , pentru persoanele fizice ;
  3. copie  dupa  certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu starea tehnica valabila;
  4. dovada achitarii taxei (chitanta, ordin de plata, virament etc) pentru utilizarea cailor publice in municipiul Tecuci,conform H.C.L. nr.184/2011, art.62.

NOTA : Cererea de autorizare si documentele enumerate mai sus, vor fi asezate in ordinea precizata mai sus si depuse la registratura (pentru solicitantii/operatorii de transport rezidenti), sau  online pe adresa de e-mail: registratura@municipiultecuci.ro ;

Taxele locale percepute conform HCL nr.211/22.12.2022, pentru anul 2023:

Masa totala maxima autorizată Zi Lună An
Până la 10 tone 60 lei 600 lei 2500 lei
Peste 10 tone 110 lei 1800 lei 3000 lei

Taxele de mai sus, se vor modifica si actualiza la sfarsitul fiecarui an calendaristic, confom prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizatiile de transport marfa si de libera circulatie sunt eliberate de Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice , la sediul acesteia din str. 1 Decembrie 1918, pe zi, saptamana, luna, an.

Modalitati plata:

1) Plata în numerar, direct la casieria  sediul Direcției Taxe și Impozite Locale Tecuci, adresa str.1 Decembrie 1918 nr.66, cod postal 805300;    

2) Plata prin virament bancar, folosind contul următor (modalitatea preferată de transportatorii nerezidenți, cei din municipiul Tecuci  achită direct la casierii): 

RO66TREZ30721160203XXXXX;          Beneficiar : Primaria Tecuci: C.U.I/C.F 4269312;

3)  Plata online prin intermediul site-ului www.ghișeul.ro – plată fara autentificare în prealabil.

Nota: La rubrica “Taxa selectata”, se completeaza (alege)  21.A.16.03.00  Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare / taxe receptie.

 


Total Page Visits: 2119 - Today Page Visits: 5

Comentariile sunt închise.